Home » GM Chips won't touch my lips » GM Map » 2: Wageningen (De Hoge Born)

2: Wageningen (De Hoge Born)

Op dit veld kunnen twee verschillende proeven worden gehouden. In 2012 is het veld WEL gebruikt.

Dossier: IM 09-002
Wat: Durph-aardappel (WUR)
Grootte: maximaal 10.000 m2, reële schatting: ca 500-2500 m2
Vergunde periode: 2010-2022
Eigenschap: resistentie voor Phytophtora / Kanamycine resistentie (Antibiotica)
Marker: AHAS (tolerantie Imidazolinone =herbicide)
Status vergunning: van kracht
Overige informatie:

Dossier: IM-L 12-002
Wat: Durph-aardappel (DLO, onderdeel WUR, proef van PPO/PRI)
Grootte: maximaal 10.000 m2
Vergunde periode: 2013-2023
Eigenschap: resistentie voor Phytophtora
Marker: AHAS (tolerantie Imidazolinone =herbicide)
Status vergunning: van kracht
Overige informatie: