5: Lelystad

Ten zuiden van WUR proefboerderij aan de Edelhertweg, ten oosten van A6. Dit is de locatie waar tijdens het Landbouwactiekamp 2011 actie werd gevoerd.

Dossier: IM 10-006
Wat: Durph-Aardappel (DLO, onderdeel WUR, proef van PPO/PRI)
Grootte: maximaal 10.000 m2
Vergunde periode: 2011 – 2021
Eigenschap: resistentie voor Phytophtora
Status vergunning: van kracht
Overige informatie: