Home » GM Chips won't touch my lips » GM Map » 6: Borger-Odoorn (aan het Noorderdiep in Valthermond)

6: Borger-Odoorn (aan het Noorderdiep in Valthermond)

Dit veld is zowel in 2012 als in 2013 gebruikt voor een veldproef. Volgens berichtgeving van de WUR is dit proefveld in juli 2013 door anonieme actievoerders vroegtijdig gerooid. Vorig jaar werd dit veld ook al vernield. Deze en andere nachtelijke veldbevrijdingsacties die zomer werden geclaimd door actiegroep Durf! op indymedia.nl.

Dossier: IM 10-006
Wat: Durph-Aardappel (DLO, onderdeel WUR, proef van PPO/PRI)
Grootte: maximaal 10.000 m2
Vergunde periode: 2011 – 2021
Eigenschap: resistentie voor Phytophtora
Status vergunning: van kracht
Overige informatie: