Home » GM Chips won't touch my lips » GM Map » 9: Aa en Hunze (omgeving Amen)

9: Aa en Hunze (omgeving Amen)

Durph-aardappel vergund in 2009, voor zover bekend nog niet gebruikt tot nu toe.

AVEBE heeft in deze omgeving wel in 2011 veldproeven gedaan. Biologica en Greenpeace hebben destijds met succes bezwaar gemaakt tegen deze locatie voor WUR, omdat ze in een later stadium aan het dossier was toegevoegd. Mogelijk is er nog steeds geen geldige vergunning voor deze locatie.

Dossier: IM 09-002
Wat: Durph-aardappel (WUR)
Grootte: maximaal 10.000 m2, reële schatting: ca 500-2500 m2
Vergunde periode: 2010-2022
Eigenschap: resistentie voor Phytophtora / Kanamycine resistentie (Antibiotica)
Marker: AHAS (tolerantie Imidazolinone =herbicide)
Status vergunning: van kracht
Overige informatie: