Actie om Straathofs megastallen te stoppen

Guerrilla Gardening in de Betuwe: Vleesindustrie zorgt voor dierenleed, klimaatramp en ontbossing.

Vrijdag 17 april 2009 – 40 activisten van de groep Stop Straathof heeft vandaag een groentetuin aangelegd op het terrein in Buren waar grootindustrieel Straathof een van zijn vele varkenshouderijen wil uitbreiden. De actie was een protest tegen de dierindustrie en bij behorende sojateelt voor veevoer, die veel ellende veroorzaakt in Zuid-Amerika.

De actie begon nog even spannend omdat de politie de activisten stond op te wachten. Via een achteraf weggetje wist de actiegroep, gestoken in varkenspakken en boerenoveralls, het bedrijf toch te bereiken en kon het spitten en planten van diverse groenten en fruitboompjes toch beginnen. Een drietal werknemers werd gekalmeerd en de plaatselijke politie bleek ook al een hekel aan Straathof te hebben en liet die actievoerders hun gang gaan. Toen de noeste arbeid erop zat, trok de stoet onder begeleiding van de Rhythms of Resistance actiesambaband al flyerend via Erichem naar het stadje Buren. Het spel van Rebelact liet zien hoe het grootkapitaal dieren en boeren uitbuit.
Bij de plaatselijke supermarkt en basisschool werd een kleine manifestatie gehouden met hapjes, muziek en een tentoonstelling over sojaproductie en dierindustrie. Ongeveer iedereen in Buren kent de varkenshouderij van Straathof, kent de stank die het bedrijf veroorzaakt en ziet het complex liever verdwijnen. De verspreide flyer waarop ook de problemen met de veevoerproductie en het dierenleed worden beschreven, geeft hun nog wat meer argumenten tegen Straathofs varkenshouderij en vleesproductie in het algemeen.
17 April was speciaal uitgekozen als dag voor de actie omdat het de Internationale Dag van de Boerenstrijd is. De dag is uitgeroepen door Via Campesina, een wereldwijd netwerk van organisaties van kleine boeren.

Bij Erichem (gemeente Buren) wil varkensondernemer Adrianus Straathof zijn bedrijf – Knorhof genaamd – uitbreiden van 13.480 naar 19.142 varkens. De toestemming voor uitbreiding is mede afhankelijk van de Milieu Effect Rapportage, die nu bij de Provincie in behandeling is. Omwonenden proberen Straathof’s uitbreidingsplannen al jaren tegen te houden. Zij zitten in de stank, terwijl Straathof zijn villa op een veilige afstand in Vuren heeft staan.
Straathof heeft negen varkenshouderijen in Nederland en Duitsland. Op diverse locaties heeft hij uitbreidingsplannen en regelmatig ligt hij met gemeentes, provincies en lokale bevolking overhoop. Hij staat bekend om het overtreden van de milieuwetgeving en andere regelgeving; stallen zijn veel voller dan toegestaan, er vonden transporten plaats tijdens vervoersverboden en ‘Knorpolder’, zijn grote varkensbedrijf in de Noord-Oostpolder is in eerste instantie zelfs helemaal zonder vergunningen gebouwd en in gebruik genomen.

De Nederlandse dierindustrie, als voornaamste afnemer van soja voor veevoer, is medeverantwoordelijk voor massale ontbossing, de verdrijving van kleine boeren van hun land en vergiftiging door pesticidegebruik in Zuid-Amerika waar de soja geteelt wordt. In Europa veroorzaakt ze dierenleed en grote uitstoot van broeikasgassen. Om het verband tussen de westerse dierindustrie en armoede en gebrek aan gezond voedsel in het Zuiden te illustreren, wordt door de actiegroep ‘Stop Straathof’ een groentetuin aangelegd op de locatie waar een nieuwe stal is gepland. Activist Gerben in ‘t Veld: “Het planten van de appelbomen en groentes is een symbolische actie om Straathof duidelijk te maken wat voor ellende in Zuid-Amerika hij op zijn geweten heeft. Maar ook in Nederland moeten we onze grond gebruiken voor een lokale duurzame voedselproductie en niet zoveel teren op importen vanuit de andere kant van de wereld.”

Ook in Duitsland vinden acties plaats op een locatie waar Straathof dit jaar zijn varkensimperium wil gaan uitbreiden: gelijk met de actie in Erichem bezetten 100 mensen het stuk land bij het plaatsje Alt Tellin waar Straathof dit jaar een nieuwe varkenshouderij wil gaan bouwen. Het gaat hierbij om de bouw van een megastal voor 10.500 zeugen en 35.000 mestvarkens, de grootste stal in Europa . Voor zaterdag 18 april is er nog een breed gedragen demonstratie gepland.

Op 17 april worden op vele plekken ter wereld acties gehouden ter gelegenheid van de Via Campesina Internationale Dag van Boerenstrijd. Via Campesina strijdt voor voedselsoevereiniteit, landhervorming en tegen het kapitalistische systeem van economische groei en uitbuiting. “Straathof is geen boer maar een gewetenloze ondernemer. Vandaar deze actie in solidariteit met de duizenden geslachte dieren en de kleine boeren die hun land verliezen door de Nederlandse vleesproductie”, aldus Gerben.

Link naar meer foto’s van de actie.

Op dezelfde dag werd ook in Duitsland actie gevoerd tegen Straathof en tegen megastallen en sojaplantages. Een fotoreportage is te vinden op Umbruch Bildarchiv.