Home » Food Sovereignty » Food Sovereignty - News » Blekers Biobrandstof Bla

Blekers Biobrandstof Bla

 

Een maand geleden drukte het kabinet er nog een plan door voor de versnelde invoering van de Europese verplichting om biobrandstof bij te mengen bij benzine en diesel. (Het kabinet was ook toen al demissionair, maar wat betekent dat woord eigenlijk nog?)

 

Volgens Bleker is het besluit om biobrandstof bij te mengen genomen in de tijd dat klimaatverandering nog het grootste probleem was. Nu zou het terugdringen daarvan niet meer zo belangrijk zijn en moeten we ons volgens hem vooral zorgen maken om de voedselzekerheid.

 

Mogelijk is deze draai van Bleker een stap in de goede richting. Toch gaat hij aan een aantal belangrijke punten voorbij:

1. De productie van biobrandstof leidt niet tot een drastische afname van broeikasgassen, onder meer omdat de teelt van voedselgewassen veel fossiele brandstoffen vergt. Bij de een wat meer dan bij de ander, maar de in Nederland gebruikte gewassen scoren op dit punt niet erg goed. Daarnaast wordt er voor de productie van biobrandstof meer natuur omgezet in landbouwgrond en dit proces zorgt juist voor een zeer hoge uitstoot van broeikasgassen (niet alleen aan CO2, maar ook N2O en methaan).

2. Het telen van oneetbare gewassen betekent nog niet dat je niet concurreert met de voedselvoorziening Het gaat uiteindelijk om het grondgebruik. Als een akker niet meer wordt gebruikt voor de productie van aardappels, graan of rijst, maar voor energiegewassen, draagt dit uiteindelijk ook bij aan de stijging van de voedselprijzen.

 

3. Het begrip afval is erg relatief. Stro, hulzen en houtresten zijn bijvoorbeeld ‘afvalstoffen’ waar biobrandstof (of ‘groene stroom’) van wordt gemaakt. Maar het gaat hierbij om organisch materiaal dat van het veld wordt gehaald en niet wordt teruggebracht. Hierdoor gaat het gehalte organische stof in de bodem achteruit en raakt de grond sneller uitgeput.

 

Hoe dan ook, laat Bleker vooral proberen om de biobrandstof-richtlijn terug te draaien. Of hij op dit punt in Brussel daadwerkelijk iets voor elkaar kan krijgen, is echter twijfelachtig. Het kan hier natuurlijk ook gaan om een loze uitspraak waarmee hij ten tijde van stijgende graanprijzen wat stemmen hoopt te trekken.

 

Gek genoeg hebben politici die zeggen zich zorgen te maken om het klimaat of de voedselzekerheid het zelden over het drastisch terugdringen van het brandstofgebruik. In plaats van landbouwgrond op te offeren voor het bijmengen van biobrandstof kun je ook wat minder rijden en vliegen. Ook in de landbouw zelf zou het gebruik van machines teruggedrongen kunnen worden. Als we Bleker nou eens een film over peak-oil toesturen, dan gaat hij daar binnenkort misschien ook wel wat over roepen.