Home » GMOs » GMOs - Activities » dag 3: Zoute aardappels en samba in Den Burg

dag 3: Zoute aardappels en samba in Den Burg

Image

De LTO is nog altijd de grootste boerenorganisatie
in Nederland. Deze organisatie staat niet geheel afwijzend tegenover
toepassing van gentechnologie in de landbouw. Tijdens het overleg met
de voorman bleek echter dat de achterban niet goed geïnformeerd is over
deze technologie die haar intrede kan doen op redelijk korte termijn.
De boeren lijken vertrouwen te hebben in het beleid dat van bovenaf
wordt bepaald zonder dat zij voldoende worden geïnformeerd over
mogelijke gevolgen voor de bedrijfsvoering en omgeving. Informatie komt
enkel vanuit het bedrijfsleven en ontbreekt daardoor kritische
kanttekeningen. In dat opzicht zijn zulke ontmoetingen van groot belang
om de discussie over genetische manipulatie aan te zwengelen binnen
boerenkringen.

Interessant was het nieuws dat er een paar weken geleden een
wetenschapper uit Wageningen bij Hin langs was geweest om te vragen of
er op Texel geen belangstelling is om aan proeven voor aardappels die
zo zijn gemanipuleerd dat ze resistent zouden moeten zijn voor zout.
Dit zou het mogelijk moeten maken in brakke of zoute grond aardappels
te telen. (Ook handig voor mensen die steeds vergeten zout bij de
aardappels te doen.)

De rest van deze regenachtige dag werd gebruikt om de activiteiten van morgen voor te
bereiden. Er zal, net zoals op donderdag in Den Helder, een groep met
toneel en sambamuziek door Den Burg trekken om de aandacht van
Texelaren en toeristen te trekken en folders uit te delen over de
plannen om van de Waddenregio een Gentech Vrije Zone te maken.

samba op de dijk