Home » GMOs » GMOs - Activities » dag 7: Harlingen; geen burgemeester wel pers

dag 7: Harlingen; geen burgemeester wel pers

Image

In deze streek heeft de groep ook verschillende ontmoetingen gehad met
boeren en vertegenwoordigers van hun organisaties. Steeds weer bleek
dat juist deze primaire schakels in de voedselketen niet op de hoogte
waren van de werking van gentechnologie en nog minder van de gevolgen
die eraan verbonden zijn. Een terugkerend argument is dat de boeren met
andere urgente problemen te kampen heeft zoals de lage prijzen die voor
hun producten worden betaald en het gebrek aan zelfbeschikking over de
productie. Veelal zijn de boeren dus afhankelijk van hetzelfde bedrijf
dat bepaald wat men moet verbouwen en welke prijs daarvoor wordt
gegeven. De boeren zijn vandaag de dag geen zelfstandige ondernemers
meer maar arbeiders van de agribusiness. Hierdoor verliezen de boeren
binding met hetgeen zij produceren en de ethiek ervan omdat een hoge
opbrengst het belangrijkste is geworden. Over het algemeen waren de
boeren wel geschokt over de impact van gentechnologie zoals die nu al
bekend is in andere delen van de wereld. Zij beschikken echter niet
over de juiste informatie om de gevolgen te leren kennen. Het
voorlichten van boeren is daarom van groot belang voordat bedrijven
ongemerkt de landbouw en het milieu vervuilen met ggo’s.

pompebleden gentech vrij