Home » Seeds » Seeds - Background » Movie: Struggle for seeds in Colombia and the Netherlands

Movie: Struggle for seeds in Colombia and the Netherlands

noticias-colombianen-300[this article and movie don’t exist in English] Noticias interviewde de Colombiaanse activisten Cynthia Osario Torres, Alba Marleny Portillo Calvache en Albeiro Antonio Alvarado Catuche. In 2010 ondertekende Colombia namelijk een vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten. Als voorwaarde voor de implementatie werd in 2012 de ‘Internationale Conventie ter Bescherming van Nieuwe Plantenrassen’ (UPOV 91) erkend.[:] Het Colombiaanse Instituut voor Landbouw en Visserij (ICA) legde, ook in het licht van dat verdrag, resolutie 9.70 op, die kortweg bepaalt dat alleen geregistreerde en gecertificeerde zaden gebruikt mogen worden. In 2010 en 2011 werd door het ICA 1.167.225 kilo zaaigoed in beslag genomen. 

De Colombianen vertegenwoordigen de CNA (Nationale Landbouwcoördinatie) en Red de Guardianes de Semillas de Vida (Netwerk van Beschermers van Zaden van het Leven). Zij verzetten zich tegen de huidige wetten, en doen er alles aan om hun zaaigoed te bewaren. Ook Elly Janssen van ASEED geeft haar visie op de bestaande Europese wetten en op wat gebeurd is in Colombia.

Link naar de film: http://noticias.nl/video/reclaim-seeds-0

Meer over Cynthia, Alba en Antonio en over het verzet in Colombia tegen nieuwe zadenwetgeving.