Home » GM Chips won't touch my lips » GM Map » Gentechvrije zone 1: Friesland

Gentechvrije zone 1: Friesland

Friesland heeft enkele jaren geleden op initiatief van Grienlinks een moratorium ingesteld op de teelt van GGO’s. In het kader van het provinciale streekplan wil de provincie eerst meer weten over de risico’s van gentechteelt om een positie te kunnen innemen over de wenselijkheid en toepasselijkheid van gentechteelt in de Friese landbouw. Op 26 september 2012 vond er een expertmeeting in de Provinciale Staten plaats. De PS heeft tot op heden geen standpunt naar buiten gebracht. In de tussentijd blijft Friesland dus de facto een gentechvrije zone.

http://www.grienlinks.nl/2012/09/24/nieuwsbrief-statenfractie-grienlinks-fryslan-4/#gentech