» » » GMO aardappelrechtszaak en burgerinspectie Biotech Valley Gent

GMO aardappelrechtszaak en burgerinspectie Biotech Valley Gent

posted in: GMOs - Activities | 0

Ze konden dinsdag voor de rechtbank van Dendermonde op heel wat steun rekenen van buitenaf. Met spandoeken en muziekinstrumenten voerden de ongeveer 100 sympathisanten een kleine actie voor de poorten van het justitiepaleis. Ook in de rechtbank waren veel mensen aanwezig. De controle werd dan ook extra opgevoerd door enkele veiligheidsagenten. Afhankelijk van de beklaagden, staan de activisten van de Field Liberation Movement (FLM) terecht voor: vandalisme, vernieling van eigendom, bendevorming, het toebrengen van slagen en verwondingen, ten gevolge van een geweldloze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Onder de elf vervolgden zijn 2 mensen uit Nederland.

 

lawyerswithdossiers

Criminalisering van activisme

De elf beklaagden staan terecht omdat ze op 29 mei 2011 een veldproef met genetische gemanipuleerde aardappelen (GGO’s) in Wetteren vernielden. Ze trachtten de gemanipuleerde aardappelen te ‘ruilen’ voor biologische aardappelen waardoor ongeveer één derde van het proefveld onbruikbaar werd voor wetenschappelijk onderzoek. Heel wat activisten en sympathisanten vinden het proces tegen FLM overroepen. Velen spreken over ‘de criminalisering van het activisme’.
Eén van de advocaten van de aardappelactivisten, Mieke Van den Broeck, heeft de indruk dat het parket van Dendermonde heel wat moeite zal doen om deze mensen toch te laten veroordelen, ondanks het feit dat het geen criminelen zijn: “Het zijn activisten die hier terecht staan. Het gerecht dient niet voor politieke actievoerders. Het openbaar ministerie zal heel wat uit de kast moeten halen om deze zaak te winnen, maar ik denk dat het dat ook wel zal doen. Er is een soort van agressiviteit aanwezig ook al hebben deze beklaagden met de beste bedoelingen actie gevoerd.”
beklaagdenbank2
 De FLM herhaalt dat acties van burgerlijke ongehoorzaamheid zoals deze in Wetteren legitiem zijn en een democratische maatschappij ten goede komen. De criminalisering van deze publieke en aangekondigde aardappelruil staat absoluut niet in verhouding tot de eventuele toegebrachte materiële schade. De actie heeft daadwerkelijk een brede maatschappelijke discussie op gang gebracht die voordien niet bestond. De FLM kreeg dan ook de prijs-Jaap Kruithof voor haar bijdrage aan vernieuwend denken over de democratische samenleving.

 

Grote solidariteit

Sympathisanten hadden zich op verschillende manieren solidair verklaard, onder andere door zich aan te melden als ‘comparant volontaire’ (vrijwillig beklaagde: ‘ik hoor er ook bij’). Daaronder bevonden zich enkele professoren, bio-boeren en twee Europarlementariers uit Belgie, Frankrijk, Wales en een paar uit Nederland. Ook heeft een aantal maatschappelijke organisaties een steunverklaring uitgegeven  en verklaarden Europarlementariers Bart Staes en José Bové zich solidair.

De definitieve zitting van het proces tegen de FLM-activisten zal hervatten op 15 januari 2013. Ondertussen zet de FLM haar activiteiten voort.

Kritisch bezoek aan Biotech Valley
Zo organiseerde ze daags na de zitting op 9 mei een burgerinspectie in GGO-land: de Biotechvalley in Zwijnaarde (Gent) werd bezocht en bestookt met kritische vragen. Later op de dag volgde nog een debat over de financiering van overheidsonderzoek, georganiseerd door de Jeugdbond Natuur en Milieu, JNM. Al wandelend door Biotech Valley viseerde de FLM met ongeveer 100 deelnemers onder meer de veldproef met genetisch gewijzigde populieren van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), de serres van Bayer Crop Science en de samenwerking van het VIB en de UGent met BASF Plant Science.

Tijdens de toespraken werd vooral de nauwe verbondenheid tussen de universitaire wereld en bedrijven in de biotechindustrie aangeklaagd. De deelnemers, waaronder een delegatie van Greenpeace, droegen spandoeken mee met slogans als “GGO’s? Neen bedankt” en “Save our science from corporate dependance”. Vragen waar een antwoord op werd gezocht, betroffen onder andere de besteding van belastinggeld aan deze samenwerkingsprojecten, de inhoud en achtergronden van de activiteiten in Biotech Valley en wiens belangen die eigenlijk dienen.

VIB-WUR-BASF-Durph-aardappelboer: ASEED verklaart de links
ASEED droeg ook bij met een stukje straattheater dat op een luchtiger wijze de verhoudingen tussen wetenschapper, boer en landbouwuniversiteit Wageningen (WUR) kon verhelderen. De vorig jaar gerooide gentechaardappels zijn namelijk ontwikkeld door de WUR in het kader van het zogenoemde DURPH-project en worden net als door het VIB in Vlaanderen vol ingezet om de maatschappelijke weerstand tegen gentechlandbouw te breken. Het VIB doet dit jaar geen veldproef meer met deze aardappels, maar de WUR wel op verschillende locaties in Nederland. Ook belobbyen de Durph-wetenschappers politici en beleidsmakers om regelgeving voor dit soort gentechgewassen (waarbij alleen soorteigen genen zijn ingebracht) te versoepelen zodat bedrijven ze makkelijker op de markt kunnen brengen. Het project is gefinancierd uit Nederlands aardgasbaten, maar de aardappels bevatten ook gepatenteerde genen van BASF, zoals het FLM Publiek Aardappel Dossier ons leert.

Repressie
De politie was massaal aanwezig tijdens de burgerinspectie, zodat het niet mogelijk zou zijn voor de FLM om net als vorig jaar de dienders te overrompelen, en ondanks het aangekondigde vreedzame karakter van de protestwandeling een streek uit te halen tegen een van de biotechbedrijven. Verder bleek uit een document dat de FLM vlak voor het bezoek in handen kreeg gespeeld dat het VIB instructies heeft gegeven aan de werknemers in het Biotechpark om alle dialoog met de burgerinspecteurs te mijden. Het document toont volgens de veldbevrijdingsbeweging wat VIB verstaat onder ‘dialoog’ en ‘debat’ met ggo-kritische burgers en NGOs.
Men lijkt angst te willen zaaien onder werknemers. Terwijl de wandeling gericht is op dialoog en debat, vraagt VIB de bedrijven expliciet om hun werknemers te verbieden in contact te treden met bezoekers en media. Zelfs uit het raam kijken wordt ontraden. FLM is niet verbaasd over dit bericht. “Het is een symptoom van hoe de Vlaamse biotechnologie sector democratisch debat voert rond GGOs.”

Meer weten? ASEED info events komen eraan
ASEED zal ook dit jaar weer volop gaan actievoeren tegen GGO’s in Nederland. Houd onze website en infostands in de gaten voor aankondigen en informatie over wat, waar, waarom en wanneer. De eerste infoavond is op zondag 20 mei, 20u, in Joe’s Garage, Pretoriusstraat 43 in Amsterdam. Op zaterdagmiddag tijdens de Pinksterlanddagen. En vooral voor en tijdens het Landbouwactiekamp 2012, dat hopelijk in de buurt van Wageningen zal plaatsvinden, 5-10 juli in ieder geval! Je kunt ons ook uitnodigen in je lokale infoplek.
Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze SEEDmail door een mailtje te sturen naar newsletter@aseed.net

* Parallel met de burgerinspectie verscheen een ondersteunende open brief van diverse prominenten in dagblad De Morgen, over veel meer dan GGO en voeding alleen

* Grass roots science debat 21 mei, Wageningen: Beyond the commoditization of knowledge: Rethinking science and society relations. Met Barbara van Dyck (FLM)en Martijn Duineveld (assistant professor Cultural Geography)

* Blogbijdrage van FLM-activist:
Op Ontdekkingstocht naar de Wieg van de GGO-industrie (of de noodzaak voor de biotech burgerinspectie van 9 mei 2012)

* Antwoorden van het VIB op de vragen van de actievoerders. Of deze als afdoende worden beoordeeld is nog maar de vraag. De antwoorden zijn vrij feitelijk maar wel op basis van bepaalde visie. Daar wordt echter niet al te diep op ingegaan. Dat zijn de typische vragen die ook de Slow Science-beweging stelt.

* Interview met ontslagen FLM-woordvoerder Barbara van Dyck

Overige bronnen:
http://www.dewereldmorgen.be/foto/2012/05/08/proces-tegen-aardappelactivisten-pas-op-15-januari-2013
http://www.dewereldmorgen.be/foto/2012/05/08/flm-activisten-voor-de-rechter-in-dendermonde
http://www.knack.be/belga-algemeen/wandeling-field-liberation-movement-in-gents-technologiepark-zonder-incidenten-verlopen/article-4000092859035.htm

http://fieldliberation.wordpress.com
http://threerottenpotatoes.wordpress.com

http://www.dewereldmorgen.be/foto/2012/05/08/proces-tegen-aardappelactivisten-pas-op-15-januari-2013