Home » TTIP » TTIP - News » Groeiend verzet tegen het TTIP

Groeiend verzet tegen het TTIP

megaverdrag_transatlantic_trade_investment_partnership2Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is een vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS waar sinds juni 2013 over wordt onderhandeld. Hoewel wordt gedweept met dubieuze cijfers over economische groei en extra banen, is TTIP vooral in het belang van transnationale ondernemingen. Het gaat ten koste van de bescherming van milieu, gezondheidszorg en de rechten van arbeiders en consumenten. Gelukkig komt het verzet tegen dit verdrag op gang, ook in Nederland.

[:]

Een gevaarlijk onderdeel in het verdrag is het Investor-State Dispute Settlement (ISDS) waarbij bedrijven een staat kunnen aanklagen als beleid negatieve effecten heeft op hun (verwachtte) winst. Denk hierbij aan de etikettering van gentech in voeding of het stimuleren van biologisch of lokaal voedsel. In het verleden hebben dergelijke ISDS in handelsverdragen al geleid tot het aanklagen van staten over hun anti-rookbeleid of een verbod op fracking. Een extra bezwaar tegen het TTIP is dat de onderhandelingen in het geheim plaatsvinden. Alleen omdat er zo nu en dan iets uitlekt heeft men kunnen reconstrueren waar over wordt gesproken.
Links naar meer artikelen en brochures over dit onderwerp zijn te vinden op www.aseed.net/ttip.

Campagnes tegen TTIP in omringende landen
Op woensdag 15 mei vond in Brussel een protest plaats tegen het TTIP. Dit gebeurde bij de European Business Summit, een bijeenkomst van de multinationale bedrijven die onder meer hard voor het TTIP lobbyen. Er waren meer dan 500 demonstranten. Er werd echter geen protest getolereerd in de buurt van de Business Summit en 240 vreedzame demonstranten werden opgepakt. Er bestaat een goed verslag in het Nederlands van deze actiedag op de Globalinfo.nl en eentje op de website van Ander Europa.

In Duitsland is intussen al veel ophef over TTIP. Er bestaan brede coalities en via de media wordt ook het grote publiek bereikt. Een paar Duitse organisaties is ook verantwoordelijk voor wat informatieve en leuke filmpjes over het onderwerp:
Stop the TTIP” van Stiftfilm en Attac (in het Engels)
TTIP Überblick” van Compact (in het Duits)
Bij de komende mobilisaties voor Blockupy in Frankfurt zal TTIP een belangrijk thema zijn.

Actie in Den Haag tegen TTIP op 19 mei
In Den Haag zal komende maandag 19 mei een actie tegen het TTIP plaatsvinden. De tweede kamer zal die middag een openbare hoorzitting zijn over het vrijhandelsverdrag. Diverse organisaties hebben opgeroepen die dag de kamer en de regering te laten weten dat het TTIP niet gewenst is. Ook ASEED zal met een aantal mensen aanwezig zijn en hoe meer zielen hoe meer vreugd: Kom ook en sluit je aan bij dit protest, liefst natuurlijk met een origineel eigen spandoek of protestbord.
Het begint om 12:00 op het Plein en het programma van het protest duurt tot 13:00.

En wat doen ze in het EU-Parlement?
ASEED heeft de Nederlandse kandidaten voor de EU-verkiezingen gevraagd naar hun mening over TTIP, de EU-zadenwet en octrooien op gewassen. Een groot deel zegt heel kritisch en sceptisch te zijn. Nu maar hopen dat ze niet van gedachte veranderen als ze worden verkozen.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat ondertussen onderzoeken wat de effecten van TTIP zijn voor Nederland. Dit rapport wordt in juni verwacht. Hierbij gaat het uiteraard wel vooral om economische effecten.

Er komt zo langzamerhand ook in Nederland meer aandacht voor dit vrijhandelsverdrag en het verzet is groeiende. Houdt daarom onder andere de website van ASEED in de gaten voor meer informatie over (verzet tege) deze Totalitarian Trade & Industry Powertrip.