Home » TTIP » TTIP - Background » Informatiebijeenkomst over Monsanto, de EU-zadenwet en de TTIP

Informatiebijeenkomst over Monsanto, de EU-zadenwet en de TTIP

logo haagse mugZondag 8 juni, Pinksterlanddagen, Appelscha

Met een presentatie over:
– De dominantie van de zadenmarkt door een paar multinationals;
– Hoe een foute EU-zadenwet is tegengehouden, maar mogelijk toch weer terug komt;
– De verstrekkende gevolgen van het Trans-Atlantic Trade and Invesment Partnership (TTIP, een vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS);
– Een duurzame, sociale en lokale landbouw als alternatief.

En vervolgens een discussie over de mogelijkheid een breed verzet te organiseren tegen het TTIP en groeiende rol van grote bedrijven binnen en buiten de landbouw.[:]

Voedselsoevereinitieit en biodiversiteit in de landbouw bedreigd door marktconcentraties van agro-multinationals, EU-regelgeving en trans-Atlantisch vrijhandelsverdrag

Een diversiteit aan groentegewassen en granen maakt plaats voor monocultuur en grote zaadconcerns verdrijven de kleine veredelingsbedrijfjes. Monsanto is hier de bekendste boosdoener, maar er is in Nederland nog een aantal landbouwbedrijven die op vergelijkbare wijze actief zijn. Tegelijkertijd lijkt het voor de EU en lagere overheden steeds lastiger te worden eigen beleid te maken en te handhaven op het gebied van gentech-gewassen, octrooien en bescherming van milieu en voedselveiligheid.

Tijdens een presentatie wordt eerst ingegaan op drie actuele bedreigingen:

De zadenmarkt in Nederland, de EU en de rest van de wereld wordt steeds meer gedomineerd door een klein aantal grote bedrijven. Vaak gaat het hierbij om chemische bedrijven die ook de pesticidemarkt domineren. Monsanto, het bekendste voorbeeld, beheerst in zijn eentje 24% van de markt voor groentezaden in Europa, onder andere door een aantal grote Nederlandse zaadbedrijven op te kopen. Andere grote namen zijn Bayer, BASF, Dupont en Syngenta. Zaden worden vooral ontwikkeld voor de intensieve landbouw met het gebruiken van pesticide en kunstmest.

Er wordt binnen de EU op het moment gewerkt aan een nieuwe zadenwet. Hierbij gaat de registratieplicht van zaden, en van iedereen die zaden wil verkopen, verder dan bij de huidige nationale wetgevingen. Voor vele boeren en kleine zaadbedrijfjes is dit niet wenselijk en voor veel robuuste gewassen die geschikt zijn voor de biologische landbouw is het zelf niet mogelijk om toegelaten te worden tot de officiële rassenlijst. Het huidige voorstel is gestrand in het Europees Parlement, maar de Europese Commissie is van plan het er na de Europese verkiezingen in mei gewoon doorheen te drammen.

De EU en de VS onderhandelen over een vrijhandelsverdrag met verstrekkende gevolgen. De bedoeling van dit Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is om handelsbarrières weg te nemen, iets waar vooral grote bedrijven belang bij hebben en zij hebben daarom hun lobbyisten in stelling gebracht. In de praktijk gaat het bij deze zogenaamde barrières vooral om milieuregelgeving en wetgeving om werknemers en consumenten te beschermen. De VS heeft al aangegeven dat er geen akkoord komt zonder dat de EU gentech-gewassen toelaat. Ook het verkrijgen van octrooien op gewassen is nu gemakkelijker in de VS. Ook een systeem waarbij bedrijven overheden kunnen aanklagen als door beleidsmaatregelen hun (verwachte) winst wordt aangetast, staat op de agenda van de verder vooral geheime onderhandelingen.

Op hetzelfde moment groeit er een tegenbeweging van mensen die belang hechten aan goed voedsel en een duurzame, sociale en lokale landbouw. Dit resulteert zelfs in kleinschalige eigen alternatieve projecten.
De afgelopen twee jaar zijn er in heel Europa netwerken ontstaan die zich, tot nu toe met redelijk succes, tegen de zadenwet hebben verzet. Monsanto bracht plotseling duizenden mensen op de been. De economische crisis heeft in diverse Europese landen duizenden mensen de straat op gebracht. En op het moment wordt er aan beide zijden van de Atlantische Oceaan door een zeer diverse coalitie van organisaties gemobiliseerd tegen de TTIP. Kan dit leiden tot een sterke protestbeweging die in staat is het TTIP en multinationals tegen te houden?

Discussieer hierover mee en tijdens tijdens de Pinksterlanddagen in Appelscha.

Pinksterlanddagen
Dag: zondag 8 juni 2014
Tijd: nog onbekend
Plaats: kampeerterrein ‘Tot Vrijheidsbezinning’, Aekingaweg 1a, Appelscha
Website: www.pinksterlanddagen.org

Op 21 mei was er al een soortgelijke informatieavond bij de Haagse Mug in Den Haag. Op de website van de Haagse Mug is een verslag van deze avond en de presentaties te vinden.