Home » Zaden » Zaden - Nieuws » 18 april: presentatie conclusies Monsanto Tribunaal

18 april: presentatie conclusies Monsanto Tribunaal

Judges Monsanto Tribunal The HagueDinsdagmiddag 18 april presenteren de vijf rechters in het Monsanto Tribunaal hun oordeel in het Haagse nieuwscentrum Nieuwspoort. In oktober hoorden zij 28 getuigen en deskundigen uit vijf continenten tijdens een driedaagse bijeenkomst in Den Haag. Nu volgt de conclusie. Veel mensen in de wereld kijken met belangstelling uit naar dit juridisch advies. Zullen de rechters concluderen dat sprake is van structurele schending van mensenrechten door Monsanto, misschien wel van ecocide? Velen zullen het met belangstelling lezen en de presentatie volgen via de livestream. Deze zal op www.monsanto-tribunal.org plaats vinden in het Engels, Frans, Duits en Spaans.

Nieuwe onthullingen in rechtszaak tegen Monsanto in de VS

Op verschillende plaatsen in de wereld hebben slachtoffers van grootschalig gebruik van pesticiden en andere giftige producten van Monsanto zich verenigd. In het Monsanto Tribunaal zijn hun zaken bijeengebracht en is een overkoepelend beeld gevormd. Deze mensen zoeken gerechtigheid en willen dat er een einde komt aan de giftige praktijken. Diverse van deze groepen zijn al verwikkeld in rechtszaken waarin Monsanto aansprakelijk wordt gesteld voor de schade. Zo loopt er in de VS een zaak van slachtoffers met non-Hodgkin lymfoom, waarin onlangs boeiende documenten openbaar werden gemaakt. Monsanto blijkt heel goed en al lang te weten dat glyfosaat potentieel kankerverwekkend is. Bovendien blijken er sterke banden tussen de voedselwaakhond die Monsanto zou moeten controleren en het bedrijf.

De fusie tussen Bayer en Monsanto

Bayer wil Monsanto overnemen en het wachten is op het oordeel van de anti-kartel waakhonden in de VS, Europa en vele andere landen. Het organiserend comité van het Monsanto Tribunaal vroeg deze organisaties in vele landen het oordeel van het Tribunaal te betrekken in hun afwegingen. Verder zal het oordeel gepresenteerd worden aan de aandeelhouders van Bayer. Als milieu en gezondheidsschade deels of geheel verhaald kunnen worden op  het bedrijf dat de verantwoordelijke stoffen levert dan kan dat grote gevolgen hebben voor de waarde van dat bedrijf. Zo komen de echte kosten (True Cost) van producten in beeld. Voor de aandeelhouders van Bayer is het de vraag of ze met Monsanto geen Paard van Troje binnenhalen.

Europees Burgerinitiatief tegen glyfosaat – al getekend?

In februari startte een Europees Burgerinitiatief tegen glyfosaat. Als 1 miljoen mensen een geldige ondertekening zetten (met volledige gegevens voor deze formele procedure) én als het vereiste aantal in tenminste 7 EU landen wordt gehaald, moet de Europese Commissie het verzoek behandelen. De concrete vraag is glyfosaat te verbieden, de erkenningsprocedure voor pesticiden te hervormen en bindende EU-doelstellingen vast te leggen om het gebruik van pesticiden te verminderen. Al 650.000 mensen hebben getekend, dus we zijn op 2/3e. Maar Nederland en België hebben hun doel nog niet gehaald. Help het initiatief breder bekend te maken en teken hier!

Achtergrondinformatie Monsanto Tribunaal:
On Oct 15th-16th, the Monsanto Tribunal took place in the Hague.  It was an unprecedented international mobilization that enabled five eminent judges to hear testimonies from victims coming from all around the world, in order to examine the consequences of the activities of the multinational agrochemical company Monsanto in the light of international law.

The Tribunal is to deliver a legal opinion on questions related to:

  • human rights violations such as the right to health, to information, to a healthy environment, and of scientific freedom,
  • allegations of complicity of war crimes (Agent Orange – Vietnam war),
  • the crime of ecocide (still to be shaped and consecrated in international law).

The advisory legal opinion will be delivered on April 18th 2017 instead of in December 2016 as it was initially planned. Because of the complexity of the questions and the extent of the gathered testimonies, the deliberations and writing of the opinion required several months of work.

THE MONSANTO TRIBUNAL: CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW

The goal of the Monsanto Tribunal is to evaluate whether or not Monsanto’s activities are complying with international law. Through the case of Monsanto, the Tribunal considers an example of a multinational corporation whose behavior ignores the damages their decisions cause to health, environment and scientific independence.

This question is of utmost necessity to ensure the law also progresses at regional and national levels. The Tribunal therefore follows the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, adopted by the Council of the UN Human Rights June 2011 and the Rome Statute establishing the International Criminal Court (ICC).

«This Tribunal raises questions whose stakes are global. With this trial we hope to be able to make recommendations to the ICC and to evolve the law to put an end to those corporations’ impunity regarding the global environmental damages they are responsible for.» Declaration of the Monsanto Tribunal Organizing Committee.

The aim of the Tribunal is to give a legal opinion on the environmental and health damage caused by the multinational Monsanto. This process will use existing international law but also contribute to the international debate to include the crime of ecocide into international criminal law. It will also give people all over the world a well documented legal file to be used in lawsuits against Monsanto and similar chemical companies.

The advisory legal opinion will be presented on April 18th and livestreamed from The Hague

The various testimonies, experts’ and scientists’ contributions provided the judges with very dense information to process. In order to do exhaustive and thorough work that will be useful to civil society and to make international law progress, the Judges needed extra time to deliver their legal opinion. The will give a public presentation of their conclusions on April 18th in The Hague. The event will be livestreamed in English, French, Spanish and German on the main page of Monsanto Tribunal website.

Key numbers:

  • Five eminent judges
  • 24 witnesses from five continents (victims, experts, scientists etc.)
  • More than 750 people from more than 30 nationalities present in The Hague.
  • 10 000 people throughout the world watched the livestream.

Conclusion of Judge Tulkens, former Vice-President of the European Court of Human Rights and Chair of the Monsanto Tribunal:

“[The legal opinion] will be addressed to Monsanto and to the United Nations. From this legal opinion, other jurisdictions can be involved and more judges will step in. We, as the judges [at the Monsanto Tribunal] have seen, heard, noted and deliberated. Chances are that the international law will take into consideration new issues such as the ones related to ecocide.”

Judge Tulkens Monsanto TribunalClick on the picture to watch Judge Tulkens’ closing speech