Home » artikelen en factsheets » 5 feitjes over gezonde grond!

5 feitjes over gezonde grond!

Wist je dat?

1. Een gezonde bodem is vol met biodiversiteit“1 gram organische grond bevat 30.000 protozoa, 50.000 algen, 400.000 schimmels. Een theelepel levende grond bevat 1 miljard bacteriën. Een vierkante kubieke meter grond bevat 1000 aardwormen, 50.000 insecten, 12 biljoen rondwormen.” De verborgen wereld onder onze voeten omvat meer biodiversiteit dan de dichtste bossen, en we leren nog steeds hoe de complexe componenten van de bodem op elkaar inwerken en ons beïnvloeden.

2. Een gezonde bovengrond speelt een essentiële rol in de ecologische crises waarmee we worden geconfronteerd en is snel aan het verdwijnen Meer dan 40% van het ijsvrije landoppervlak ter wereld wordt gebruikt voor landbouw”. Echter, bijna de helft van ’s werelds gezonde, akkerbouwgrond is de afgelopen 150 jaar uitgeput, als een direct gevolg van industriële landbouwmethoden. Een gezonde bodem is nodig om voedselrijk voedsel te verbouwen, koolstof uit de atmosfeer op te slaan, de biodiversiteit te vergroten en droogte, erosie en overstromingen te weerstaan.

3. Landbouwgrond wordt zwaar beschadigd door synthetische stikstofkunstmest. stikstofkunstmest wordt in de industriële landbouw gebruikt om de gewasopbrengst te verbeteren – en dat doet het ook, maar alleen in het begin. Na verloop van tijd put deze meststof de bodem uit van micro-organismen, voedingsstoffen en beestjes die allemaal helpen een gezond bodemmilieu te creëren zodat planten (en ons voedsel) kunnen gedijen. Dode bodems worden afhankelijk van chemische inputs voor stikstof, waardoor het voor boeren vrijwel onmogelijk wordt om hun methoden te veranderen.

4. Peulvruchten kunnen de bodem van nature aanvullen met stikstof. Dit is een duurzaam en chemicaliënvrij alternatief voor stikstofkunstmest, en kan worden gedaan door middel van inter-cropping (peulvruchten en andere gewassen op het veld mengen) of cover-cropping (jaarlijks afwisselen tussen peulvruchten en andere gewassen). Peulvruchtplanten binden stikstof uit de lucht, die vervolgens zichtbaar wordt opgeslagen in kleine ronde knobbeltjes op hun wortels. Als de wortels in de grond blijven om af te breken, wordt de stikstof een onderdeel van het bodemecosysteem.

5. HEen gezonde bodem kan bijdragen aan het vastleggen van koolstof in de bodem. “De bodem van de aarde bevat ongeveer 2.500 gigaton koolstof – dat is meer dan drie keer de hoeveelheid koolstof in de atmosfeer”. Het veranderen van de bodemsamenstelling met technologische snelle oplossingen om de koolstofvastlegging te maximaliseren is een hot topic geworden, maar draagt niet noodzakelijkerwijs bij aan een holistische bodemgezondheid. Het goed binden van koolstof uit de atmosfeer in de bodem is een oneindig gecompliceerd proces dat tientallen jaren in beslag neemt. Bodemgezondheid moet de eerste prioriteit zijn, en dan zal koolstofvastlegging volgen. En het vastleggen van koolstof moet in de eerste plaats natuurlijk altijd samengaan met het verlagen van de uitstoot!

Save Our Soils!