Home » Voedselsoevereiniteit » Voedselsoevereiniteit - Activiteiten » Actie tegen ‘filantropische’ Corporate Funding in Amsterdam

Actie tegen ‘filantropische’ Corporate Funding in Amsterdam

ASEED en vrienden verzamelden zich buiten het Tropenmuseum in Amsterdam op 26 Januari 2016 om de aanwezigen van een debat met Bill Gates van de Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) te informeren over enkele van de projecten gefinancierd door de BMGF.


Onze actie werd goed ontvangen! De campagne tegen valse oplossingen gaat verder vanuit Parijs naar Amsterdam.

We hebben flyers uitgedeeld over het project gefinancierd door de BMGF aan diegenen die het evenement bijwoonden en er werd ook veel interesse ontvangen vanuit voorbijgangers. Een filmploeg van studenten daagden op om onze ASEED woordvoerder te interviewen en Louise Fresco, hoofd van het College van Bestuur van de Universiteit Wageningen ontving ook informatie van ons. We hopen dat ze er goed gebruik van zal maken!

Hier is een link naar ASEED’s tweet over de actie van vandaag.

Hier volgt ons persbericht:

Op dinsdag 26 Januari om 15:15 zullen ASEED en vrienden bij het Tropenmuseum aanwezig zijn om alle aanwezigen van een meeting met Bill Gates te informeren over enkele van de projecten die worden gefinancierd door de Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF). De paneldiscussie van vandaag betreft volksgezondheid, voedselveiligheid en voeding en is genaamd; ‘From Innovation to Impact’, georganiseerd door KIT Sustainable Economic Development, KNCV Tuberculosis Foundation en de BMGF. Het zal plaats nemen van 16:00 tot 18:00.

De BMGF wordt gepresenteerd als een filantropisch project, maar veel van de activiteiten onders teunen een zakelijke agenda en zouden moeten worden gezien als een slimme investering in eigendommen van Gates. De Gates Foundation stimuleert ‘Groene Revolutie’ technieken en Monsanto belangen in Afrika, bijvoorbeeld, terwijl Bill Gates zelf een grote aandeelhouder is van Monsanto. Deze vorm van landbouw put de gronden uit, berooft mensen van hun landen, maakt boeren afhankelijk van kunstmest, pesticiden en gepatenteerde zaden en levert een grote bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen.

De BMGF is misschien wel de meest invloedrijke speler over kwesties van wereldwijde gezondheid en landbouw, en distribueert meer steun voor wereldwijde gezondheid dan elke andere overheid. Maar, vele van de projecten gefinancierd door de BMGF hebben een negatieve impact op kleine boeren, lokale bevolkingen en voedselsoevereiniteit.

Door het alomtegenwoordige en invloedrijke karakter van de BMGF, wordt aan Westerse bedrijven de mogelijkheid gegeven om hun activiteiten te ‘greenwashen’. Een voorbeeld hiervan is de zo geheten ‘Groene Revolutie’ in Afrika die betrekking heeft op winst-gebaseerde, zakelijk geleide landbouw in plaats van landbouw die de lokale bevolking en kleine boeren goed zou doen. AGRA Watch is een grassroots groep uit Seattle die de twijfelachtige landbouwprogramma’s in Afrika van de Bill and Melinda Gates Foundation aan de kaak wil stellen, waaronder de Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika (AGRA).

De Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika (AGRA) (waaraan de BMGF een belangrijke donor is) vertegenwoordigt de belangen van biotechnologie bedrijven in plaats van kleine Afrikaanse boeren. Volgens een rapport uitgevoerd door Young Friends of the Earth International ‘begunstigen de meeste projecten gefinancierd door de Gates Foundation and het geesteskind AGRA technologische oplossingen voor hoge invoer industriële landbouwmethoden’, waaronder ‘gepatenteerde zaden, kunstmesten en het lobbyen voor genetisch gemodificeerde gewassen,’ waarvan alle een negatieve impact hebben op de lokale bevolking en voedselsoevereiniteit.

Dit is bewijs voor het feit dat wereldwijde gezondheid en landbouw twee gebieden zijn die nog steeds worden gemonopoliseerd en geprivatiseerd door het BMGF onder het mom van liefdadige filantropie.

Niet alle projecten gefinancierd door de BMGF zijn echter slecht. Volgens een rapport uitgevoerd door Global Justice Now, de trend aangetoond door Gated Development ‘om bedrijven te betrekken bij de aanpak van armoede en ongelijkheid staat centraal in de prioriteiten en financiering van de Bill and Melinda Gates Foundation.’ Global Justice Now beargumenteert dat dit de zakelijke agenda waar de BMGF mee begaan is benadrukt, waarbij valt te stellen dat ‘het ver staat van een neutrale charitatieve strategie maar in plaats daarvan een ideologische betrokkenheid is om neoliberaal economisch beleid en de globalisering van het bedrijfsleven te bevorderen’ waarbij grote bedrijven direct profiteren binnen de gebieden van landbouw en gezondheid.

Gates heeft ongeveer 500.000 aandelen gewaardeerd op 23 miljoen Amerikaanse dollars in de beruchte GM Company Monsanto; een bedrijf dat een geschiedenis heeft van schaamteloze minachting voor de belangen en het welzijn van kleine boeren over de hele wereld. Monsanto maakt niet technologie en deelt vervolgens de wijsheid met boeren; in plaats daarvan patenteert het bedrijf genetisch gemanipuleerde zaden en claimt vervolgens het monopolistische eigendom erover;  dit wordt vervolgens gebruikt om kleine boeren te straffen. Monsanto ondersteunt tevens intense landbouwindustrie gecombineerd met de bevordering van het gebruik van chemische kunstmest; beiden welke de bodems hevig beschadigen en belemmeren agro-ecologie. De betrokkenheid van Gates met Monsanto staat als bewijs van zijn dubbele agenda.

Monsanto houdt zich bezig met winst, niet mensen, en de betrokkenheid die de BMGF heeft met Monsanto op het gebied van steun en financiering moet niet onbetwist blijven.

Het is daarom duidelijk dat het BMGF betrokken is bij de monopolisering en privatisering van gezondheid en landbouw wereldwijd. Hun betrokkenheid bij een evenement gerelateerd op gezondheid, voedselzekerheid en voeding zou daarom ernstige bezorgheid moeten rechtvaardigen.

 

 

Action countering the Bill 'Monsanto' Gates Foundation

Action countering the Bill 'Monsanto' Gates Foundation

Press release concerning our action against 'philanthropic' corporate funding