ASEED gaat nog steeds naar Parijs

Begin december zal er in Parijs een grote klimaattop van de Verenigde Naties (COP21) plaatsvinden, hier had je vast al wel van gehoord. ASEED is bezig met het organiseren van een aantal acties om in Parijs aandacht te vragen voor de greenwashing door vuile bedrijven tijdens COP21 en voor de broeikasgassen die zijn gerelateerd aan de de industriële landbouw. Ondertussen is Parijs volop in de media, dat heb je zeker ook wel gezien. Helaas echter niet vanwege klimaatverandering, maar vanwege de vreselijke aanslagen van 13 november.

Bij ASEED hebben we het gehad over de gevolgen die dit heeft voor onze plannen. Hierbij waren we het er snel over eens dat we zoveel mogelijk door moeten gaan met wat we van plan waren. Klimaatverandering laat zich niet door aanslagen stoppen, de klimaattop gaat door en onze protesten dus ook. Gewoon doorgaan is ook de beste manier om te reageren op dit soort terreur. Ondertussen realiseren we ons dat het afschuwelijk is wat er in Parijs is gebeurd en dat dit een grote impact heeft op mensen in Parijs. Tijdens acties op straat en in de communicatie over activiteiten in Parijs zullen we zeker rekening houden met de gevoelens van mensen op straat en de aanwezige spanningen.

De situatie in Parijs zal echter anders zijn dan we tot een paar dagen geleden dachten. Politie, en mogelijk militairen, staan op scherp en het aantal controles zal nog groter zijn dan bij een andere internationale top. De sfeer en mensen op straat zullen meer gespannen zijn normaal. Wat er in december precies mag en kan in Parijs is nog niet duidelijk. De Franse regering gebruikt ferme taal en zegt niet te zwichten voor terreur. Maar op het zelfde moment lijken ze dat toch te doen en wordt de klimaatmars op 29 november en de demonstratie op 12 december in Parijs verboden. Het is goed mogelijk dat dit ook voor andere aangekondigde grote acties zal gelden.

‘Klimaat’ was net weer terug op de agenda na jaren in de schaduw te hebben gestaan van de economische crisis en de ‘war on terror’. Nu is het belangrijk ervoor te zorgen dat die aandacht blijft. Ook is het belangrijk duidelijk te maken dat het om één verhaal gaat; economische ongelijkheid, milieuproblemen, gewelddadige conflicten en racisme, religieus extremisme en xenofobie gaan hand in hand en houden elkaar in stand. Het is daarom dat we samen met vele andere organisaties uit de hele wereld pleiten voor klimaatrechtvaardigheid (Climate Justice) en het klimaatprobleem linken aan het economische systeem en de historisch gegroeide ongelijkheid in de wereld.

We hopen dat mensen een brede blik op de wereld houden en dingen in het juiste perspectief blijven zien. Er vinden dagelijks aanslagen en moordpartijen plaats. Een dag voor ‘Parijs’ was er een bomaanslag in Beiroet waarbij 43 mensen omkwamen en daar heeft bijna niemand het over. Mensen sterven door armoede en honger. Velen miljoenen zijn op de vlucht. Naar verwachting zal dit aantal, ook door klimaatverandering, de komende jaren alleen maar toenemen. De honger en het geweld waarvoor mensen vluchten bevinden zich meestal ver van ons normaal zo veilige westerse bedje. Nu de aanslagen in Parijs ons weer eens wakker hebben geschud is het belangrijk om naar de veiligheid en leefbaarheid in de hele wereld te kijken, voor nu en voor de toekomst.

Link naar het persbericht van de Coalition Climate 21: http://coalitionclimat21.org/en/civil-society-still-standing-together-united-and-mobilised-climate
Link naar ASEEDs actieplannen voor tijdens COP21: https://aseed.net/paris-calling-ga-mee-naar-de-klimaattop/