ASEED workshop bij de LCOY

De LCOY, de Local Conference of Youth in Amsterdam

Afgelopen zaterdag was ASEED aanwezig bij de LCOY, de Local Conference of Youth in Amsterdam, een inspirerende driedaagse conferentie vol met workshops, sprekers en interactieve sessies over klimaatverandering. Titels op het programma waren bijvoorbeeld “How to decarbonize our energy system”, “A Musical Climate Justice Movement – Shell Protest Composition” en “Climate Change resilience and mitigation through Agroforestry”. En heel bijzonder, de conferentie werd op vrijwillige basis georganiseerd door een groep van 25 jongeren!

Zoete aardappel en zorgen om klimaatverandering

Tijdens de workshop door ASEED (“Dismantle industrial agriculture for climate justice!“) kwam naar voren dat onder de deelnemers zoete aardappel duidelijk de meest populaire favoriete groente was. Maar ook dat alle aanwezige jongeren zich ernstig zorgen maken om klimaatverandering en dat zij een sterke link zien tussen klimaatverandering en landbouw. Hierna zijn we verder in gesprek gegaan over de connectie tussen industriële landbouw, klimaatverandering en andere problemen zoals de dramatische afname van de biodiversiteit.

Ook kwamen er verschillende alternatieven naar voren en hebben we gesproken over strategieën om tot systeemverandering te komen, als consument, maar ook als kritische en betrokken burger. Als laatste hebben we de Fossil Free Agriculture campagne besproken, en voorbeelden van onze activiteiten gegeven: zoals op lokaal niveau in Amsterdam steun aan de campagne Behoud Lutkemeer, op nationaal niveau het Food Autonomy Festival, en op Europees niveau samenwerking binnen de Free the Soil campagne en het Climate Justice Action network.

Voor ons was het een geslaagde ochtend, heel mooi om te zien hoe het thema landbouw en klimaat leeft onder deze groep jongeren, en hoe goed iedereen al op de hoogte was. Volgend jaar doen we graag opnieuw mee!

ASEED @ LCOY Amsterdam

 

Wat is een LCOY?
Een Local Conference of Youth (LCOY) is een evenement van YOUNGO, de officiële jongerenvertegenwoordiging bij de United Nations Framework Conventie on Climate Change (UNFCCC). Het is een nationale versie van de wereldwijde COY, die plaatsvindt vlak voor de Conference of Parties (COP), de jaarlijkse VN conferentie over klimaatverandering. Als officiële LCOY is het ons doel om niet alleen mensen te onderwijzen over klimaatverandering, maar ook om jongeren voor te bereiden op een deelname aan een wereldwijde COY. We creëren de setting voor deelnemers om zich te verbinden met de COP, om te leren over onderhandelingen binnen de VN en om hun stem te laten horen.

De doelen van de LCOY Amterdam zijn:
1. Het mobiliseren van jongeren en bewustzijn creëren over de invloed van de jeugd op de klimaatkwestie.
2. Het stimuleren en versnellen van klimaatactie.
3. Een brug bouwen tussen jongeren bij de UNFCCC en de COP in Polen.
4. Verbindingen leggen met andere jongerengroepen en LCOYs in het buitenland.