Action for Solidarity, Equality, Environment and Diversity, (ASEED Europe) is ervan overtuigd dat mensen ertoe in staat zijn om hun levens en gemeenschappen te verbeteren. Ons doel is om zowel individuen als groeperingen hierin te steunen en hen de middelen te geven om dit mogelijk te maken. Wij zijn geloven dat de oorzaak van de ecologische vernietiging en armoede die onze planeet tegenwoordig teisteren het gevolg zijn van het koloniale en imperiale verleden waarin bevolkingen en natuurlijke hulpbronnen van gehele continenten meedogenloos werden uitgebuit.

Wij zien de hedendaagse, door winst geobsedeerde “vrije” markt globalisering, die gedreven wordt door de toenemende mobiliteit van kapitaal, als een voortzetting van dit fenomeen. Onze campagnes zijn gebaseerd op de noodzaak om in solidariteit te zijn met de miljoenen mensen van het Global South, wiens toch al onzekere levensonderhoud nog meer geruïneerd wordt door oneerlijke concurrentie en desastreuze privatiseringsprogramma die aan hen worden opgelegd door internationale financiële instellingen en handelsverdragen. Dit allemaal onder het vaandel van “vrije” handel en globalisering.

Tot dusver heeft globalisering geleid tot meer ongelijkheid en de concentratie van rijkdom onder een steeds kleinere groep mensen. ASEED Europe gelooft dat iedereen ertoe doet en beslissingen over leven of dood lokaal moeten worden genomen, niet op de aandelenbeurzen van New York en Londen, of achter de deuren van internationale financiële instellingen.

Wij steunen het recht van individuen en gemeenschappen om zelf te bepalen hoe zij willen leven. Daarom werken wij met groeperingen die lokale democratie en sociale rechtsvaardigheid bevorderen en maken wij gebruik van deze principes als startpunt van onze eigen campagnes.

Onze toewijding aan gelijkwaardigheid is terug te zien in onze non-hiërarchische werkmethoden, wat inhoudt dat we keuzes op basis van consensus maken.

Een van ASEED’s meest fundamentele standpunten is het idee dat mensen onderdeel uitmaken van de natuur en niet ervan gescheiden zijn. Moderne economische systemen, onafhankelijk van hun politieke kleur, zien natuur nog steeds als een middel wat moet worden uitgebuit. Ook recente verdragen die tot doel hebben om de teloorgang van ecosystemen, klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit tegen te gaan zijn gedoemd om te falen omdat economische groei op de korte termijn altijd belangrijker wordt geacht dan de gezondheid van de planeet op de lange termijn.

Het is absoluut noodzakelijk dat we nieuwe, duurzame alternatieven ontwikkeling voor onze huidige consumptiepatronen. ASEED Europe’s campagnes focussen op het vinden van deze alternatieven en het netwerken met groeperingen om haalbare alternatieven voor duurzame groei te promoten. ASEED Europe zet zich in voor de preservering van zowel culturele als biologische diversiteit. Wij verwerpen discriminatie gebaseerd op leeftijd, klasse, fysieke beperking, gender, ras, religieuze overtuiging en seksuele voorkeur, en zetten ons in om dit te beëindigen.

Vitale middelen die we gebruiken voor onze doeleinden zijn: het promoten van grassroots organisatie, educatie, mobilisering en geweldloze actievoering zodat betrokken mensen in staat zijn om sociale rechtvaardigheid en ecologische integriteit op zowel lokaal als globaal niveau te verkrijgen en verdedigen.