Home » Landbouw en Klimaat rechtvaardigheid » Klimaat rechtvaardigheid - Nieuws » Auditrapporten ‘Verantwoorde Soja’ duiden op mislukking

Auditrapporten ‘Verantwoorde Soja’ duiden op mislukking

Persbericht, dinsdag 22 mei 2012

Op 23 en 24 mei 2012 vindt de jaarlijkse conferentie van de Ronde tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) plaats in het Park Inn Heathrow Hotel in Londen. Maar de eerste auditverslagen van gecertificeerde soja laten het falen van het ‘verantwoord- label zien.

De RTRS is een vrijwillig certificeringssysteem, opgestart in mei 2004. Onder de leden bevinden zich agribusinessbedrijven als Cargill en Monsanto, maar ook enkele maatschappelijke organisaties waaronder het Wereldnatuurfonds. In Nederland gevestigde bedrijven als Unilever, Ahold en Friesland Campina streven naar import van 100% ‘verantwoorde’ soja in Nederland in 2015, een streven dat gesteund en medegefinancierd wordt door de Nederlandse regering.

De eerste tien auditverslagen over projecten waar de ‘verantwoorde’ soja geproduceerd wordt zijn nu online gepubliceerd. Volgens GM Freeze, Friends of the Earth en Corporate Europe Observatory die de rapporten bekeken, bevestigen ze dat de RTRS geen enkel voordeel biedt voor mens of milieu. Ontbossing wordt niet tegengegaan, en pesticidegebruik wordt niet verminderd. Kleine liefdadigheidsprojecten zoals een lesje ’tandenstoken’ op een school worden aangevoerd als bewijs van ‘goede relaties met de gemeenschap’, terwijl uit de audits blijkt dat er tegelijkertijd Roundup en andere giftige bestrijdingsmiddelen gespoten wordt tot op slechts 30 meter van woningen.

In Nederland voeren ASEED en Gifjsoja.nl campagne tegen het groenwassen van onverantwoorde sojateelt en wereldwijd gesleep met voedsel door de RTRS. Tjerk Dalhuisen (Gifsoja.nl) zegt:

Om aan de RTRS-criteria te voldoen hoeven de meeste bedrijven helemaal niets te veranderen aan de wijze van produceren. Dat houdt in dat boeren gewoon door kunnen gaan met Roundup Ready gentechsoja te telen op een manier die zeer schadelijk is voor de bodem, het milieu en de lokale gemeenschappen.

Linda Coenen van ASEED: “Bedrijven moeten ophouden met het misleiden van de consument met dit greenwash label. Op deze manier wordt de zeer onduurzame intensieve veehouderij in stand gehouden. Daar is niets verantwoords aan en biedt geen geloofwaardige basis voor welk duurzaamheidsbeleid dan ook.”

Nederlandse leden van de RTRS zijn onder andere Ahold, Unilever, en de Rabobank. Solidaridad en het Wereld Natuur Fonds zijn onder de weinige maatschappelijke organisaties die zich verbinden aan de RTRS. Het initiatief wordt ondanks veel kritiek mede gefinancierd met Nederlands ontwikkelingsgeld.