Home » Zaden » Zaden - Nieuws » Bayer koopt Monsanto, maar wat maakt het uit?

Bayer koopt Monsanto, maar wat maakt het uit?

bayermonsantoZe waren er al een tijdje mee bezig, maar op 14 september 2016 is het dan ook gelukt: Bayer heeft Monsanto gekocht, en wel voor 59 miljard euro. Deze combinatie is nu de grootste producent van pesticide en zaaigoed en zou op beide gebieden wereldwijd een marktaandeel van meer van 25% krijgen. Er is overigens nog wel een hobbel te nemen; de Europese en Amerikaanse mededingingsautoriteiten moeten nog toestemming geven. In Europa zijn ze een paar maanden geleden al een onderzoek gestart, maar de uitkomst zal nog een flinke tijd op zich laten wachten. En er is een grote kans dat het fusiebedrijf zal worden gedwongen wat onderdelen af te stoten om zijn marktpositie iets minder dominant te maken. Ook de eerdere fusie tussen Dow en Dupont moet trouwens nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten.

De overname was groot nieuws. Vaak alarmerend. De NOS kopte “Nederlandse boeren vrezen overname Monsanto” en Joop.nl had een nog mooiere titel: “Monsterovername Monsanto doet wereld huiveren“. Maar is het nu echt zo erg? Er waren zo’n zes grote spelers die samen de markt van zaden en pesticiden domineerden en waar je als fatsoenlijke boer geen zaken mee moest doen. En na een serie fusies zijn dat er nog drie: Bayer-Monsanto, Chinachem-Syngenta, Dow-Dupont. En o ja, er is ook het arme BASF dat nu een beetje achter het net dreigt te vissen. Die fusies, en dan in het bijzonder de overname van Monsanto door Bayer maken het probleem niet zozeer erger, maar vooral duidelijker. Samen met die golf van negatieve aandacht zorgt dit hopelijk voor wat meer bewustwording bij boeren, handelaren en consumenten, misschien zelfs bij politici.

Als we willen dat de landbouw wereldwijd niet meer bijdraagt aan klimaatverandering, dat de beschikbare landbouwgrond behouden en vruchtbaar blijft en de huidige boeren een respectvol en gezond bestaan kunnen opbouwen dan zullen we moeten werken aan een alternatieve voedselvoorziening, gebaseerd op agro-ecologische principes, onafhankelijk van de grote bedrijven die de agrarische sector nu domineren, of dit er nu 20, 6 of 3 zijn.

compost-capitalismBayer-Monsanto wordt de marktleider in pesticide, een product dat de duurzame landbouw sowieso links zou moeten laten liggen. Laat het bedrijf lekker in zijn eigen giftige sop gaarkoken. Verder is de combinatie groot in GMOs. Ook niet gebruiken dus. Het grootste gevaar zit bij de conventionele zaden en zadenbanken. Daar dreigt de situatie dat je voor bepaalde gewassen bijna niet meer om het bedrijf heen kan, ook niet als je biologisch wilt telen. Hier zullen consumenten, boeren en NGOs samen moeten strijden voor de beschikbaarheid van de bestaande agrarische diversiteit. Het uitgangsmateriaal voor veredeling moet voor iedereen beschikbaar blijven en er zouden geen patenten mogen worden toegekend op gewassen. Dit is op het moment een belangrijk strijdpunt.

We weten heus wel dat het niet voor elke boer op het moment makkelijk is om geen zaken te doen met de grote bedrijven. Er is nu al weinig keus, bedrijven zitten financieel klem vanwege leningen bij een bank en boeren zijn contractueel gebonden aan het afnemen van bepaalde producten. Maar contracten zijn er om gebroken te worden en uiteindelijk zijn boeren met een duurzame landbouw gericht op lokale consumenten meestal beter af.
En uiteraard is het een groot probleem dat die reusachtige agri-concerns een machtige lobby hebben in Brussel, Washington en andere regeringscentra. Tot nu toe weten ze veel regelgeving die voor hen negatief kan uitpakken te frustreren.

Met Reclaim the Seeds werkt ASEED aan een alternatief en vooral ook aan bewustwording over deze onderwerpen. We faciliteren het uitwisselen van zaaigoed en het in stand houden van bijzondere variëteiten. We vinden het belangrijk dat boeren en tuinders bewust kiezen voor goede zaadproducenten met aan de lokale omstandigheden aangepaste en vrije zaden. Hier zullen we ons ook tijdens de komende Reclaim the Seeds bijeenkomsten in Vlaanderen en Nederland weer voor inzetten.

Om aandacht te generen voor begane misdaden en om steun te krijgen voor ecocide als officieel erkende misdaad vindt op 14-16 oktober het Monsanto Tribunaal plaats in Den Haag. Ook hier is ASEED bij betrokken.

Lees eventueel verder in een informatief en alarmerend artikel over de fusie op Alternet.org: ‘A Five-Alarm Threat to Our Food Supply’: Experts Describe Bayer-Monsanto Merger – A scary future for farmers around the world.