Home » Zaden » Zaden - Materialen » Brochure: Wie wind zaait, zal storm oogsten

Brochure: Wie wind zaait, zal storm oogsten

wie-wind-zaaitDe invloed van grote bedrijven op de wereldwijde productie en handel

De invloed van grote bedrijven op de wereldwijde handel in en productie van voedsel groeit snel. De mondiale handel is zaden geeft een duidelijke indicatie van hun macht. Een klein aantal bedrijven heeft een steeds groter marktaandeel en heeft daarmee veel macht over boeren en bepaald voor een groot deel wat er in de winkels komt te liggen. Nu nieuw Europees landbouwbeleid en octrooiregelgeving vorm beginnen te krijgen wordt hun positie op de Europese markt verder versterkt. Deze brochure neemt de stand van zaken in Nederland en de EU onder de loep en beschrijft de gevolgen voor de toekomst van de landbouw zoals we die nu kennen. De brochure is beschikbaar in het het Nederlands en het Engels. [Sommige cijfers zullen nu wat verouderd zijn en vooral op het gebied van de Europese zadenwetgeving zijn er ontwikkelingen, maar de tekst is nog steeds de moeite waard om te lezen.]