Home » Zaden » Zaden - Nieuws » Collectief Kokopelli op weg naar overwinning op Europese regelgeving

Collectief Kokopelli op weg naar overwinning op Europese regelgeving

Nu even als moeilijke zin de conclusie van die Advocaat Generaal: “Het in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2002/55/EG vastgestelde verbod om zaaizaad van rassen te verkopen die niet aantoonbaar onderscheidbaar, bestendig en voldoende homogeen zijn, noch in voorkomend geval voldoende cultuur- en gebruikswaarde hebben, is ongeldig wegens schending van het evenredigheidsbeginsel, de vrijheid van ondernemerschap van artikel 16 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, het vrij verkeer van goederen van artikel 34 VWEU en het gelijkheidsbeginsel van artikel 20 van het Handvest.”

Alleen moeten we hier niet vergeten dat dit geen uitspraak is van de rechter, maar slechts het pleidooi van de Advocaat Generaal. Wanneer de uitspraak volgt is niet bekend.

Als ook de uitspraak in het voordeel van Kokopelli uitvalt zou dit zeer goed nieuws zijn. Niet alleen voor dit fantastische collectief uit Frankrijk, zij werden aangeklaagd omdat ze door gingen met het verkopen van hun bijzondere variëteiten groente en fruit. Die lijst werkt vooral in het voordeel van de grote zaadbedrijven. Voor kleine bedrijfjes, collectieven of boeren met eigen zaadgoed is het vaak te duur en te moeilijk om een variëteit op die lijst te krijgen. Veel, vaak oude en regionale, soorten zijn bovendien niet homogeen genoeg om te voldoen aan de eisen. Voor de boer hoeft deze diversiteit binnen een soort helemaal geen probleem te zijn en op de langere termijn maakt dit een plant juist minder kwetsbaar tegen plagen. Het zijn vooral de groothandel en verwerkende industrie die eisen dat een product er altijd precies hetzelfde uitziet. En grote zaadbedrijven als Monsanto, Syngenta en DuPont, met hun patenten en zadenbanken, willen het alleenrecht zonder concurrentie van al die ‘oude’ en ‘gekke’ soorten.
Het vasthouden aan deze strikte lijst zou zeer nadelig zijn voor de agro-biodiversiteit. Het maakt daarom niet zoveel uit welke argumenten deze advocaat generaal gebruikt, als Kokopelli deze zaak maar wint, deze beperkende zadenlijst verdwijnt en alle bijzondere groente- en fruitsoorten weer geteelt en verkocht mogen worden.

Kokopelli zal op 10 maart ook met een stand aanwezig zijn bij de ‘Reclaim the Seeds‘ zadenbeurs in Amsterdam.

links: