Home » Gentech » Gentech - Nieuws » Dutch people at Belgian court for gm-potato process

Dutch people at Belgian court for gm-potato process

De actie tegen het proefveld en de zware aanklacht hebben geleid tot veel ophef en breed debat in België. Eenennegentig mensen willen zich vrijwillig door de rechter mede laten vervolgen in dit proces. Onder hen zijn vijf professoren en een Europarlementariër. ‘Wij horen er ook bij’, is hun stelling.

Een groot aantal Belgische maatschappelijke organisaties roept op om het criminaliseren van politieke acties te stoppen. Organisaties uit de Belgische landbouw-, milieu-, en Noord-Zuid bewegingen, waaronder Greenpeace, Friends of the Earth, de koepel van ontwikkelingsorganisaties CNCD-11.11.11, de Bond Beter Leefmilieu, de Voedselteams, de politieke partij Groen! en de vakbond ABVV ondertekenden samen een oproep die benadrukt dat “het debat moet gaan over de ontwikkeling van genetisch gemanipuleerde organismes (GGO’s), en de gevolgen van de invoering ervan. Over het gebruik van overheidsgeld voor onderzoek dat het algemeen belang moet dienen en niet de privébelangen van bedrijven. Over een voedsel- en landbouwsysteem dat echt een antwoord biedt op de sociale en ecologische uitdagingen.” Ze benadrukken dat echt duurzamere alternatieven al bestaan. Dat zijn alternatieven die de boeren niet afhankelijk maken van de industrie.

De Franse professor Gilles E. Séralini, die recent nog in het nieuws kwam met een studie naar de gezondheidseffecten van genetisch gemanipuleerde mais, heeft een boodschap voor de rechters van Dendermonde. Hij stelt dat “veldproeven met GGOs beter niet toegelaten zouden worden alvorens de gevolgen voor de gezondheid te testen”. Op dezelfde dag als de zitting in Dendermonde zal professor Séralini een persconferentie geven in het Europees Parlement in Straatsburg o.a. over de “Europese laksheid bij de toelatingsprocedures voor genetisch gemanipuleerde organismen”.

De 11 beschuldigden ontvingen diverse steunboodschappen, onder meer van directeur van Greenpeace International Kumi Naidoo, en de leider van een landlozenbeweging uit India Rajagopal P.V. Sympathisanten en boeren uit Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië komen naar het Justitieplein van Dendermonde ter verdediging van het recht op vrije meningsuiting ook door directe actie, en een duurzame landbouw.

Achtergrond

Op 29 mei 2011 bestormden 500 mensen een veld genetisch gemanipuleerde aardappelen in het Vlaamse Wetteren, nabij Gent. Een deel van hen slaagde er ondanks aanwezigheid van een zestigtal politieagenten in het veld te bereiken en een deel van de aardappelen te vervangen door biologische aardappelen, die door natuurlijke selectie resistent zijn tegen de aardappelziekte phytophtora. Veldproeven met genetisch gewijzigde planten zijn omstreden omdat de veiligheid van dit soort gewassen verre van aangetoond is. Bedrijven en sommige wetenschappers presenteren genetische manipulatie graag als noodzaak voor het voeden van de wereld. De werkelijkheid is echter dat de gentech gewassen een verdere intensivering betekenen van de oorlog tegen de natuur. De meeste gentech gewassen produceren of zelf gif of zijn resistent tegen bestrijdingsmiddelen. Ze worden geteeld in enorme monoculturen, met veel gif en kunstmest. De in Wetteren geteelde aardappelen zouden anders zijn omdat ze door inbrengen van een gen uit een wilde aardappel (cisgenese) bestand zijn tegen de belangrijkste aardappelziekte en juist minder bestrijdingsmiddelen vragen. Toch gaat het ook hier om genetische manipulatie en is eerst langdurig onderzoek nodig om te bepalen wat het lange termijn effect is, ook bij menselijke consumptie. De gentech aardappelen zijn daarmee al bij voorbaat achterhaald, want er zijn al lang biologisch geteelde aardappelen beschikbaar die via natuurlijke selectie bestand zijn tegen phytophtora.

Gentech is het paard achter de wagen spannen. Gelukkig zijn er vele andere en betere oplossingen, die op duurzame wijze de voedselproductie mogelijk maken. Zonder gif en zonder het uitputten van de bodem.

Praktisch

Datum en locatie: Dinsdag 15 januari, Gerechtsgebouw, Justitieplein 1 Dendermonde, België

8u: Ontbijt, muziek en vermaak voor de deur

8u30: Persconferentie

9u: Start van de zitting

12u: Echte biologische frieten en Maaierin-bier voor het gerechtsgebouw

Het einde van het proces is voorzien tussen 15u en 17u.

Er is een zaaltje voor pers en sympathisanten beschikbaar boven café de Tijl, Grote Markt 34 (WIFI aanwezig)

Info en interviews mogelijk met vele aanwezigen.

Nadere informatie voor pers en foto’s verkrijgbaar bij de Nederlandse delegatie: +31 6 8500 9625 en bgg +31 6 14699126 – https://fieldliberation.wordpress.com

Steunboodschappen

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1560151/2013/01/10/Vijf-professoren-vrijwillig-voor-rechter-in-aardappelproces.dhtml

60 prominente handtekeningen onder steunoproep:

http://fieldliberation.files.wordpress.com/2013/01/de-11-van-wetteren_finaal.pdf

Wetenschappers steunen activisten:

http://www.dewereldmorgen.be/video/2013/01/11/wetenschappers-steunen-activisten-tegen-genetisch-gemanipuleerde-ggo-aardappelen

Meer verklaringen van o.a. Kumi Naidoo (directeur Greenpeace International), Caroline Copers (alg secretaris ABVV, vredesactie, leider van de Indische boeren zonder land:

http://www.dewereldmorgen.be/special/aardappelproces-15-januari-2013

De verklaring van de 91 Vrijwillige Verschijners aan de Rechter: http://fieldliberation.wordpress.com/2013/01/10/press-release-verklaring-van-de-vrijwillige-verschijners-declaration-des-comparantes-volontaires

Meer achtergrond

Geschiedenis van het proces tegen de aardappel: http://fieldliberation.wordpress.com/2013/01/13/gechiedenis-van-het-proces-tegen-de-ggo-aardappel

Waar het proefveld echt over gaat:

http://fieldliberation.wordpress.com/2013/01/11/er-hangt-een-geurtje-aan-de-vlaamse-ggos

Persconferentie Seralini:

http://gmoseralini.org/toxicity-confirmed-for-a-gmo-and-the-pesticide-roundup