Home » TTIP » EU Commission wants to wipe out citizens’ involvement in TTIP and CETA

EU Commission wants to wipe out citizens’ involvement in TTIP and CETA

Stop TTIP Persbericht

Het Europese Burgerinitiatief tegen TTIP is afgewezen / Alliantie kondigt verzet aan

De Stop-TTIP Alliantie, de initatiefnemer van het Europese Burgerinitiatief (European Citizen Iniative, ECI) tegen de internationale handelsverdagen TTIP en CETA, heeft vandaag haar verzet uitgesproken tegen de beslissing van de Europese Commissie het ECI te blokkeren.

“Nu begint de strijd pas echt”, zou Micheal Efler, contactpersoon van het ECI, wat nu bijna 230 organisaties uit 21 EU-landen vertegenwoordigt. “De afwijzing van het ECI bevestigt alleen maar de strategie van de Commissie om burgers en parlementen uit te sluiten van de TTIP en CETA onderhandelingen. In plaats van aandacht te schenken aan burgers, zijn het alleen lobbyisten waar naar geluisterd wordt.” In de motivering voor de afwijzing stelt de Europese Commissie dat het mandaat voor het onderhandelen van TTIP en CETA geen rechtshandeling is maar een voorbereidende handeling tussen EU-instituties, en dat het daarom niet aanvechtbaar is middels een burgerinitiatief.

De zienswijze van de Commissie dat alleen handelingen met een effect op externe partijen een ECI toestaan is duidelijk een juridische fout. “Het onderhandelingsmandaat van de Commissie is een officieel besluit van de Raad en daarom een juridische handeling. Als de juridische zienswijze van de Commissie enige substantie had, dan zou dit in gewone taal betekenen dat de Europese bevolking is uitgesloten van deelname in welke internationale overeenkomst dan ook – wat even beangstigend als schandalig is,” aldus Efler. Bovendien stelt de Commissie dat het geen negatieve ratificatievoorstellen kan doen en daarom niet kan voldoen aan de eis van het ECI om geen CETA en TTIP onderhandelingen te doen. “Dit zou betekenen dat burgers internationale onderhandelingen die de Commissie doet alleen kunnen ondersteunen, maar ze niet kunnen bekritiseren,” zei Efler.

Voorafgaand aan de officiele indiening van het EBI, heeft de Stop-TTIP Alliantie juridisch advies gevraagd. Gebaseerd op de aanbevelingen hierin, is de Alliantie nu aan het overwegen om juridisch actie te ondernemen tegen het besluit van de Commissie, inclusief middels het Europese Hof. “In plaats van in te gaan op de zorgen van de bevolking aangaande het handelsbeleid, heeft de Commissie gezond debat gewijgerd,” zegt Efler. “Van het gezichtspunt van een burger, lijkt dit erg veel op een heerszuchtige handeling die mensen door heel Europa vervreemd. Het is koren op de molen van de Eurosceptici.”

Tegen deze achtergrond roept de Alliantie de nieuwe president van de Commissie, Jean-Claude Juncker, op om dit anti-democratische besluit te hestellen en om zijn belofte van democratie en transparantie waar te maken. “Blijkbaar is de Commissie bang voor dit ECI, dat het potentieel heeft om het meest succesvolle burgerinitiatief tot nu toe te worden,” aldus Efler. “Als de bureaucratie in Brussel denkt dat dit is hoe het burgerprotesten tegen TTIP en CETA kan stoppen, dan zit ze ernaast. We zullen niet toestaan dat de Commissie onze handen bindt.”

De rechtvaardiging van de EU Commissie voor de afwijzing: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered/details/2041

Juridisch advies door Prof. Dr. Bernhard Kempen: http://stop-ttip.org/legal-opinion/

Contact: Media Team Stop TTIP, press@stop-ttip.org, Tel.: 0049 (0)30 420 823 79, Mobile: +49 178/816 3017

Meer contactgegevens: Roland Süß, attac Germany, suess@attac.de , +49 175/2725 893 Karl Bär, Environmental Institute Munich, kb@umweltinstitut.org, +49 176/100 94 126 Maritta Strasser, campact, strasser@campact.de, +49 170/7310897 Ernst-Christoph Stolper, Friends of the Earth Germany, ec.stolper@t-online.de, +49 172/290 3751