Europees CSA overzicht

CSA-boekDe European CSA Research Group heeft een mooi rapport uitgebracht dat een overzicht geeft van de community supported agriculture (CSA) projecten en netwerken in Europa. Deze beweging wordt steeds meer gezien als een alternatief voor het onduurzame, industriële voedselsysteem. Het is een concrete stap in de transitie naar agro-ecology en voedselsoevereiniteit.

In dit “European CSA Overview” wordt de kennis van ervaringsdeskundigen uit 22 Europese landen bijeengebracht. Al deze mensen zitten op het raakvlak van landbouw en onderzoek en hebben directe kennis van CSA-projecten in land. Het rapport geeft dus van binnenuit een overzicht van de stand van zaken en dynamiek in de CSA-beweging in Europa. Met dit rapport wil de European CSA Research Group het vergaren en uitwisselen van kennis bij CSAs verbeteren. Een tweede doel is om beleidsmakers en een breder publiek ervan bewust te maken dat er functionerende alternatieven bestaan voor industriële landbouw..

Naast het presenteren van een overzicht geeft het rapport een analyse van de agro-ecologische dimensie community supported agriculture.

Lees het rapport