Home » Zaden » Zaden - Nieuws » Europees Patentbureau geeft groen licht voor een verbod op patenten op dieren en planten

Europees Patentbureau geeft groen licht voor een verbod op patenten op dieren en planten

Hoger Beroepsraad van het EPO wordt het eens over beperkingen op interpretatie van het patentrecht.

Patents on plants and animals derived from conventional breeding can be fully prohibited in Europe. This is the result of a verdict published today by the Enlarged Board of Appeal, the highest legal body of the European Patent Office (EPO). The Board concluded that plants and animals obtained by ‘essentially biological processes’ are not patentable, with the exception of patent applications filed before July 2017.  This verdict is in line with the interpretation of European patent law as decided by the 38 member states of the EPO in 2017. No Patents on Seeds! welcomes the verdict but is also demanding further political decisions to close still existing loopholes. Access to biological diversity needed for further breeding must not be controlled, hampered or blocked by any patents.

“Al tien jaar vechten we tegen patenten zoals die op broccoli, tomaten, paprika’s, meloenen en granen. Daarom verwelkomen deze uitspraak, mede uit naam van de Europese burger, tuinier, boer en consument. Al eeuwenlang blijft de kennis van het kweken van planten en dieren zich ontwikkelen als gemeengoed vanuit de activiteit van boeren en kwekers, met techniek die geen uitvinding is van de industrie. Van nu af aan moeten conventioneel gekweekte planten en dieren beschikbaar blijven om mee verder te kweken.. .. .. :” alsuds Martha Mertens van Friends of the Earth Duitsland.

“We hopen dat deze nieuwe uitspraak helpt een eind te maken aan een decennium van juridische absurditeiten en chaotische besluitvorming bij de EPO. Maar er bestaat nog steeds een enorm riciso dat grote bedrijven als Bayer (voorheen Monsanto) blijven proberen misbruik te maken van het patentrecht om de controle over ons dagelijks voedsel te krijgen” zegt Katherine Dolan van Arche Noah. “Het probleem is nog niet opgelost, er zitten nog steeds mazen in de wet die alleen via politieke besluitvorming kunnen worden gedicht.”

Er is inderdaad reden tot ongerustheid. Een recent rapport van No Patents on Seeds! laat zien dat voordat de nieuwe regels effect kunnen hebben er heldere definities nodig zijn om patenteerbare technologische uitvindingen duidelijk te onderscheiden van de willekeurige processen die gebruikt worden in de gangbare kweek. Zonder adequate omschrijving kunnen patentaanvragen nog steeds worden voorzien van een technologisch sausje, bijvoorbeeld door willekeurige mutaties te omschrijven als een technologische uitvinding, waardoor alsnog patent op de resulterende planten of dieren kan worden aangevraagd. Er zijn tal van voorbeelden van patenten die aantonen hoe makkelijk het verbod is te omzeilen, zoals de Europese patenten op gerst en bier, meloenen en sla.

“Genetische technieken verschillen fundamenteel van de techniek die wordt gebruikt bij gangbare kweek en fokkerij” legt Christoph Then van No Patents on Seeds! uit. Dat verschil moet  nauwkeuriger worden omschreven en vastgelegd in duidelijke regels voor besluitvorming bij de EPO”. Onderzoek leert echter dat daar nog altijd honderden aanvragen op conventioneel gekweekt materiaal in behandeling zijn. Zo’n honderd nieuwe aanvragen zijn recent nog gesignaleerd, voor patent op basilicum, paprika, maniok en gerst, en voor vee – schapen en varkens.

Zodra dieren en planten die op de gangbare manier zijn gefokt of gekweekt gepatenteerd worden als “uitvindingen”, zijn ze niet langer beschikbaar voor algemeen gebruik door andere kwekers en fokkers, maar is toestemming van de patenthouder vereist. Het is juist de ongehinderde toegang tot biologische diversiteit die cruciaal is voor kweken en fokken, zoals wordt beaamd door kwekers in het recente No Patents on Seeds! rapport over patenten op voedsel.

No Patents on Seeds! breidt haar Europees netwerk uit, om politici op te roepen voor het eind van het jaar vervolgbeslissingen te nemen. De Europese coalitie, die bestaat uit twaalf burgerorganisaties, eist dat de beoordeling van patentaanvragen, in navolging van het besluit van de EPO president uit 2019, wordt stilgelegd, totdat er een definitief politiek besluit ligt.

Bron: No Patents on Seeds!