“Verbind bewegingen voor fossielvrije landbouw!”

In juni vindt de zevende editie van het Food Autonomy Festival (FAF) in Amsterdam plaats. Het FAF is een driedaagse bijeenkomst die als doel heeft een open en toegankelijke ruimte te creëren voor collectieven, organisaties, boeren, kunstenaars, jonge academici en anderen die strijden voor sociale en ecologische rechtvaardigheid. Een plek waar we perspectieven, ideeën, kennis en vaardigheden uitwisselen over onderwerpen die te maken hebben met voedsel en sociale rechtvaardigheid; een moment om nieuwe relaties te creëren en bestaande te versterken.

Bovenal is het FAF een plek geweest om alternatieven en weerstanden tegen het door het bedrijf gecontroleerde industriële voedselsysteem zichtbaar te maken, te verbinden en te vieren. Een plaats van verzet, solidariteit en autonomie, waar we racisme, seksisme, kolonialisme en onderdrukking in al zijn vormen uitdagen.

Zoals elk jaar staat feest centraal bij het FAF! Dit jaar zal het echter het proces van coalitievorming van een beweging zijn. We willen deze bijeenkomst gebruiken om de kloof tussen de agro-ecologie, klimaatrechtvaardigheid en anti-gasbewegingen te overbruggen. Door ons te concentreren op de afhankelijkheid van het industriële voedselsysteem van de fossiele brandstofindustrie, hopen we onze strijd te bundelen en krachtigere coalities te bouwen.

We moeten tegelijkertijd de fossiele brandstofindustrie en de agro-industrie neerhalen om de broodnodige landbouw- en maatschappelijke verandering te bewerkstelligen!

Op 9, 10 en 11 juni komen we samen op ADM Noord / Het Groene Veld (Buikslotermerdijk 95) in Amsterdam (lees hier meer over de locatie & hoe daar te komen) om alternatieven te verkennen voor een leefbare, rechtvaardige, duurzaam en fossielvrij landbouwsysteem en wereld. Door middel van open discussies, workshops, praktijkgerichte landbouwactiviteiten en culturele evenementen streven we ernaar een gemeenschappelijke basis te vinden waar bewegingen die strijden voor sociale, klimaat- en landbouwrechtvaardigheid elkaar kunnen ontmoeten.

Het festival zal opgebouwd zijn rond vier hoofdthema’s:
·    Verzet tegen een op fossiele brandstoffen gebaseerd en onderdrukkend (voedsel)systeem
·    Strategieën om bewegingen op te bouwen en te verbinden
·    Regeneratieve cultuur
·    Voedselautonomie door praktijk / Agro-ecologie in de praktijk

We willen het thema “Verbinden van bewegingen” tijdens het hele Food Autonomy Festival benadrukken. Om dit te bereiken, denken we dat het nuttig zou zijn om een raamwerk op te zetten dat dergelijke verbindingen bevordert. Het idee is om verbindingen tussen individuen van verschillende bewegingen in ruimtes te vergemakkelijken. buiten workshops of presentaties, door het gebruik van verschillende middelen om gesprekken aan te moedigen tijdens pauzes tussen workshops, panels en presentaties.Het uiteindelijke doel is om vertrouwen tussen mensen en bewegingen te cultiveren, waardoor een vruchtbare voedingsbodem ontstaat voor toekomstige samenwerkingen. Lees er hier meer over!

Om meer te weten te komen over het programma, bekijk deze pagina

Composteer de industriele landbouw! Composteer de fossiele industrie! Fossielvrije landbouw nu!