Home » Food Autonomy Festival » FAF#7: Kraampjes

FAF#7: Kraampjes

Dit jaar staan er veel collectieven met kraampjes op het Food Autonomy Festival #7 in Amsterdam op zaterdag 10 en zondag 11 juni!!!

Paper Jam
Paper Jam is an anarchistisch print collectief die strijd tegen de racistische, cis-hetero patriarchale, validistische, ecocidale, capitalistische werelddominatie.

De Vrije Markt
Al hun producten komen van vrije bedrijven. De Vrije Markt steunt regelmatig sociale projecten. Wat overblijft als winst wordt eerlijk verdeeld. Dit alles gebeurt met veel respect voor natuur en klimaat.

Alon’s Pickels
Alon’s Pickels is een augurkbedrijfje dat opereert als een antikapitalistisch/antikolonialistisch instrument dat lokale groenten verkoopt die in houten vaten zijn gefermenteerd.

Green Ass Garden
Home made herbal medicine/products from the Green Ass Garden (ADM Noord). There is already the local free seed library in a small cupboard open to everyone in their medicinal food forest border. Green Ass Garden consists of three spaces with different functions: the Vegetable garden with the Geodesic Dome as a greenhouse, the Food Forest , the Het Groene Veld area. Huisgemaakte kruidengeneesmiddelen/producten uit de Green Ass Garden (ADM Noord). In de geneeskrachtige voedselbosgrens is al een gratis zadenbibliotheek in een kastje dat openstaat voor iedereen. Green Ass Garden bestaat uit drie ruimtes met verschillende functies: de Moestuin met de koepel als kas, het Voedselbos, en Het Groene Veld.

De Vrije Bond
De Vrije Bond is een groep mensen die probeert een andere samenleving op te bouwen: een samenleving zonder hiërarchieën, zonder onderdrukking en zonder uitbuiting van mens, dier en milieu; een anarchistische samenleving waarin we op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan. De leden van de Vrije Bond werken allemaal op hun eigen manier, in hun eigen stad, wijk, baan of actiegroep, aan zo’n samenleving. Dat doen ze door directe actie, door discussies te organiseren, artikelen te schrijven of informatie te verstrekken. De Vrije Bond dient als platform om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, theorie en strategieën te ontwikkelen, maar ook om activiteiten te organiseren en te ondersteunen.

Stop the War on Migrants
Stop the War on Migrants is een campagne tegen het huidige grens- en migratiebeleid van de EU. We richten ons op de manier waarop de EU de grensbeveiliging militariseert (zowel aan de eigen (buiten)grenzen als in derde landen), mensen deporteert en de wapenbedrijven en luchtvaartmaatschappijen, zoals Airbus, Thales en Corendon, die hiervoor lobbyen en ervan profiteren.

Debt for Climate
Een grassroots, door het Zuiden gedreven initiatief dat sociale en klimaatrechtvaardigheidsstrijd met elkaar verbindt door arbeids-, sociale en klimaatbewegingen uit het Zuiden en Noorden te verenigen met als gemeenschappelijk doel om diplomatie van de financiele schuld op zijn kop te zetten door de schulden van verarmde landen kwijt te schelden als een manier om te betalen voor het in de grond laten van fossiele brandstoffen en het financieren van een rechtvaardige transitie. De implementatie van een wereldwijd Debt-for-Climate-initiatief heeft het potentieel om biljoenen dollars aan fossiele brandstofreserves in de grond te laten, terwijl landen worden bevrijd van een wurgende schuldenlast die vaak wordt gebruikt als instrument voor verdere winning van natuurlijke hulpbronnen.

Boerengroep
Stichting Boerengroep is een studentenstichting aan Wageningen Universiteit die tot doel heeft de universiteit (studenten, onderzoek, onderwijs) te verbinden met de realiteit en uitdagingen van boeren in Nederland en wereldwijd. Zo strijden ze voor sociale, rechtvaardige en duurzame voedselproductie. Dat doen ze door studenten naar het veld te halen en boeren naar collegezalen op de universiteit. Zij presenteren hun project ‘Farm Experience Internship’, een zomercursus die tot doel heeft de theoretische kennis over agro-ecologie van studenten te verbinden met praktische vaardigheden en kennis van boeren.

Transnational Institute
The Transnational Institute (TNI) is een internationaal onderzoeks- en belangenbehartigingsinstituut dat zich inzet voor het bouwen van een rechtvaardige, democratische en duurzame planeet. Al bijna 50 jaar fungeert TNI als een unieke schakel tussen sociale bewegingen, geëngageerde wetenschappers en beleidsmakers.

Isopodcast
Isopodcast is een Interactieve Podcast over het belang van aandacht voor onze omgeving en onze zintuiglijke ervaring. Tijdens deze interactieve ervaring zullen mensen rondwandelen en hun telefoon gebruiken om stil te staan en te luisteren naar de geluiden in de grond en in bomen. Het is een ervaring die mensen zelf kunnen doen en die ongeveer een half uur duurt en kan worden gedaan met een koptelefoon en een Android-telefoon. De experience is helaas voorlopig alleen in het Nederlands beschikbaar. Er zullen enkele reservetelefoons en -koptelefoons zijn waarop de app al is geïnstalleerd..