Home » Zaden » Zaden - Activiteiten » Fusie Monsanto en Bayer maakt Monsanto Tribunaal nog noodzakelijker

Fusie Monsanto en Bayer maakt Monsanto Tribunaal nog noodzakelijker

De overname van Monsanto door Bayer voor 66 miljard dollar is officieel aangekondigd, waardoor het Monsanto Tribunaal plots veel media en publieke aandacht krijgt.

In een persbericht van 19 september, schrijft de coalitie tegen BAYER Dangers het volgende:

« Bayer zal Monsanto overnemen voor 66 miljard dollar, en daarmee veruit het grootste agro-conglomeraat ter wereld worden. Afgaande op de financiële cijfers uit 2015, zullen beide bedrijven samen een omzet hebben van zo’n 23,1 miljard dollar. Geen enkele andere speler in de industrie komt in de buurt. De pas getrouwde koppels SYNGENTA/ChemChina en Dupont/Dow hebben respectievelijk ‘slechts’ 14,8 en 14,6 miljard dollar omzet per jaar, en BASF is een verre vierde met 5,8 miljard dollar. BAYER en Monsanto hebben samen een marktaandeel van meer dan 25% van alle pesticiden en meer dan 30% van alle zaden voor zowel genetisch gemanipuleerde als conventionele gewassen. En als we enkel GM planten bekijken, hebben ze zelfs een marktaandeel van meer dan 90%, waardoor ze duidelijk een monopolie bezitten. »MMR-FRenchTV

Deze aankondiging was geen verrassing, aangezien de twee agrochemische giganten al langer plannen hebben voor een fusie. Het is echter ironisch dat dit een goed moment is om meer aandacht te vestigen op het tribunaal. In Frankrijk gingen journalisten bijvoorbeeld meteen naar de schrijfster van ‘The World according to Monsanto’, Marie-Monique Robin, om meer uitleg te krijgen over de fusie. Zij beschreef deze als ‘een huwelijk tussen schurken’. Marie-Monique Robin is ook de patrones van het Tribunaal.

De organisatoren van het Monsanto tribunaal reageerde op social media natuurlijk op de fusie. Een kort maar krachtig bericht over de implicaties van het tribunaal.

«Dit samengaan tussen Bayer en Monsanto maakt het Tribunaal nog belangrijker dan voorheen. Een fusie zou leiden tot een nog sterker machtsblok op de pesticiden en zaden markt. Dit is schadelijk voor boeren, consumenten en de natuur. Wetshandhavers uit de VS en Europa zullen deze fusie eerst moeten goedkeuren, een proces dat mogelijk maanden tot een jaar kan duren. In de tussentijd zal van 14 tot 16 oktober het tribunaal plaatsvinden in Den Haag. Dit tribunaal zal licht schijnen op de praktijken van Monsanto, maar veel van deze lijken op wat de rest van de agrochemische industrie doet. De mening van de rechters van het tribunaal zal dus niet alleen toepasselijk zijn voor Monsanto maar voor de hele industrie. En natuurlijk zal Bayer, zodra het de rechtmatige eigenaar is van Monsanto, ook volledig verantwoordelijk zijn voor de praktijken van het bedrijf. Dus, ja, het tribunaal zal zeker doorgaan!»

Het programma van zowel het officiële tribunaal als de volksbijeenkomst worden definitief vastgelegd. De 5 rechters zullen luisteren naar 30 getuigen en experts van 5 continenten tijdens het proces. Ondertussen zullen landbouwers, wetenschappers, vakbondsleden en activisten van zowel lokale als internationale bewegingen samen spreken, vergaderen en coalities bouwen om samen actie te ondernemen voor een duurzame toekomst. Het voorlopige programma staat online en hoewel vrijdag vol zit, zijn er nog registraties mogelijk.

Sommige getuigen zijn welbekend, zoals de Franse landbouwer Paul François. In 2012 won hij een rechtszaak tegen Monsanto, waarin deze beschuldigd werd van chemische vergiftiging. Zijn standpunt was makkelijk te bewijzen, aangezien hij “een specifiek incident kon aanduiden”, namelijk het inademen van Lasso tijdens het schoonmaken van de containers waarmee hij zijn veld besproeide. Andere landbouwers hielden hun betoog over de lange termijn effecten die zich over meerdere jaren of zelfs decennia afspeelden, iets dat moeilijker te bewijzen valt. Deze uitspraak tegen Monsanto geeft veel landbouwers echter goede moed.

De rechter zal ook luisteren naar de slachtoffers van RoundUp, zoals de Hawaiiaanse koffie koffieboer Christine Sheppard, alsook mensen uit Frankrijk en Argentinië. In Argentinië alleen al wordt ieder jaar 300 miljoen liter glyfosaat gebruikt, hoewel de schadelijke gevolgen van deze herbicide bewezen zijn.

Gezondheidsexpert Miguel Lovera zal ook aanwezig zijn op het proces. Boeren en inheemse  gemeenschappen in zijn land, Paraguay, worden bedreigd door grootschalige ontbossing, ontheemding en wijdverspreid gebruik van toxische middelen, allemaal voor het houden van vee en het verbouwen van ‘RoundUp-ready’ soja.

 

Paraguay Roundup Monsanto Tribunal
Demonstratie in Paraguay tegen het sproeien van gif – photolangelle.org

Bijenhouders uit Mexico zullen hun zaak komen voorstellen en Farida Akhter zal het verhaal vertellen van de introductie van de Bt Brinjal, een genetisch gemodificeerde aubergine, in Bangladesh. Wat was de werkelijke impact van dit gewas op de plaatselijke landbouw, terwijl de media pro-GMO propaganda verspreidde?

De afgelopen maand heeft het tribunaal bijzonder veel momentum gekregen, met haast een verdubbeling van het aantal handtekeningen op de website. Elke dag geven bijna 20 nieuwe organisaties hun steun aan het initiatief en voegen zich daarmee bij de steeds grotere groep grote namen zoals ETC Group, End Ecocide on Eart, CEO, Friends of the Earth Europe, Greenpeace International, Regeneration International, Pesticide Action Network, La Via Campesina, MST… Desalnietemin zijn de meesten die tekenen kleine bedrijven, landbouwers, agroecologische associaties en campagnegroepen.

 

Al deze mensen hopen dat dit gerechtshof een verschil zal maken en de zaak van de mensen die tegen Monsanto strijden zal versterken.


The Monsanto Tribunal still needs the support of the people. It is not too late to help:

  • please spread the word about the event,
  • invite your friends to sign their support  ,
  • make a donation,
  • ask ASEED for Dutch or English flyers about the Tribunal and spread them in your community
  • or contact us if you live in The Hague and can help the logistics team there before and during the event. We will put you in touch. Thank you !