Home » Voedselsoevereiniteit » Voedselsoevereiniteit - Nieuws » Gentech- en zadenindustrie koopt voedselprijs

Gentech- en zadenindustrie koopt voedselprijs

Op 16 oktober – wereldvoedseldag – reikt de Borlaug Foundation de wereldvoedselprijs uit aan topmensen van Monsanto en Syngenta. De prijs is mede gefinancierd door deze bedrijven zelf en het instituut krijgt een storm van kritiek over zich heen. In korte tijd tekenden een kwart miljoen mensen een protestoproep (1). De prijs heeft alle schijn van een PR stunt van de industrie, die kennelijk nodig is om een mislukte technologie uit het slop te halen.

De uitreiking van de prijs aan Monsanto is in feite een soort vestzak-broekzakconstructie. In 2008 gaf Monsanto 5 miljoen dollar aan de The World Food Prize Foundation. (2)

Al in juni spraken 81 leden van de World Future Council hun afkeuring uit over de toekenning van de prijs. “Door het eren van de biotechnologie zadenindustrie treedt de organisatie buiten haar eigen mandaat, dat tot doel heeft het belang te benadrukken van een voedzame en duurzame voedselvoorziening voor alle mensen.” (3) De kritiek op de prijsuitreiking komt van vele kanten. (4)

De praktijken van Monsanto en Syngenta hebben niets te maken met duurzame landbouw. De hoog technologische oplossingen zijn alleen toegankelijk voor grote landbezitters. De patenten op zaden brengen een steeds groter deel van de voedselproductie in handen van enkele grote bedrijven. Gentechvoedsel staat sterk ter discussie en de veiligheid is omstreden. De teelt van de gewassen gaat gepaard met inzet van grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen. Deze neemt steeds verder toe door gifresistentie van onkruiden en insecten. De teelt voedt de bodem niet maar put deze uit en is sterk afhankelijk van grote input van fossiele brandstof in de vorm van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Het is een vorm van landbouw die verantwoordelijk is voor grote schade aan milieu en klimaat en die in ontwikkelingslanden leidt tot landroof op enorme schaal.

Recent werd wetenschappelijk bewijs geleverd dat de Europese niet-gentechteelten hogere opbrengsten levert dan de Amerikaanse gentechteelten. (5) Maar er zijn nog veel betere en veelbelovende ontwikkelingen in de landbouw die met weinig externe input hogere opbrengsten en veel meer rendement voor de boer leveren. In het voorjaar van 2014 organiseert het Voedsel Anders Netwerk een conferentie over Voedselsoevereiniteit en Agro-Ecologie om deze hele andere kant van de landbouw en voedselvoorziening de aandacht te geven die zij verdient. Want het is hoog tijd voor een compleet andere benadering van de landbouw, een verandering van paradigma zoals een internationaal gezelschap van 400 wetenschappers al in 2008 aangaf (6) en dat recent nog eens met klem werd herhaald door de UNCTAD in haar rapport “Wake up before it’s too late. Make agriculture truly sustainable now for food security in a changing climate (7).

De toekenning van de prijs kan dan ook gezien worden als een wanhopige poging van een falende fossiele techniek om haar imago te redden.

Noten:
(1) Petitie http://action.sumofus.org/a/world-food-prize-monsanto-syngenta
(2) http://www.prnewswire.com/news-releases/world-food-prize-receives-5-million-pledge-from-monsanto-to-honor-norman-borlaug-56950227.html
(3) http://www.huffingtonpost.com/frances-moore-lappe-and-anna-lappe/choice-of-monsanto-betray_b_3499045.html?ak_proof=1
(4) http://www.agriculturesnetwork.org/news/world-food-prize-gmo/
(5) http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14735903.2013.806408#.UcE_LOsd67I
(6) International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD,
www.unep.org/dewa/Assessments/Ecosystems/IAASTD/tabid/105853/Default.aspx
(7)  UNCTAD http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=666

Zie verder ook http://grassrootsscience.nl/ en Platform Aarde Boer Consument

http://aardeboerconsument.nl/twee-prijzen-een-voor-de-vice-president-van-monsanto-en-een-voor-italiaans-raaigras

ASEED Europe (www.aseed.net), Boerengroep Wageningen (www.boerengroep.nl), Gifsoja,nl, Otherwise (www.st-otherwise.org), Werkgroep Voedselrechtvaardigheid (www.foodjustice.eu), WILPF-NL (Women’s International League for Peace and Freedom), XminY Solidariteitsfonds (www.xminy.nl)