Home » Gentech » Gentech - Nieuws » Gentech maakt varkens ziek

Gentech maakt varkens ziek

Varkens ondervinden negatieve gevolgen van veevoer met ingrediënten afkomstig van genetisch gemodificeerde gewassen, blijkt uit onderzoek van de Flinders Universiteit, Adelaide, Australië. Zeugen gevoerd met ggo-voer, hadden gemiddeld een 25% zwaardere baarmoeder dan zeugen die voer zonder ggo-ingrediënten hadden gegeten. Een mogelijk teken van een ziekte dat om nader onderzoek vraagt. Het aantal ernstige maagontstekingen was ook aanzienlijk hoger bij varkens die het GM dieet hadden gekregen.
De onderzoeksresultaten waren opvallend en statistisch significant. Hoofdonderzoeker Dr Judy Carman, adjunct universitair hoofddocent van de Australische universiteit, vindt de resultaten opmerkelijk om verschillende redenen. “Ten eerste verkregen we deze resultaten in echte boerderij-omstandigheden, niet in een laboratorium, maar met rigoreuze wetenschappelijke controle die normaal niet aanwezig is op boerderijen.”

Ten tweede zijn er varkens gebruikt. “Varkens met deze gezondheidsproblemen komen in onze voedselvoorziening terecht. We eten ze op.” In de derde plaats lijkt het spijsverteringssysteem van varkens op dat van mensen. “Dus we moeten onderzoeken of ook mensen spijsverteringsproblemen krijgen na het eten van ggo-gewassen.”
Ten vierde zijn de nadelige gevolgen geconstateerd nadat de dieren een mengsel kregen van gewassen waarin drie ggo-genen zaten, alsmede de ggo-eiwitten die door deze genen geproduceerd worden. “Maar geen enkele voedselautoriteit waar ook ter wereld verlangt een veiligheidsonderzoek naar de mogelijke giftige gevolgen van mengsels. Reguleringsorganen gaan er simpelweg van uit dat dit niet voorkomt.”

Carman wijst erop dat de resultaten duidelijk bewijs leveren dat voedselautoriteiten de veiligheid moeten toetsen van ggo-gewassen die mengsels van ggo-genen bevatten, ongeacht of deze genen voorkomen in één gewas of in een mengeling van planten die tijdens dezelfde maaltijd geconsumeerd worden. Zelfs als de autoriteiten al individuele gewassen met enkele ggo-genen uit een mengsel geëvalueerd hebben.
Het nieuwe onderzoek geeft wetenschappelijke onderbouwing aan anekdotisch bewijs van boeren en veeartsen, die al enkele jaren melding maken van voortplantings- en spijsverteringsproblemen bij varkens die voer eten waarin ggo-soja en –maïs verwerkt is.

Howard Vlieger, boer en gewas- en veeadviseur in Iowa en een van de coördinatoren van het onderzoek: “Al zo lang ggo-gewassen onderdeel van het voer zijn, zien we een stijgend aantal voortplantings- en spijsverteringsproblemen bij dieren. Nu is het wetenschappelijk vastgelegd.”
Boeren krijgen volgens Vlieger te maken met stijgende productiekosten en oplopend antibioticagebruik wanneer ze ggo-voer gebruiken. “In sommige bedrijven is het sterftecijfer van vee hoog, en zijn er onverklaarbare problemen zoals miskramen, geboorteafwijkingen bij pasgeboren dieren, en algehele lusteloosheid en ontevredenheid bij de dieren.”
Soms zijn de dieren die ggo-gewassen eten heel agressief, merkt Vlieger. “Niet verrassend, gezien de niveaus van maagirritatie en -ontsteking die we nu vastgesteld hebben.” Als adviseur heeft hij geen economische voordelen gezien bij boeren die hun dieren ggo-gewassen te eten geven.

Gill Rowlands, een boer uit Pembrokeshire, Wales en lid van de campagnegroep GM-Free Cymru (Wales), noemt het een kwestie van dierenwelzijn. “Verantwoordelijke boeren en consumenten willen niet dat dieren lijden. We roepen op tot het snel uitfaseren van ggo’s uit diervoeder.”
Claire Robinson van de campagnegroep GMWatch meldt dat diverse supermarkten in het Verenigd Koninkrijk recent hun ggo-vrije diervoederbeleid hebben opgeschort, met als reden de beperkte beschikbaarheid van ggo-vrij voer. Zij roept het publiek op de nieuwe burgeractie-website gmoaction.org, te bezoeken, waar ze snel en makkelijk een mail kunnen sturen aan supermarkten met de vraag hen te garanderen dat hun leveranciers ggo-vrij voer kunnen verzekeren. “Dit zal betekenen dat ze vooraf ggo-vrije soja moeten bestellen in landen als Brazilië.”

Bron: http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14900
samenvatting: van het onderzoek in het Engels vinden: http://gmojudycarman.org/wp-content/uploads/2013/06/Clear-English-explanation-of-the-study-for-website-11Jun13.pdf
Het volledige rapport: http://www.organic-systems.org/journal/81/8106.pdf
Website van Dr Judy Carman: http://www.gmojudycarman.org

Dit artikel is eerst verschenen op Gentech.nl: http://gentech.nl/alle_berichten/gezondheid/gentech_maakt_varkens_ziek. Steun deze site indien je ook in de toekomst dit soort nieuws over genetische manipulatie in het Nederlands wilt blijven lezen.