Home » Gentechfriet eet ik niet » Gentechfriet - Doe mee » Gentechvrije Dagen in Wageningen

Gentechvrije Dagen in Wageningen

Poster_GMfreeDays_engActie, sprekers, workshops, discussie en kinderactiviteiten. Een dag tegen gentech en industriële landbouw, voor een gentechvrije landbouw en voor een eerlijke en biologische voedselketen. Kom ook naar de Gentechvrije Dagen in Wageningen om te laten zien dat jij ook tegen gentech in Europa.

7 juni: Panel Debat “Do we really need GMOs?” (in het engels)

8 juni: Demonstratie en informatiemarkt en meer …

7 juni – 20:00u: Debat “GGO’s: zijn ze noodzakelijk?”
Voorstanders van industriële landbouw bepleiten meer intensivering en het gebruik van genetisch gemanipuleerde gewassen om de groeiende wereldbevolking te voeden. Critici hebben meer vertrouwen in kleinschalige, ecologische teelt, verzorgd door en met mensen in de regio, en aangepast aan de lokale omstandigheden. Zij menen dat er te veel problemen kleven aan GGO’s en dat de intensieve landbouw te vervuilend en van enkele grondstoffen en grote bedrijven afhankelijk is. In dit debat kruisen zij de degens. Sprekers: Markus Arbenz (directeur IFOAM), Michael Kester (directeur Syngenta Nederland), en Michael Antoniou (moleculair geneticus, King’s College, Londen), een activist en een vertegenwoordiger van Wageningen Universiteit (beide t.b.c.).

Taal: Engels, vertaling naar Nederlands op verzoek mogelijk
Plaats: C-222, Forum-gebouw, WUR campus, Wageningen
Organisatie: Independent Critical Student Group Wageningen (ICSGW) i.s.m. ASEED
Facebook event voor het debat “GMOs: do we need them?”: https://www.facebook.com/events/193742094111393/?ref=2

8 juni – 12:00u – 22:00u: Gentechvrije Landbouwdag
Om te laten zien dat er groei en toekomst zit in duurzame landbouw en voedselproductie zonder genetische manipulatie vindt op zaterdag 8 juni de Gentechvrije Landbouw  picknick plaats. Tijdens deze dag zijn er workshops, sprekers, informatiestands, discussie, kinderactiviteiten en actie.

Niet zomaar is gekozen voor Wageningen als locatie: met deze dag willen we WUR aanspreken op haar vertekende communicatie ten voordele van de industriële landbouw, op haar banden met de chemische en biotechindustrie, en specifiek op haar projecten met genetisch gemanipuleerde appelbomen en aardappels (het DuRPh-project). Op het programma staat dan ook een protestbezoek aan de proefvelden met deze gentechgewassen. Andere belangrijke thema’s zijn zaden- en voedselsoevereiniteit, gentechvrije zones, agro-ecologie, de strijd tegen de introductie van GGOs in Europa.

Wij nodigen studenten, boeren, good-foodies, (hobby)tuiniers, activisten en alle andere geïnteresseerden uit deel te nemen. Ter verluchtiging en versterking van de innerlijke mens wordt er gezorgd voor leuke muziek en lekker eten.

Wil je meehelpen, neem dan contact op met info@aseed.net of 020-6682236.

Bij genoeg animo organiseren we een bus vanuit Amsterdam en Utrecht naar Wageningen. Neem contact op om een plaatsje te reserveren.

Locatie: Duivendaal, Costerweg 50, Wageningen
Organisatie: ICSGW en ASEED, e.a.
Facebook event voor de Gentechvrije Landbouwdag: https://www.facebook.com/events/131843643677342/?ref=2