Home » Landbouw en Klimaat rechtvaardigheid » Klimaat rechtvaardigheid - Nieuws » Glyphosaat, een gifgroen goedje in de verdediging

Glyphosaat, een gifgroen goedje in de verdediging

roundup-met-sojaboon-250Terwijl in Nederland de Reclame Advies Commissie Monsanto op de vingers tikt omdat dit chemische bedrijf onterecht beweert dat de actieve stof glyphosaat in hun overvloedig gebruikte bestrijdingsmiddel Roundup de bodem niet vervuilt, lanceert de lobby van de intensieve landbouw een website om te voorkomen dat de verkoop en het gebruik van het ‘groenste gif’ in gevaar komt.

Reclame Advies Commissie: Roundup reclame van Monsanto misleidend

In de zomer 2012 plaatste de firma Monsanto advertenties in Volkskrant en Telegraaf over haar bestrijdingsmiddel Roundup. Deze reclame is op een aantal punten misleidend, zo oordeelt de Reclame Code Commissie in haar uitspraak van 11 december. De advertentie ‘Roundup, de feiten’ is misleidend in de stellingen dat het middel geen bodemwerking zou kennen, niet zou achterblijven in de grond en niet zou doordringen tot het grondwater.

Deze punten werden bestreden in een klacht die Gifsoja.nl samen met Corporate Europe Observatory en het Pesticide Action Network indiende. De klacht werd onderbouwd met verwijzingen naar diverse wetenschappelijke onderzoeken. Tjerk Dalhuisen, een van de indieners van de klacht zegt “De advertentie probeerde de indruk te wekken dat Roundup onschadelijk is. Er stonden zelfs feitelijke onwaarheden in. Roundup is schadelijk voor het bodemleven. Het dringt niet alleen door tot oppervlaktewater – waar het een groot probleem is voor de drinkwatervoorziening – maar ook tot het grondwater.”

Kees Beaart, een van de mede-indieners van de klacht, klaagde in de jaren ’90 meer dan tien keer met succes over misleidende reclame door Monsanto. “Het bedrijf probeert nog steeds de schijn op te houden dat roundup een onschadelijk middel is, terwijl overal ter wereld de bewijzen zich opstapelen dat het middel juist heel schadelijk is voor mens, dier en milieu.”

Dan maar weer een gelikte promotiewebsite
Wat de gif-adepten nog wel vervelender vinden dan deze uitspraak van de Nederlandse Reclame Advies Commissie is dat er ook internationaal weer ophef is ontstaan over de veiligheid van glyphosaat. Dit kwam onder andere door een kritisch rapport van Earth Open Source dat concludeerde dat ratten die glyphosaat binnenkregen vaker tumoren kregen. Dit heeft er toe geleid dat de Europese Commissie het gebruik van Glyphosaat en Roundup liet herevalueren. Tot nu toe is de European Food Safety Authority vooral op zoek naar fouten in het genoemde onderzoek in plaats van te proberen de gevonden effecten te ontkrachten of beter te onderzoeken.

Begin december kwam daar nog een nieuw onderzoek bij van de Universiteit van Leipzig. Onderzoekers hebben ontdekt dat glyphosaat schadelijk is voor diverse (voor pluimvee) nuttige bacteriën (darmflora). Dit zou betekenen dat het eten van voer dat is bespoten met Roundup de gezondheid van de beesten serieus kan aantasten.

Al deze ontwikkelingen samen zorgen ervoor dat het gebruik van dit veelgebruikte bestrijdingsmiddel weer eens ter discussie staat.

Om deze discussies te beïnvloeden heeft het Duitse pro-biotechnologie PR-bureau Genius GmbH een nieuwe website gelanceerd met positieve informatie over glyphosaat. Geniaal idee, als de financiële belangen groot zijn is voor dit soort werk is altijd wel een geldpotje te vinden. Het ziet er weer gelikt en groen uit en zoals verwacht ontbreekt elke link naar de kritische rapporten die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd. Gelukkig is de site wel geschikt voor het bekijken van foto’s met mooie landschappen, trekkers en glimmende gifspuiten.

Voor kritische achtergrondinformatie kun je toch beter naar naar de volgende bronnen kijken: