Home » Voedselsoevereiniteit » Voedselsoevereiniteit - Nieuws » Het land voor hen die het bebouwen

Het land voor hen die het bebouwen

Dit is een tekst uit de nieuwsbrief van Longo maï. We denken dat het interessant genoeg is voor een verdere verspreiding.

Begin juni kregen we in de coöperaties in Zuid-Frankrijk bezoek van negen mensen van de agrarische vakbond SAT (voorheen SOC) uit Andalusië. We hadden vruchtbare dagen met elkaar en spraken vooral over de landbezettingen.

Cerro Libertad in Jaén

Sinds april bezetten leden van de vakbond een terrein in Jaén dat van de bank BBVA (Banco Bilbao Vizcaya et Argentaria) is. Deze bank heeft het terrein – 74 hectare met 6500 olijfbomen – overgenomen van een failliete bouwondernemer en incasseert daarvoor Europese landbouwsubsidies, zonder het land te bewerken. De vakbond besloot het terrein te bezetten en te bewerken. Ze onderhouden de olijfbomen, renoveren het woonhuis, legden een hectare ecologische moestuin aan en schaften dieren aan. Ze noemen het project Cerro Libertad, heuvel van de vrijheid.

Meer dan 35% van de bevolking van Jaén is werkeloos en zes miljoen olijfbomen zijn in het bezit van enkele grootgrondbezitters. Een decreet met betrekking tot de landbouwhervorming van Andalusië bepaalt dat grond niet braak mag liggen. Als dat twee jaar na elkaar toch het geval is, kan de grond in sociaal verband worden bewerkt. Maar de autoriteiten geven hieraan geen gehoor. Degenen die dat we doen, worden zelfs vervolgd. Op 23 juni vond een proces plaats dat voor een van de betrokkenen uitliep op een boete wegens wederrechtelijke inbezitneming van privé-eigendom. Elke dag kan het tot een ontruiming komen.

Somonte

De bezetting van het terrein van Somonte gaat door. Op dit terrein van 400 hectare groeide vroeger alleen graan, dat compleet gemechaniseerd werd gezaaid, met pesticiden behandeld en geoogst. De Andalusische regering wilde het terrein aan een particulier verkopen. Vijf jaar geleden bezette de SAT het land met het idee er gediversifieerde landbouw te bedrijven en arbeidsplaatsen te scheppen. Op 25 hectare zijn oude graansoorten gezaaid, 6 hectare zijn tuin en boomgaard en een derde van het terrein is voor de veeteelt bestemd. Kort geleden organiseerden de bewoners van Somonte een door 200 mensen bezochte bijeenkomst over het verbouwen van oude graansoorten en het bakken van brood daarmee. Ze werken samen met het netwerk voor de productie van Andalusisch zaaigoed en willen een opleidingscentrum oprichten voor de ecologische landbouw.

Het is te veel om op te noemen wat we sinds de jaren 80 met onze vrienden van de SAT / SOC hebben beleefd. In ieder geval heeft dit bezoek weer nieuw leven geblazen in onze samenwerking en uitwisseling. We roepen iedereen op de activiteiten van de SAT te ondersteunen. Dat kan door hen te bezoeken, met hen mee te werken, door journalisten of wetenschappers er heen te sturen of door te protesteren bij de Spaanse ambassade in het geval ze door de overheid van het land worden verwijderd.

Lourdes Méndez de Andes

Meer lezen:

– Kijk op de website van het europese Burgerforum onder Cerro Libertad.

– Artikel op de website Friends of the SAC: ‘In solidarity with Cerro Libertad!‘/

– Over Somonte is In het Spaans meer informatie beschikbaar op de website van de SAT.

Dit artikel verscheen eerder in ‘Nieuws uit Longo maï 124‘.