Home » Gentech » Gentech - Nieuws » Juridisch dossier toont mazen in Europese GMO wet- en regelgeving

Juridisch dossier toont mazen in Europese GMO wet- en regelgeving

Persbericht van TestBiotech:  Hoe kan de ongecontroleerde verspreiding van genetisch gemodificeerde planten voorkomen worden?

Dinsdag 8 oktober 2013, München – Een juridisch dossier, samengesteld door Testbiotech en vandaag gepubliceerd, toont substantiële mazen in de huidige EU wetgeving over genetisch gemodificeerde organismen. Uit het dossier blijkt dat niet kan worden uitgesloten dat de teelt van genetisch gemodificeerde (GG) gewassen in de EU wordt toegelaten, ook al kunnen deze gewassen zich vervolgens ongecontroleerd in het milieu verspreiden. In het kader van deze bevindingen roept Testbiotech op tot versterking van het voorzorgsprincipe. Onlangs heeft de organisatie een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat er ongecontroleerde verspreiding van genetisch gemodificeerde oliehoudend raapzaad op wereldschaal plaats vindt.

‘Als genetisch gemodificeerde gewassen niet meer in de hand te houden zijn en zich in de populaties van wilde soorten verspreiden, zullen we niet meer in staat zijn ze te verwijderen uit het milieu. Dit kan leiden tot grote problemem zodra zich nieuwe risico’s en gevaren voordoen. Uitgaande van het voorzorgsprincipe zouden introducties van dergelijke organismen in het milieu  daarom verboden moeten worden, zowel in de EU als elders in de wereld’, aldus Christof Then van Testbiotech.

Het juridisch rapport ‘Genetically Modified Living Organisms and the Precautionary Principle’ is geschreven door Prof. Dr. Ludwig Krämer, een voormalige ambtenaar van de EU Commissie. Het dossier vermeldt een groot aantal onzekerheden in de risico-analyse voor genetisch gemodificeerde organismen. Met name de effecten op de lange termijn kunnen momenteel nog onvoldoende ingeschat worden.

Het dossier is ook relevant voor lidstaten van de EU die hun nationale wetgeving willen aanpassen om de teelt van gentechgewassen te beperken of verbieden. Daarnaast zijn de bevindingen relevant voor de discussie over de geplande Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) [een nieuw handelsverdrag tussen de VS en de EU]. Gezien vanuit de context van dat TTIP is het voorzorgsprincipe een steeds belangrijker punt van aandacht voor verschillende stakeholders. Zo wil de industrie wil dat de EU het voorzorgsprincipe laat vallen om het proces van markttoelating voor planten te versnellen.

Het dossier is opgesteld met hulp van de Grassroots Foundation.