Home » Actiekampen » Landbouwactiekamp » Landbouwactiekamp 2011 in de Flevopolder groot succes

Landbouwactiekamp 2011 in de Flevopolder groot succes

landbouwkamplogo-versie1-200Voor het eerst organiseerde ASEED (in 2011) een Landbouwactiekamp, waaraan zo’n 80 mensen deelnamen. Van 2 tot en met 4 mei werd gekampeerd bij een bioboer. Het programma bestond uit acties, workshops en discussie rond hete hangijzers en oplossingen voor de voedsel- en landbouwsector. Er werd gediscussieerd over onderwerpen zoals genetische manipulatie, de macht van grote multinationale ondernemingen, de bio-industrie, het uitbuitingen en opjagen van illegalen in de landbouw, klimaatverandering en over acties en campagnes tegen deze problemen. Ook was er ruimte voor het leren over alternatieven voor de huidige industriële landbouw, zoals zelf zaden bewaren, een moestuin opzetten in je eigen buurt, voedselsoevereiniteit en duurzame en sociale voedselketens.

landbouwactiekamp-1-450Het actiekamp vond plaats bij de biologisch dynamische boerderij Gaos in Swifterbant. Dit bedrijf produceert biologische zaden, het wekt zelf windenergie op en het is onderdeel van een netwerk dat lokaal geproduceerd biologische producten distribueert.

In beweging

Het doel van het landbouwactiekamp is de in Nederland groeiende belangstelling voor voedselgerelateerde onderwerpen om te zetten in een beweging die zich verzet tegen de industriële landbouw en actief werkt aan een duurzame en sociale voedselproductie. Dit kan via bewegingen die ook in de landen om ons heen bestaan, zoals Reclaim the Fields. Tijdens het landbouwkamp is dan ook een eerste aanzet gegeven tot het opzetten van een Reclaim the Fields Nederland. Reclaim the Fields (RTF) is een netwerk van jongeren die zelf op een milieuvriendelijke en sociale manier met landbouw aan de slag willen. Ook protesteert de RTF, bijvoorbeeld tegen velden met genetisch gemanipuleerde gewassen.

landbouwactiekamp-9-ah-spandoek-450Bonus bij Albert Heijn: Gifsoja

De eerste dag van het landbouwkamp hebben rond de twintig activisten van het landbouwkamp een stickeractie gehouden bij de Albert Heijn in Dronten. Producten die gemaakt worden met veevoer waar gifsoja in is verwerkt zijn herkenbaar gemaakt voor de consument. Hiermee werd geprotesteerd tegen het nieuwe label van de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja, wat deze producten een ‘verantwoord’ imago wil verschaffen, terwijl het nagenoeg niets doet aan de schadelijke gevolgen van grootschalige soja-teelt in Zuid-Amerika.

Viva Patata!

In het kort is genetisch gemanipuleerde landbouw een zeer omstreden methode om planten aan te passen, vooral vanwege intellectuele eigendomsrechten en onvoorziene effecten. Tijdens het landbouwactiekamp werd een demonstratie georganiseerd naar een proefveld van Wageningen Universiteit, waar men de zogeheten DuRPh-aardappel in het vrije ecosysteem wil gaan uitproberen. Deze DuRPh-aardappel is zo aangepast dat het bestand is gemaakt tegen de schimmelziekte Phytophthora.

Bioboer Tieu: “We zijn vergeten dat we eigenlijk zijn doorgeschoten in de veredeling en dat we te veel vragen van de aardappel. Voor een biologische aardappelteler mag een aardappel best een beetje ziek worden van Phytphthora, alleen moet het niet een exces worden en niet te vroeg gebeuren. Met een genetisch gemanipuleerde aardappel weet je niet precies wat de interacties zijn.” Een aardappel met een brede weerstand tegen ziektes kan ook zonder genetisch manipulatie worden ontwikkeld. Daarbij wordt de boer zonder genetische manipulatie niet afhankelijk van de onderzoeksafdelingen van grote bedrijven of universiteiten.

De actievoerders vinden dat iedereen op de hoogte moet zijn van de proefvelden voor genetische manipulatie en de mogelijke schadelijke gevolgen ervan. De actievoerders hebben daarom met grote vlaggen zichtbaar gemaakt waar de DuRPh-aardappel getest mag gaan worden. Als alternatief voor de gentech aardappel zijn er biologische aardappels het veld ingeschoten. Het plan was om een paar weken later het resultaat van het pieperschieten nog eens van dichtbij te gaan bekijken. Inmiddels lijkt het er echter op dat Wageningen Universiteit, ondanks de vergunning, dit jaar af gaat zien van de veldproef.
Op 29 mei werd ook in België actie gevoerd tegen de DuRPh-aardappel.

Het smaakt naar meer

Het landbouwactiekamp trok een zeer diverse groep deelnemers, wat inspirerend werkte. Sommige deelnemers waren al zeer ervaren, andere nieuw in het thema of met actievoeren. Een deel kwam uit de stad, anderen van de landbouwschool. Sommigen waren meer praktisch ingesteld, anderen meer theoretisch. Het biologisch-dynamische Akkerbouwbedrijf GOAS bleek een goedgekozen locatie. Als je het over landbouw hebt is het sowieso logisch om dit op een boerderij te doen. De deelnemers aan het kamp waren zeer enthousiast. Men is nog lang niet uitgepraat over de problemen en oplossingen in het voedselsysteem en er werd al gespeculeerd over een vervolg kamp volgend jaar.

Meer foto’s van het kamp en de acties zijn hier te vinden.

Het landbouwactiekamp en de bijbehorende acties waren financieel ondersteund door de Patagonia Foundation, Solidariteitsfonds XminY en Zwart Zaad.

Een overzicht van het programma van het Landbouwactiekamp in 2011:

maandag 2 mei / Monday May 2

0900 – 1000    ontbijt / breakfast

1000 – 1030    welkomspraatje + ochtendbijeenkomst / welcome talk and morning meeting

1100 – 1230    workshopronde 1

1a Monopolies op zaden en het zelf bewaren en uitwisselen van zaden
Seed monopolies and seed saving

1b Stadslandbouw en lokale distributie
City agriculture and local distribution

1c Soja voor veevoer? Verantwoord?!
Soy in animal feed? Responsible?!

1230 – 1330    lunch

1330 – 1430    Rondleiding over de biologisch-dynamische boerderij
Tour on the bio-dynamic farm

1430 – 1600    workshopronde 2

2a Landbouw, klimaat en olie
Agriculture, climate and oil

2b Gentech in Nederland
GMOs in the Netherlands

2c Voedsel verbouwen op een balkon of dak
Growing food on a balcony or roof

1600 – 1630    theepauze / tee break

1630 – 1800    workshopronde 3

3a    Campagnevoeren tegen gentechvelden
Campaiging against gmo fields

3b    Landbouw zonder dieren? mogelijk en wenselijk?
Agriculture without animals, possible desirable?

3c    Voorbereiding soja stickeractie
Preparation soy sticker action

1800 – 2000   Soja stickeractie in Lelystad
Soy sticker action

1830    avondeten / dinner (bar open)

2000    Eerste bijeenkomst voor gentechactie + ruimte voor andere kleine bijeenkomsten
First meeting for gmo action + space for other small meetings

2100    films

2200    kampvuur / camp fire

dinsdag 3 mei / Tuesday May 3

0900 – 1000    ontbijt / breakfast

1000 – 1030    ochtendbijenkomst / morning meeting

1100 – 1230    workshopronde 4

4a    Illegale arbeid in de landbouw
Illegal workers in agriculture

4b    Eetbare, wilde planten verzamelen
Gather edible plants

4c    Algemene actietraining
General action training

1230 – 1330    lunch

1330 – 1500    workshopronde 5

5a    Europees landbouwbeleid
European agriculture policy

5b    Start een boerderij of landbouwcollectief
Start a farm or agriculture collective

5c    Praktische actievoorbereiding (1)
Practical action preparation (1)

1500 – 1530    theepauze / tee break

1530 – 1700    workshopronde 6

6a    Internationale netwerken en voedselsoevereiniteit
International networks & foodsovereignty

6b    Discussie over gentech-aardappels met Bert Lotz van de Universiteit van Wageningen
GMO discussion with researcher from Wageningen University

6c    Praktische actievoorbereiding (2)
Practical action preparation (2)

1800    avondeten / dinner (bar open)

2000    Tweede bijeenkomst voor gentechactie + ruimte voor andere kleine bijeenkomsten
Second meeting for gmo action + space for other small meetings

2130    films

2200    kampvuur / camp fire

Woensdag 4 mei / Wednesday May 4

0900 – 1000    ontbijt / breakfast

1000 – 1100     ochtend meeting / morning meeting

1100 – 1200    workshopronde 7

7a    Bioindustrie & megastallen
Industrial farming & megastables

7b    Stadstuin opstarten op ongebruikte stukken grond
Starting a citygarden on an emply terrain

7c    Laatste actievoorbereidingen
Final action preparations

1200 – 1300    lunch + vertrek actie / leave for action

1300 – 1630    Actie bij gentech proefveld / Action at GMO testfield

1700 – 1800    Evaluatie kamp en actie / Evaluation camp and action

1800     avondeten / dinner (bar open)

1900     ruimte voor kleine bijeenkomsten / Space for small meetings

2015    films

2100    kampvuur / camp fire

donderdag 5 mei / Thursday May 5

ochtend / morning:    opruimen / clean up


1a: Monopolies op zaden & zelf groentezaden bewaren en uitwisselen/ Seed monopolies & seed saving
Een klein aantal grote bedrijven krijgt wereldwijd een steeds groter deel van de zaden in handen. Hierbij gaat het om gentech-zaad maar ook om zadenbanken en patenten op conventionele gewassen. Ook het beruchte Monsanto heeft de afgelopen jaren een groot deel van de Nederlandse markt opgekocht.
Hiertegen is steeds meer verzet, onder andere door netwerken die zelf zaden behouden en ruilen. Het aanbod van groentegewassen wordt steeds kleiner. Voor een gezonde landbouw in de toekomst is het daarom belangrijk weer zelf zaden over te houden, te telen en uit te wisselen. In de workshop wordt aandacht besteed aan de organisaties in Europe die hier al mee bezig zijn en er wordt uitgelegd hoe je hier zelf ook aan mee kunt doen.
Deze workshop bevat een presentatie en discussie over de problemen en mogelijkheden in Nederland.

1b: Stadslandbouw en lokale distributie / City agriculture and local distribution
Ontstaan in Engeland schieten de Transition Towns (TT’s) inmiddels als paddenstoelen. Het is dan ook hard nodig om je buurt, stad of dorp voor te bereiden op klimaatverandering en olieschaarste. In vele steden ontstaan daarom buurtmoestuinen en andere projecten om meer eten in de stad te produceren.
Ook ontstaan In steeds meer groepen consumenten die gezamenlijk verse producten inkopen bij boeren in de buurt. Hoe werkt zo’n ‘Versvoko’ en hoe start je er een op? Er bestaan ook nog vele vergelijkbare initiatieven. Deel tijdens deze workshop de informatie over projecten in jouw buurt en leer van de anderen.

1c: Soja voor veevoer? Verantwoord?! / Soy in animal feed? Responsible?!
De problemen die de massale productie van soja voor het veevoer in Europa opleveren zijn inmiddels bij veel mensen bekend. De bedrijven die flink verdienen aan de productie, de handel en het gebruik van soja proberen het imago deze boon daarom wat te verbeteren. Maar het blijft monocultuur met de gentech boon en bijbehorende gif van Monsanto. Campagnes proberen de pr-strategie van het bedrijfsleven onderuit te halen en jouw creatieve hulp is daarbij nodig.

Rondleiding op BD Boerderij / Tour on the bio-dynamic farm
Het kamp vindt plaats op het terrein van het biologisch dynamisch akkerbouwbedrijf GAOS. Uiteraard zal er een rondleiding zijn waarbij verteld wordt over de vele jaren ervaring met een duurzame landbouw en natuurbeheer.

2a: Landbouw, klimaat en olie / Agriculture, climate and oil
Landbouwers (en consumenten) in Nederland en daar buiten gaan te maken krijgen met de combinatie van klimaatverandering en een oliecrisis. Industriële landbouw en de voedingsindustrie dragen fors bij aan onze olieverslaving en klimaatcrisis. Ondertussen is de industriële landbouw afhankelijk van veel olie en gas. Welke veranderingen staan de boeren te wachten en hoe kan een landbouw zonder fossiele brandstof eruit zien?

2b: Gentech in Nederland / GMOs in the Netherlands
Presentatie over genetisch gemanipuleerde gewassen in Nederland. Met een overzicht van de proefvelden in Nederland en de bedrijven die hierbij zijn betrokken. Ook wordt ingegaan huidige rol van Nederland bij de introductie van gentech in de Europese Unie.

2c: Voedsel verbouwen op ene balkon of dak / Growing food on a balcony or roof
Alle groente begint klein. Heb je alleen een balkon, dakterras, geveltuin of een raam? Ook dan kun je een begin maken met het verbouwen van groente en kruiden. Bijvoorbeeld met een verticale tuin. Een workshop vol praktische tips om met een kleine ruimte je bord te vullen.

3a: Campagnevoeren tegen gentechvelden / Campaiging against gmo fields
Ook in Nederland wordt elk jaar weer een aantal velden ingezaaid met gm-gewassen. Als proef of voor de vermeerdering van het zaad. In deze workshop wordt ingegaan op de mogelijkheden om deze (illegale) verspreiding van genetisch gemanipuleerde gewassen tegen te gaan.

3b: Landbouw zonder dieren? Mogelijk en wenselijk? / Agriculture without animals? Possible and  desirable?
We weten van de inefficiëntie van vleesproductie en veel mensen hebben ethische bezwaren tegen het slachten van dieren. Toch bestaat er in Nederland geen veganistische landbouw. Voor elk blaadje sla wordt dierlijke mest gebruikt. Vandaar een discussie over de mogelijkheden helemaal zonder dieren duurzaam te produceren en over de wenselijkheid van een landbouw systeem met of zonder dieren.

3c: Voorbereiding soja stickeractie / Preparation soy sticker action

4a: Illegale arbeid in de landbouw / Illegal workers in agriculture
Niet alleen in Zuid-Spanje, maar in Nederland werken veel mensen zonder geldige papieren in  landbouw. Ze worden vaak onderbetaald, uitgebuit en opgejaagd en het klimaat ten aanzien van ‘illegalen’ wordt steeds harder. Maar het is zo wel lekker concurrerend produceren voor de export.  Deze workshop gaat in op de mogelijkheden om legale en illegale Afrikanen en Oost-Europeanen te steunen in hun strijd voor strijd voor betere arbeidsomstandigheden en een betere positie.

4b: Eetbare, wilde planten verzamelen / Gather edible plants
In bermen, parken, bossen en velden groeien heel wat eetbare planten. Vaak zijn ze erg lekker en gezond. Vooral in het voorjaar is dit een welkome aanvulling op de geteelde groenten. Ga mee om samen met een ervaren verzamelaarster groente en salade voor het avondeten te plukken.

4c: Algemene actietraining / General action training
Een introductie voor iedereen die nog nooit (of nog niet zo vaak) heeft deelgenomen aan een actie. Er wordt kort uitgelegd hoe je je boodschap duidelijk over kan laten komen, hoe je om gaat met het publiek, de pers, de politie en het bedrijf of instelling waar actie tegen voert. Daarnaast wordt uitgelegd hoe je jezelf en je groep op een basis-democratische manier kunt voorbereiden voor diverse typen acties.

5a: Europees landbouwbeleid / European agriculture policy
Het landbouwbeleid in Nederland wordt vooral in Brussel bepaald. Op het moment woedt er een discussie en in 2013 wordt het weer voor jaren vastgelegd. Tot nu toe wordt vooral gestreefd naar een vrije markt en concurrentie op de wereldmarkt. Maar er bestaan ook geluiden voor een meer lokale en duurzame landbouw. Laat je informeren over dit lastige, maar belangrijke onderwerp.

5b: Start een boerderij of landbouwcollectief / Start a farm or agriculture collective
Er lopen heel wat mensen rond met de wens alleen of met een grotere groep een boerderij of ander project op het platteland te beginnen. Alleen is dat nog niet zo makkelijk. Naast het harde werk speelt vooral in Nederland de hoge prijs van grond en gebouwen een rol. Het is toch interessant te leren van geslaagde en minder geslaagde projecten in binnen- en buitenland.

5c: Praktische actievoorbereiding (1) / Practical action preparation (1)


6a: Internationale netwerken en voedselsoevereiniteit / International networks & foodsovereignty
In vele landen om ons heen bestaan sterke en inspirerende netwerken die zich inzetten voor andere voedselvoorziening. landbouw. Goed om eens over de grens te kijken. In deze workshop wordt ook aandacht besteed aan Reclaim The Fields. Deze beweging die onder andere actief is in Frankrijk, Oostenrijk, Engeland en Wallonië, bestaat uit kritische jongeren die naar het platteland willen om te gaan boeren.
Boeren in het Zuiden eisen al jaren voedselsoevereiniteit: het recht om zelf te mogen bepalen wat je verbouwt en eet. Hierbij gaat een gezonde productie voor de eigen bevolking voor de productie van exportgewassen. Ook in Nederland en de rest van Europa wordt het tijd om te zorgen voor een gezonde, duurzame lokale voedselvoorziening. In augustus is hierover in Oostenrijk een grote internationale bijeenkomst.

6b: Discussie over gentechnologie met Bert Lotz van de universiteit van Wageingen / GMO discussion with Bert Lotz from Wageningen Univesity
Bert Lotz is bezig met aardappels. De actie op donderdag is onder andere ook tegen zijn proefvelden.

6c: Praktische actievoorbereiding (2) / Practical action preparation (2)
Er lopen heel wat mensen rond met de wens alleen of met een grotere groep een boerderij of anderszins project op het platteland te beginnen. Alleen is dat nog niet zo makkelijk. Naast het harde werk speelt vooral in Nederland de hoge prijs van grond en gebouwen een rol. Het is toch interessant te leren van geslaagde en minder geslaagde projecten in binnen- en buitenland.

7a: Bioindustrie & megastallen / Industrial farming & megastables
Het verzet tegen megastallen in Nederland groeit. De workshop geeft een overzicht van de huidige bouwplannen en de activiteiten van bewonersgroepen, milieu- en dierenrechtenorganisaties met tot slot een brainstorm over de mogelijkheden om aan de strijd tegen de bio-industrie bij te dragen.

7b: Stadstuin opstarten op opgebruikte stukken grond / Starting a citygarden on an emply terrain
In vele steden zijn braakliggende stukjes grond te vinden en door het uitstellen van grote bouwprojecten zal dat alleen maar meer worden. Zonde? Niet als je er groente gaat verbouwen. Deel tijdens deze workshop informatie over succesvolle projecten en organiseer je voor de volgende in gebruik genomen stadsmoestuin.

7c: Laatste actievoorbereidingen / Final action preparations

’s Avonds zullen er films worden vertoond.
Hiervoor hebben we al klaarliggen: A Farm for the Future, Gen zoekt boer, In Transition, De kleine oorlog van boer kok, The Real Dirt of Farmer John, Surplus. Maar als je ook iets interessant hebt om te vertonen, neem dat dan mee.

?? Bouw je eigen bijenhotel / Build your own bee hotel
Het gaat slecht met de bijen, terwijl ze toch zo nuttig zijn voor de bevruchting van gewassen. Naast de grote volken in bijenkasten bestaan er ook wilde soorten die alleen leven. Je kunt het deze beestjes gemakkelijker maken door te zorgen voor geschikt onderdak. Bij deze praktische workshop kan iedereen zijn eigen bijenhotel maken om mee naar huis te nemen.