Home » Zaden » Zaden - Nieuws » Marsen tegen Monsanto

Marsen tegen Monsanto

mama-monsanto-food-is-a-right-250Op zaterdagmiddag 25 mei 2012 vonden in Nederland vier demonstraties tegen Monsanto plaats. De marsen in Amsterdam en Wageningen trokken respectievelijk zo’n 3000 en 2500 betogers. In Den Haag waren het er 500 en in Bergschenhoek 200. De demonstranten spraken zich uit vóór duurzame landbouw en tegen Monsanto, een multinationale producent van genetisch gemanipuleerde zaden en landbouwgif. De demonstranten hebben kritiek op Monsanto’s activiteiten, die omstreden zijn vanwege milieueffecten en sociale misstanden zoals wurgcontracten voor boeren. Ook maken de demonstranten zich zorgen over de groeiende invloed van het bedrijf op publieke en wetenschappelijke instituten wereldwijd. De directe aanleiding voor de internationale actiedag was dat recentelijk in de Verenigde Staten de zogeheten ‘Monsanto Protection Act’ is getekend die bedrijven als Monsanto immuun maakt voor gerechtelijke uitspraken rondt gentech gewassen.

mama-de-dam-25-05-2013-350Hugh Grant, de topman van Monsanto reageerde op de de protesten met de opmerking dat de actievoerders elitair zijn en “blind zijn voor de wereldwijd groeiende behoefte aan betaalbaar voedsel.” Deze uitspraak kon op veel kritiek rekenen van de betogers. Tosca Peschier van March Against Monsanto Amsterdam: “Het zijn juist de activiteiten van Monsanto die ten kosten gaan van mensen, het milieu en de voedselketen. In het zogenaamd goedkope voedsel van Monsanto is niet de schade aan de gezondheid van mensen en aan het milieu meegerekend. mama-monsanto-leugenaar-250Er zijn miljoenen kleine boeren in het ontwikkelingslanden die heel goed weten hoe ze op een duurzame en betaalbare manier voedsel moeten verbouwen. Het is de industriële landbouw waar Monsanto onderdeel van uitmaakt die op een doodlopende weg zit. Die is afhankelijk van steeds schaarser wordende fossiele brandstof, vergiftigt land en water en heeft rampzalige gevolgen voor de biodiversiteit. Als Monsanto echt iets wil doen tegen armoede, laat het het dan stoppen met patenten op gewassen, wurgcontracten en dure licenties.”

mama-monsanto-mama-is-niet-trots-300Via sociale media was deze dag uitgeroepen tot wereldwijde protestdag onder de naam ‘March Against Monsanto”. In 41 landen hebben ruim 400 demonstraties plaatsgevonden. De demonstratie in Amsterdam is in twee weken georganiseerd door een groep mensen die elkaar via facebook hebben leren kennen. De organisatie was tevreden met de opkomst en het goede verloop van de demonstratie. De protestmars leidde door het centrum van Amsterdam. Ook was er een podiumprogramma met sprekers vanuit maatschappij en politiek, en daarnaast muzikale acts en theater.

mama-monsanto-gif-300In Wageningen liepen zo’n 2500 mensen de mars van Wageningen naar Monsanto. Daar aangekomen werden duizenden bloemen neergelegd voor alle slachtoffers die dit bedrijf veroorzaakt heeft. Hierbij zijn de slachtoffers van Agent orange, het dumpen van PCB in een woonwijk en alle boeren die zelfmoord hebben gepleegd om onder Monsanto’s wurgcontract uit te komen herdacht. In Wageningen werd tijdens toespraken aandacht gevraagd voor diverse misstanden en schandalen waar Monsanto bij is betrokken:

  • Door de productie van genetisch gemodificeerde planten is Monsanto in staat grote gebieden plat te spuiten met het plantengif RoundUp zodat er niets anders meer kan groeien dan Monsanto’s resistente gewassen. Terwijl volgens Monsanto het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen afneemt door gentechnologie, wordt er in de praktijk steeds meer van hun gif gebruikt omdat onkruid er steeds beter tegen kan.
  • Het verhoogde gifgebruik in combinatie met de uitwisseling van gemodificeerde genen maakt in de open lucht toegepaste gentechnologie een onbeheersbaar, onomkeerbaar en onvoorspelbaar risico voor het ecosysteem, de voedselvoorziening en de gezondheid.
  • Biotech-Multinationals als Monsanto gebruiken hun patenten op gentech planten om het mensenrecht op voedselsoevereiniteit (het recht om gebruik van land, zaden en biodiversiteit in eigen handen te hebben) van boeren en consumenten aan te tasten, en boeren uit te buiten door middel van wurgcontracten en rechtzaken.
  • Omdat gentech gewassen ontwikkeld worden voor grootschalige dure productiemethodes gericht op wereldhandel, vormen ze geen oplossing voor de honger ontstaan door armoede, maar zijn ze hier juist een oorzaak van. Boeren worden volledig afhankelijk gemaakt van mulitinationals, en kleinschalige zelfvoorzienende landbouw kan niet naast deze gentech gewassen voortbestaan door uitwisseling van genen en verspreiding van gif.
  • Er is in Wageningen gedemonstreerd omdat de universiteit hier een belangrijke rol in speelt. De WUR bestaat naast de universiteit ook uit een aantal commerciële onderzoeksinstituten die samenwerken met bedrijven als Monsanto, die onder een gezamenlijk bestuur vallen. Hierdoor is de functie van de universiteit om onafhankelijk onderzoek te verrichten ondergeschikt geraakt aan de commerciële belangen van de WUR.
  • Ondanks het feit dat er hevige academische kritiek is onder hoogleraren en professoren op de huidige gentech ontwikkelingen wordt er vanuit de Raad van Bestuur consistent het beeld naar buiten gebracht dat biotechnologie DE oplossing is voor zowel honger als millieuproblemen.

Ook in Antwerpen vond een demonstratie plaats. Deze werd echter niet door de politie getolereerd wat leidde tot 80 aanhoudingen.

March_Against_Monsanto-1Meer informatie over March Against Monsanto is te vinden op de volgende adressen:
Facebookpagina van March Against Monsanto Amsterdam
Facebookpagina van March Against Monsanto Wageningen
Facebookpagina March Against Monsanto Den Haag
Internationale website Marches Against Monsanto
Nederlandse website March Against Monsanto
Twitter: @Monsantodam

Op 8 juni kun je weer in actie komen tegen Monsanto. Op 7 en 8 juni vinden in Wageningen de Gentechvrije Dagen plaats met op de 8ste een demonstratie die onder andere ook langs een onderzoekscentrum van Monsanto komt. Meer over deze dagen is hier te vinden.