Home » Landbouw en Klimaat rechtvaardigheid » Nieuw tweemaandelijks thema: Ontgroei

Nieuw tweemaandelijks thema: Ontgroei

ASEED zet haar tweemaandelijkse thema’s voort. We zeggen nu gedag tegen onze twee maanden lange focus op “alternatieven voor industriële landbouw”, en luiden het thema van “ontgroei” in. Gezien de huidige globale crisis die we meemaken vinden wij het thema van ontgroei des te meer relevant om op de agenda te plaatsen. Ontgroei is niet slechts een concept of een economisch idee, het is een beweging en een filosofie die betrekking heeft tot verschillende aspecten van ons leven en onze samenlevingen.

Ten eerste is ontgroei een kritiek van het huidige economische systeem, waar alles tot een product wordt omgezet, gemeten door monetaire waarde, waarbij de groei van de economie het ultieme doel is- dit is ook wel bekend als kapitalisme.

Ten tweede, en mogelijk nog belangrijker, ontgroei is een beginpunt voor alternatieven en denkbeelden over een ander maatschappelijk model waarin zorg en de meent centraal staan. Deze twee kunnen in combinatie worden gebruikt om een diverse set aan nieuwe ideeën en creatieve mogelijkheden te ontwikkelen om de menselijke en niet-menselijke wereld op zo’n manier te organiseren dat ze beide kunnen bloeien.

In de kern bevat ontgroei denkbeelden van dekolonisatie, feminisme, intersectionaliteit en milieu-rechtvaardigheid. Zonder deze aspecten kan en ontgroei samenleving niet worden verwezenlijkt.

Om aan te tonen dat ontgroei niet slechts een utopisch ideaal is kunnen we kijken naar bestaande initiatieven die de ontgroei filosofie belichamen. Vanuit grassroots gemeenschappen organiseren mensen al stadstuinen, Community Supported Agriculture (CSA) projecten, eten coops en gemeenschappelijke keukens. Dit zijn eigenlijk al voorbeelden van ontgroei projecten- ook al zullen ze meestal niet zo worden aangeduid. Deze vormen van organiseren kunnen ons inspireren en beter doen begrijpen hoe we ontgroei mogelijk kunnen maken.

De komende twee maanden zullen wij verder uitweiden over deze concepten. Het veld van ontgroei is zeer rijk en er is erg veel over te ontdekken, van landbouw tot sociale organisatie tot economische modellen. We kijken er naar uit om jullie deel te zien nemen in deze discussie zodat we naar een nieuwe maatschappelijke meent kunnen toewerken.