Afspraken over gedrag die we onderling naleven:

  • Racisme, homofobie, seksisme, transfobie, of discriminatie op basis van leeftijd, beperking en vermogen, etniciteit, nationaliteit, klasse, gender, genderpresentatie, taalvaardigheid, asielstatus of religieuze overtuiging is onaanvaardbaar. Spreek discriminatie en onderdrukking tegen wanneer je het waarneemt.

  • Respecteer elkaars fysieke en emotionele grenzen, zorg altijd voor expliciete verbale toestemming voordat je iemand aanraakt of grenzen overschrijdt.

  • Wees je bewust van de ruimte die je inneemt en de posities en privileges die je meebrengt, inclusief privileges op het gebied van ras, klasse en geslacht. Ga niet uit van de meningen en identitiet van andere deelnemers.

  • Erken dat we proberen niet te oordelen, elkaar naar beneden te halen, of te concurreren. Wees je bewust van de taal die je gebruikt in discussies en hoe je je verhoudt tot anderen.

  • Probeer langzaam en duidelijk te spreken en eenvoudige taal te gebruiken. De groep spant zich zoveel mogelijk in om de ontmoetingsruimten zo toegankelijk mogelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek.

  • Bevorder een sfeer van wederzijds respect: luister naar de wijsheid die iedereen in de groep brengt. Geef iedereen de tijd en ruimte om te spreken. In grote groepen, of voor groepen die gebruik maken van facilitatie: Steek je hand op om te spreken. Respecteer de persoon: spreek het gedrag aan.

  • Als iemand deze afspraken schendt, kan er een discussie- of bemiddelingsproces plaatsvinden, afhankelijk van de wens van de persoon die is geschonden. Bij een ernstige overtreding waarbij iemand zich onveilig voelt, kan gevraagd worden de ruimte te verlaten. Ook kan een persoon of process worden aangewezen door de aanwezigen om bij de situatie te helpen.

  • Hoewel deze gedragsnormen een collectieve verantwoordelijkheid zijn, is iedereen ook persoonlijk verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

Bovenstaande normen zijn gebaseerd op en vertaald van het Climate Justice Action Network