Home » Landbouw en Klimaat rechtvaardigheid » Klimaat rechtvaardigheid - Achtergrond » Rode lijn getrokken voor hoofdkantoor Danone

Rode lijn getrokken voor hoofdkantoor Danone

danone-logo-greenwash-1000Op 9 december schilderden activisten een rode lijn voor het hoofdkantoor van het Franse voedingsconcern Danone in Parijs. Dit voedingsconcern is betrokken bij de privatisering van water en landgrabbing in Indonesië. Bij de COP21 onderhandelingen is Danone een promotor van een aantal dubieuze Climate Smart Agriculture projecten. Een rode lijn van spandoeken toonde problemen die te maken hebben met de industriële landbouw. Een deel van de deelnemers bestond uit leden van het internationale netwerk van boerenorganisaties La Via Campesina. De actie verliep voorspoedig, er waren korte toespraken, flyers zijn uitgedeeld aan passanten en het gebouw is verder verfraaid met posters en wat verf. Net nadat de actie was beëindigd en de deelnemers weer vertrokken, arriveerde de politie, maar dat leverde geen problemen op.

De rode lijn
Als onderdeel van de actie werd een rode lijn gevormd. Kleine spandoeken beeldden elk een probleem uit dat te cop21-danone-banners-1000maken heeft met de industriële landbouw. De rode lijn staat voor de minimale resultaten en veranderingen die we eisen van de regeringen en de bedrijven. Ook tijdens deze klimaattop blijven de voorstellen voor een klimaatverdrag weer ver verwijderd van onze rode lijnen, ook op het gebied van de landbouw. Om klimaatverandering door de landbouw tegen te gaan en te zorgen voor een duurzame en sociale landbouw is een aantal radicale veranderingen nodig. De landbouw zal moeten afkicken fossiele brandstof, dus geen kunstmest, minder gebruik van zware machines en minder koeling en transport. Het is noodzakelijk te stoppen met ontbossing voor nieuwe landbouwgrond en eindeloze monoculturen. De robuustheid en biodiversiteit moeten worden gewaarborgd. De rode lijn is ook een protest tegen de grote landbouwbedrijven als Monsanto, Cargill en Yara die er hard voor lobbyen het huidige landbouwmodel in danone-rodelijn-1000stand te houden, soms met een groen randje. Boven de spandoeken werden logo’s van onder andere kunstmest producent Yara, soja en graan handelaar Cargill, zaad- en pesticide bedrijven Monsanto en Syngenta en biobrandstof producent Avril getoond. Iedereen die deze rode lijn bewust passeert kiest ervoor onderdeel te zijn van het probleem in plaats van van de oplossing. De landbouw-rode-lijn zal ook worden gebruikt voor de algemene actiedag op 12 december.

Tijdens de actie werd een folder uitgedeeld met algemene informatie over klimaatverandering, industriële landbouw en de milieu en mensvriendelijke alternatieven.

Overige landbouwgerelateerde acties
Bij een kantoor van Avril werden als protest tegen hun greenwash-activiteiten wat posters opgehangen. Een smerige mix van compost en andere ingrediënten heeft de ingang iets minder aantrekkelijker gemaakt voor werknemers en bezoekers.

Klimaatverandering: een sociale strijd
Het internationale netwerk van boerenorganisaties La Via Campesina had 9 december uitgeroepen tot dag voor “Peasant Agriculture and Food Sovereignty” (kleinschalige landbouw en voedselsoevereiniteit). global-justice-allianceHet gaat hierbij een strijd tussen grote landbouwbedrijven en boeren wereldwijd. Klimaatverandering zorgt als eerste voor slachtoffers in de arme, meest zuidelijke landen. De boeren in die landen zijn ook vaak het slachtoffer van landroof en ander activiteiten van grote landbouwbedrijven.
Om klimaatverandering in een breder perspectief te zetten hebben activisten van de Banlieu’s van Parijs, de coalitie It Takes Roots en boeren van Via Campesina,  op 9 december samen geprotesteerd bij een detentiecentrum voor vluchtelingen. Met toespraken werd hier de relatie tussen klimaatverandering, landbouw, migratie en institutioneel racisme uitgelegd. Voor de groepen uit de VS en Parijs was het een belangrijke stap om kennis te maken en samen een actie te doen.
In Parijs is vanwege de klimaattop het gebied rond het conferentiecentrum schoongeveegd. Dit heeft er onder andere toe geleid dat een kamp van Roma’s is afgebroken. In het algemeen is de behandeling van migranten en ‘gekleurde’ minderheden in Frankrijk erg slecht.

Extra informatie:

Oxfams Behind the Brand about Danone.

Media over de actie:

cop21-agrobusiness-burns-1000

danone-agrosystemchange-1000

cop21-danone-building-1000

cop21-danone-landgrab-1000