Home » ASEED algemene informatie » Nieuwsbrief » SEEDmail #38 – Kook de planeet, maar eerst een patent erop

SEEDmail #38 – Kook de planeet, maar eerst een patent erop

frankrijk-snijbonenWeer een informatief stukje zadenpost met aankondigingen van evenementen, verslagen van de afgelopen maanden en een selectie andere relevante artikelen. De komende maanden zal ASEED doorgaan met een campagne rond landbouw en klimaatverandering. Hiernaast zullen we proberen het octrooieren van gewassen tegen te gaan, een onderwerp dat de komende maanden in Brussel wordt besproken.

En o ja, 2016 is door de VN uitgeroepen als het jaar van de bonen, erwten en linzen!

Cooking the Planet

Noteer de datum: 16 april, MKZ, Amsterdam

cooking-the-planetWil je je maag en hoofd vullen met voedsel en info? Doe mee met ‘Cooking the Planet’ op 16 april, een middag en avond met info en discussie over de relatie tussen landbouw en klimaatverandering en de wereldwijde strijd van boerengemeenschappen.

ASEED nodigt je uit voor een bijeenkomst in de volkskeuken MKZ in Amsterdam. We zullen de impact van de huidige voedselproductie op klimaatverandering onder de loep nemen en brainstormen over mogelijke campagnes om hier iets aan te doen. Tijdens deze eerste dag in een serie zal de focus liggen op de gevolgen van de productie en consumptie van vlees.

17 april is de internationale dag van de boerenstrijd en hier sluit het programma in de MKZ bij aan. Er wordt ook nog gebroed op een actie voor de 17e zelf. Als je hierin bent geïnteresseerd, neem dan contact met ons op.
Meer informatie over Cooking the Planet vind je elders op onze website.

Hopelijk tot op 16 april!

Stop het octrooieren van gewassen

Grote zaadbedrijven vragen steeds vaker octrooi (ook wel patent genoemd) aan op eigenschappen van gangbare (=klassiek veredelde) voedselgewassen. Deze ontwikkeling blokkeert de veredelingspraktijk en daarmee de agrobiodiversiteit die wij nodig hebben om onze voedselvoorziening in stand te houden. Geen wonder dat deze octrooieerpraktijk veel verzet oproept.

In het Europees Octrooi Verdrag (EOV) en in de Biotech Richtlijn staat dat essentieel biologische processen (lees klassieke veredeling) niet geoctrooieerd mogen worden. In de zogenaamde Broccoli-tomatenzaak heeft het hoogste beroepsorgaan van het Europees Octrooi Bureau (EOB) echter besloten dat de producten van klassieke veredeling (d.w.z. de zaden, planten en vruchten) wel octrooieerbaar zijn. Veel octrooiaanvragen zaten in de wacht in afwachting van deze uitspraak. Dit is dus heel slecht, maakt ruimte voor een lawine aan nieuwe octrooien op gangbare voedselgewassen.

Na de uitspraak in de broccoli-tomatenzaak is het duidelijk dat het voeren van oppositie tegen octrooiaanvragen het probleem niet oplost en dat de Europese regels aangepast moeten worden. In de eerste helft van 2016 is Nederland voorzitter van de EU en staat octrooi hoog op de politieke agenda.
Meer hierover kun je lezen in het verslag van een workshop die Maaike Raaijmakers van Bionext over dit onderwerp gaf tijdens Reclaim the Seeds in Wageningen. De komende maanden zal ASEED zeker proberen bij te dragen aan het internationale verzet tegen deze octrooien. Hou het in de gaten!

Overige aankondigingen

cja-logoBijeenkomst van het Climate Justice Action netwerk, 18-20 maart in Amsterdam

Het Europese grassroots actienetwerk Climate Justice Action (CJA), dat rond de COP21 klimaattop in Parijs is heropgericht, houdt een internationale bijeenkomst in Amsterdam, in het gebouw waar ook het kantoortje van ASEED zich bevindt.

De bijeenkomst heeft als doel om hen die al betrokken zijn bij de CJA samen te brengen met andere groepen die in Europese en Noord-Afrika strijd leveren met klimaatverandering veroorzakende projecten.
Lees verder ..

Het Nederlands Zadendebat, 5 april, Den Haag

banner-dutch-seeds-debate-5-april-the-hague-kopieOp 5 april zal ‘Small Farmers, Big Deal’ een discussiedag organiseren met kleine en grote Nederlandse zaadbedrijven. Dit ‘Dutch Seed Debate’ zal van 13:30-18:00 plaatsvinden in het Mauritshuis in Den Haag.

De focus van de dag ligt bij de vraag of grote en kleine Nederlandse zaadbedrijven speciale aandacht besteden aan kleinschalige land- en tuinbouw en of ze proberen om kleine boeren te helpen bij het verhogen van hun productiviteit en inkomen. Dit kan een goede gelegenheid zijn om ervoor te pleiten dat kleine boeren onafhankelijk van (grote) zaadbedrijven moeten kunnen blijven.

Maar wees voorzichtig; Schuttelaar & Partners is onderdeel van de organisatie. Dit adviesbureau heeft Monsanto geholpen bij met het introduceren van gentech in Nederland. Ook betrokken zijn de Bill & Melinda Gates Foundation en CEOs van diverse grote Nederlandse agri-multinationals.
Lees verder ..

Lausitzkamp en Ende Gelände, 9-16 mei, Proschim, Lausitz, Duitsland

ende gelande1Dit jaar zullen het zesde klimaat- en energiekamp en de actie van Ende Gelände plaatsvinden in Proschim in de Lausitzer mijnregio, ten zuid-oosten van Berlijn. Vattenfall, de eigenaar, probeert deze bruinkoolmijn in Lausitz te verkopen. Dit is een unieke kans om de mijn en de bijbehorende elektriciteitscentrales eindelijk te sluiten en om aan te tonen dat het mogelijk is het gebruik van kolen op een sociale en ecologische manier uit te faseren.

Het Lausitzcamp biedt de mogelijkheid om lokale actiegroepen tegen mijnbouwprojecten te verbinden met de wereldwijde strijd voor klimaatrechtvaardigheid. Het kamp zal een plek zijn voor het uitwisselen van ervaringen en vaardigheden over kolen, energie en actiemethoden. Ook is het een goede locatie om te netwerken en plannen te maken voor toekomstige acties.

In combinatie met het Lausitzkamp is er van 13 tot en met 16 mei op dezelfde locatie het Ende Gelände actiekamp. De directe actie die wordt voorbereid behelst dat honderden mensen de dagbouwmijn van Lausitz zullen sluiten, als daad van burgerlijke ongehoorzaamheid. Iedereen, ervaren of niet, kan aan deze actie mee komen doen. Gezamenlijk zullen de reusachtige graafmachines worden gestopt.

Verder lezen over het Lausitzcamp en Ende Gelände.

Verslagen

Geslaagde Reclaim the Seeds zadenbeurzen in Wageningen en Lier

rts2016-widmar-oerakker1200Het Forum gebouw van de Universiteit van Wageningen huisvestte op 13 februari de jaarlijkse zadenbeurs van Reclaim the Seeds, georganiseerd door studentenorganisatie Boerengroep en ASEED. Naast mensen die speciaal voor Reclaim the Seeds waren gekomen, kwamen ook bezoekers van de Voedsel Anders Conferentie een kijkje nemen op de markt. Er waren kramen van professionele ‘seed savers’ en kleine zaadbedrijfjes. Ook werd er veelvuldig gebruikgemaakt van de ruiltafels waar mensen zelf geoogste en geselecteerde zaden konden ruilen of weggeven.
De bijeenkomst was weer een gezamenlijk statement tegen patenten op gewassen de en machtspositie grote internationale landbouwbedrijven. Als onderdeel hiervan presenteerden
Marie-Monique Robin en Olivier de Schutter er de plannen voor het Monsanto Tribunaal.
lees verder ..

Op de website van Reclaim the Seeds staan verslagen van bijna alle presentaties en workshops van Reclaim the Seeds in Wageningen.

Eerste Reclaim the Seeds in België

2016-RtS-lier-pepers-1200Nadat de zadenwerkgroep van Velt een aantal keer in Nederland heeft deelgenomen aan Reclaim the Seeds heeft ze besloten in België een soortgelijk evenement te organiseren. Op zaterdag 27 februari was het zover; in Lier, net ten oosten van Antwerpen was een schoolgebouw gevuld met kramen met zaden, bonen, stekjes en boeken, met daarbij een serie interessante workshops. Naast een aantal bekende kraamhouders waren er ook voor Reclaim the Seeds nieuwe tuinders en ‘seedsavers’ uit Vlaanderen. En het was een mooie en goed georganiseerde dag! Veel dank voor de vele vrijwilliger.

Op het moment wordt er in Vlaanderen alweer nagedacht over een locatie voor 2017.

Videoverslag van de dag
Fotoreportage

De WUR is voor alles, zolang het maar niet te kritisch is

Op 12 en 13 februari vonden Reclaim the Seeds en Voedsel Anders plaats in het Forum- en Orion gebouw van de Universiteit van Wageningen (ook wel WUR of Wageningen University & Research centre genoemd). De ruimtes waren gratis beschikbaar gesteld en we hadden veel hulp van de beheerders van de beide gebouwen. De Universiteit wil natuurlijk laten zien dat ze er óók is voor agro-ecologie, zadensoevereiniteit en andere kleine, duurzame landbouwalternatieven. Maar vervolgens werd het de organisatoren van de beide evenementen soms best lastig gemaakt.
Lees verder ..

Action countering the Bill 'Monsanto' Gates FoundationActie tegen ‘filantropische’ Corporate Funding van Bill en Melinda Gates

ASEED en vrienden verzamelden zich buiten het Tropenmuseum in Amsterdam op 26 Januari 2016 om de aanwezigen van een debat met Bill Gates van de Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) te informeren over enkele van de projecten gefinancierd door de BMGF.
Lees verder ..

Klimaatslimme kunstmestverslaving: Business as usual

Wat weet je van “Climate-Smart Agriculture”? Wat is werkelijk goed voor de planeet, het klimaat en de voedselvoorziening en wat wordt er door gedrukt door kunstmestfabrikanten en andere grote bedrijven om ervoor te zorgen dat ze kunnen gaan met hun productie en handel? Hierover is door B S Welch een artikel voor ASEED geschreven.
Lees verder ..