Home » ASEED algemene informatie » Nieuwsbrief » SEEDmail #39: Cooking Monsanto, judging the planet

SEEDmail #39: Cooking Monsanto, judging the planet

industry-agricultureA last minute aankondiging voor alle lezers van SEEDmail uit de buurt van Amsterdam: komende vrijdag, 9 september, is er een tweede Cooking the Planet bijeenkomst: een open campagnevergadering om de actieplannen en andere activiteiten van onze campagne over klimaatverandering en landbouw. En we kunnen je hulp goed gebruiken! Meer informatie hierover staat iets verderop in deze nieuwsbrief.

 

Monsanto Tribunaal

De rechters voor het Monsanto Tribunaal zijn er klaar voor…

Op 12 Juli hebben de organisatoren van het Internationale Monsanto Tribunaal de nominatie aangekondigd van drie internationale rechters die covoorzitter zullen zijn van het burgertribunaal dat staat gepland voor 15-16 oktober in Den Haag.

De drie rechters zijn: Mevr. Dior Fall Sow, Senegal, een voormalig advocaat-generaal bij het Internationale Straftribunaal voor Rwanda; Mevr. Francoise Tulkens, België, een voormalig vice-president bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens; en Dhr. Upendra Baxi, India, een voormalig president van de Indische Vereniging van de Internationale Wetgeving.

De organisatoren van het Tribunaal hebben ook twee van de advocaten die mee zullen doen met het Tribunaal gepresenteerd: Dhr. Jackson Nyamuya Maogoto, VK, zal voor het proces tegen Monsanto de vraag voorbereiden of Monsanto medeplichtig is aan oorlogsmisdaden zoals gedefinieerd in Artikel 8(2) van het Internationale Strafgerechtshof. Dhr. Gwynn MacCarrick, Australië, zal dienen als amicus curiae (of vriend van het Tribunaal) over de kwestie ecocide.

Lees verder op: https://aseed.net/en-monsanto-tribunal-judges/

ASEEDs acties tegen Monsanto

Ook mensen van ASEED zijn druk bezig met de organisatie van het Tribunaal en het People’s Assembly. Van over de hele wereld zullen personen en groepen beschrijven op welke wijze zij het slechtoffer zijn geworden van de activiteiten van Monsanto en op welke wijze Monsanto hierbij lokale, nationale en internationale wetten overtrad. Gepensioneerde rechters zullen hier vervolgens een oordeel over uitspreken. Als er een veroordeling komt zal dit zorgen voor meer negatieve publiciteit en mogelijk kan het tribunaal resulteren in een aantal echte en succesvolle rechtszaken tegen het bedrijf.

Maar voor ASEED is het al duidelijk dat Monsanto zeer verwerpelijk en schadelijk bezig is. Bij het vormen van deze mening zijn onze eigen ethische waarden belangrijker dan officiële wetten en regelgeving. Monsanto’s voornaamste activiteiten gaan ten kosten van vele mensen en van het milieu. En het bedrijf is zo groot en machtig dat het voor gemeenschappen moeilijk is zich hiertegen te verzetten. Om deze redenen heeft ASEED de afgelopen jaren diverse keren actie gevoerd tegen Monsanto. en waarschijnlijk zullen we hier mee doorgaan, ongeacht de uitkomsten van het Monsanto Tribunaal.

Lees verder op: https://aseed.net/aseeds-acties-tegen-monsanto/

Landbouw en klimaat

Na de klimaattop in Parijs hebben we besloten verder te gaan met de campagne over landbouw en klimaatverandering. Helaas heeft die VN-bijeenkomst niet veel concreets opgeleverd. De uitstoot van broeikasgassen gaat door in een onverminderd tempo en de resultaten van een veranderend klimaat worden steeds zichtbaarder. Landbouw draagt voor een groot deel bij aan de uitstoot, hierover hebben we eerder geschreven [https://aseed.net/en/countering-corporate-power-and-fake-solutions-at-the-climate-summit/]. Grote boosdoeners zijn de productie van soja voor veevoer, en de ontbossen die hier het gevolg van is, de intensieve veehouderij en de van grote machines en kunstmest afhankelijk industriële landbouw in het algemeen. Dit zijn onderwerpen waar ASEED zich in het verleden ook al mee bezig heeft gehouden. En ook nu weer willen we de aandacht vestigen op de rol van de industriële landbouwbedrijven Nederland en op de alternatieven die hiervoor in de plaats zouden kunnen komen.

De aandacht voor het klimaatprobleem is gegroeid. Nu komt het erop aan met zijn alleen import van veevoer en de vleesindustrie te stoppen.

hogedrukpanStrategiebijeenkomsten: Cooking the Planet, reheated – vrijdag 9 september – 18:00 – Amsterdam.

Na een zomer vol onderzoek, strategie-overlegjes, actiekampen en het werken aan een brochure is het nu tijd om onze plannen voor een campagne over klimaatverandering en landbouw met meer mensen te delen en te bediscussiëren. In hebben we het tijdens een eerste Cooking the Planet bijeenkomst al met een groep belangstellenden gehad over klimaatverandering en landbouw. Nu willen we jullie uitnodigen voor een tweede bijeenkomst. Tijdens deze avond zullen we onze campagneplannen presenteren en bespreken. Hopelijk komen ook andere deelnemers met voorstellen voor acties en andersoortige activiteiten. ASEED kan zo’n campagne niet alleen trekken en we willen daarom met zoveel mogelijk anderen samenwerken. Als je meer wil weten over onze plannen en hier feedback op wilt geven, kom dan naar naar Cooking the Planet, reheated.

Nu vast een paar woorden om jullie aandacht te trekken: publieke klimaatmaaltijden en burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de vleesindustrie.

We organiseren de avond samen met Taste Before You Waste. Dit is een Amsterdams initiatief dat zich richt op het tegengaan van voedselverspilling. Hun doel is consumenten bewust maken van de enorme hoeveelheid eetbaar voedsel die wij als maatschappij dagelijks weggooien en informatie te verstrekken over hoe dit voorkomen kan worden. Sinds kort is het Plantagedok hun uitvalsbasis. Ze zullen een lekkere, klimaatvriendelijke bereiden om te avond mee te beginnen.

Lees verder op: https://aseed.net/tweede-cooking-the-planet-bijeenkomst/

Hoe TTIP de ‘hoefafdruk’ van voedsel kan vergroten

In juli 2016 hebben activisten van ‘TTIP Game Over’ in Brussel een aantal acties gedaan. In de hele stad zijn ‘TTIP Game Over’ posters opgehangen, bijeenkomsten werden verstoord en een billboard van Coca Cola werd gekaapt.

Deze acties zijn een vervolg op de protesten een maand in diverse Europese steden, waaronder Amsterdam en Berlijn, tegen het Trans-atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de VS. Naast TTIP is er ook nog het vergelijkbare EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Verzet tegen beide verdragen is in Europa de afgelopen maanden steeds sterker geworden, ondanks, of misschien ook wel dankzij, het schimmige karakter van de onderhandelingen. In april verklaarde Mute Schimpf van de landbouwcampagne van Friends of the Earth Europe dat “de voornaamste winnaars van een TTIP-verdrag de grote voedingsconcerns en de Amerikaanse industriële veeteelt zullen zijn”.

Lees verder op https://aseed.net/hoe-ttip-de-hoefafdruk-van-voedsel-kan-vergroten/

Zaden

Een volgend Reclaim the Seeds (?!)

Wat het volgende woord in deze reeks: Amsterdam, Den Bosch, Haren, Driebergen, Wageningen, … ? Dit is een vraag die ons alweer een paar maanden bezighoudt. We vinden het belangrijk dat er de komende winter weer een Reclaim the Seeds zadenbeurs gaat plaatsvinden. Maar het vinden van een geschikte locatie is niet gemakkelijk. Gezocht: grote ruimtes waar veel mag waar we bijna niet voor hoeven te betalen. Ook is het heel belangrijk dat voldoende lokale mensen mee willen helpen met de organisatie.

Op het moment hebben we contact met Rotterdam en wat lijntjes uitgegooid in Nijmegen. Maar er is nog geen zaal gevonden en nog niets over een stad en ruimte besloten. De tijd begint echter wel te dringen. Vooral voor de zadenbeurs is het belangrijk op tijd een datum door te kunnen geven aan de vaste kraamhouders. Als je een goed idee hebt over een geschikte locatie, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten door een emailtje te sturen naar info@reclaimtheseeds.nl. Alvast bedankt!

Ondertussen heeft Velt in België wel datum en plek voor een volgend Reclaim the Seeds: 4 februari in Sint Niklaas. Meer info hierover volgt nog.

Flyer_BIONEXT_Patentencampagne-16-9Bionexts Grootste Zadenbank van Nederland

Bionext heeft het probleem van patenten op zaden succesvol op de agenda gezet! Als onderdeel van de campagne ‘de Grootste Zadenbank van Nederland‘ hebben meer dan 3000 mensen pakketjes actiezaden aangeschaft. Door deze in de tuin levend te houden of door ze in te vriezen draagt iedereen mee aan deze zadenbank. Als onderdeel van de campagne is er een leuk animatiefilmpje.

Overige nieuws

Europees CSA overzicht

De Europese CSA Research Group heeft een mooi rapport uitgebracht dat een overzicht geeft van de community supported agriculture (CSA) projecten en netwerken in Europa. Deze beweging wordt steeds meer gezien als een alternatief voor het onduurzame, industriële voedselsysteem. Het is een concrete stap in de transitie naar agro-ecology en voedselsoevereiniteit.

Lees verder op: https://aseed.net/europees-csa-overzicht/

ASEED nam deel aan het Europees Burgerforum van Longo Maï

Het internationale netwerk van collectieven Longo maïhad ons uitgenodigd voor het European Civic Forum in Limans in het Zuiden van Frankrijk. Drie mensen van ASEED gingen er heen en waren onder de indruk van de locatie, het colectief Grange-Neuve. De voornaamste thema’s van de bijeenkomst waren onder andere de crisis in het Midden-Oosten, de strijd tegen kapitalisme, radicale alternatieven – waaronder voedselsoevereiniteit – en intersectionaliteit.

Lees meer over het forum en Longo maï: https://aseed.net/en/aseed-attend-the-european-civic-forum-at-longo-mai/

Dramatische cijfers: waarde landbouwexport Nederland bereikt recordhoogte in 2015

De waarde van de landbouwexport van Nederland bedroeg vorig jaar 81,3 miljard euro, het hoogste niveau ooit. Als ook landbouwgerelateerde producten zoals landbouwmachines en meststoffen worden meegerekend, kwam de export vorig jaar uit op bijna 90 miljard euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Het kleine Nederland, dat niet in staat is de eigen bevolking op een duurzame manier te voeden, is de op een na grootste landbouwexporteur ter wereld, na de Verenigde Staten. Tot nu toe heeft Marcel van Dam, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu nog niet laten weten hoe hij denkt het urgente probleem van de Nederlandse export van landbouwproducten te gaan aanpakken.

Op de producten die het meest bijdragen aan dit export-overschot is veel aan te merken.

Lees verder op https://aseed.net/dramatische-cijfers-waarde-landbouwexport-nederland-bereikt-recordhoogte-in-2015/

Donor update

Vorig jaar heeft ASEED haar best gedaan het aantal donoren en donaties te vergroten. En dat was gelukt! Voor het eerst sinds vele jaren hadden we geen gat in onze begroting aan het eind van het jaar. Dank daarvoor! Maar nu willen we dit natuurlijk zo houden. Overweeg daarom om ook dit jaar weer een bijdrage aan ons over te maken. Of nog beter, wordt een vaste donateur.

Meer hier informatie over de opties is op onze website te vinden: https://aseed.net/doneer/

In een volgende SEEDmail kun je informatie verwachten over een benefietavond en andere wervende activiteiten. Wordt vervolgt …