Home » ASEED algemene informatie » Nieuwsbrief » SEEDmail #40 – De uitslag van het Monsanto Tribunaal? Die vieren we met een Food Autonomy Festival

SEEDmail #40 – De uitslag van het Monsanto Tribunaal? Die vieren we met een Food Autonomy Festival

We hebben heel wat te vertellen over onze activiteiten van de afgelopen tijd. En we hebben plannen voor de komende weken. Een goed moment voor een SEEDmail, ASEEDs nieuwsbrief die verschijnt wanneer het uitkomt.

ASEED is ook weer op zoek naar nieuwe mensen om ons een jaar te komen versterken als Europese vrijwilliger (EVS). De deadline voor aanmeldingen is al zondag 16 april. In de tekst hieronder staat wat meer informatie over deze vacature.

— Verslagen —

Reclaim the Seeds 2017: Nijmegen plantte het voort!

Zaterdag 4 maart gonsde de hal van voormalige spinnerij de Vasim in Nijmegen van de activiteit. De belangstelling voor de landelijke zadenmarkt en zadenruilbeurs Reclaim the Seeds groeit elk jaar, net als de aandacht voor voedsel, klimaat, duurzaamheid en de negatieve effecten van industriële landbouw.

Het workshopprogramma was drukbezocht: naast achtergrondinformatie en praktische kennis omvatte dit presentaties over bestaande inspirerende projecten, van
‘open-source’-zaden en Voedselbossen tot seed-saving voor stadstuinprojecten in Syrië. Reclaim the Seeds puilt uit van de alternatieven voor de industriële zadenmarkt, en dat is actueler dan ooit, nu de voorgenomen fusie tussen Bayer en Monsanto de zadenmarkt nog verder gemonopoliseerd en eenzijdig wordt.

Van de meeste workshops is een verslag beschikbaar.

Lees verder op: https://aseed.net/reclaim-the-seeds-2017-nijmegen-plantte-het-voort/


The 15th Garden: “Ze probeerden ons te begraven, maar ze wisten niet dat we zaden waren”

ASEED organiseerde twee presentaties van The 15th Garden, een grensoverschrijdende beweging voor voedselsoevereiniteit in Syrië. Ansar Hevi deelde haar verhaal over The 15th Garden, een mooi, inspirerend project voor voedselsoevereiniteit in Syrië, waarbij mensen in een land dat in oorlog is door middel van zelforganisatie hun kracht en doorzettingsvermogen tonen. De media in Europa schrijven over het geweld en de gruwelijkheden, maar ondertussen gaat het leven door, net als de revolutie. Boeren gaan door met hun dagelijkse werk op het veld met vlakbij het geluid van de oorlog. “Ze moeten wel want als zij stoppen heeft hun gemeenschap niets meer te eten.”

Op het moment bestaan er plannen om ook vanuit Nederland The 15th Garden te ondersteunen.

Lees verder op: https://aseed.net/ze-probeerden-ons-te-begraven-maar-ze-wisten-niet-dat-we-zaden-waren/


Flyeractie tegen Unilevers deelname aan greenwash-soja

Op 31 maart 2017 heeft ASEED flyers uitgedeeld bij de bijeenkomst ‘Doe maar lekker duurzaam’ in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De stelling van de avond was “Kan voedselgigant Unilever de wereld redden én de winst verdubbelen?”. Volgens ASEED en Corporate Europe Observatory kan dat eerste in elk geval niet zolang je mee blijft doen aan groenwassende projecten zoals de ‘Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja‘ (RTRS), waar bedrijven als Monsanto, Bayer, Syngenta, Unilever en Cargill aan tafel zitten met een paar NGOs als WWF en Solidaridad. En dat bedrijven hun winst verdubbelen lijkt ons trouwens sowieso een slecht plan.

Lees verder op: https://aseed.net/flyeractie-tegen-unilevers-deelname-aan-greenwash-soja/

— Aankondigingen —

Eten met ASEED

12 april: ASEED zal aanwezig zijn bij Taste Before You Waste in de Plantagedok in Amsterdam om de nieuwe publicatie “The climate crisis is a food system crisis” te presenteren en om je warm te maken voor het Food Autonomy Festival (FAF).

13 april: Eet met ons mee bij Joe’s Garage in Amsterdam alwaar we een heerlijke maaltijd zullen bereiden. Met wafels als toetje en uitleg over het FAF.


18 april: de uitspraak van het Monsanto Tribunaal

De uitspraak van het Monsanto Tribunaal zal op 18 april in Nieuwspoort in Den Haag worden gepresenteerd. Je kunt de bijeenkomst volgen via een live-stream. Vanwege de complexiteit van de vragen en de hoeveelheid informatie in de getuigenverklaringen, hebben de rechters sinds de zitting in oktober enige maanden nodig gehad om tot hun uitspraak te komen.

Lees verder op: https://aseed.net/18-april-presentatie-conclusies-monsanto-tribunaal/


6 mei:
Food Autonomy Festival

Het Food Autonomy Festival (FAF) in Amsterdam presenteert en viert de alternatieven voor de voedsel- en de klimaatcrisis. Autonomie is gaat volgens ons om de zoektocht van individuen naar de manier waarop ze zouden willen leven in zichzelf organiserende gemeenschappen. We zien graag autonome, zichzelf organiserende groepen die de landbouwgrond, de boerderijen, de bossen, de straten en de fabrieken terugeisen. We willen gemeenschappen zien die zich als coöperaties organiseren, in harmonie met hun buren, omgeving en de natuur. Voedsel is een goed onderwerp om hiermee te beginnen.

Gelukkig zijn vele mensen in en rond Amsterdam betrokken bij projecten die bijdragen aan voedselautonomie, hoewel hun doelen en strategie kunnen verschillen. Kom daarom ook naar het FAF en leer met ons praktische vaardigheden, dans op thrashy folk-punk en hoor van anderen over hun ervaringen met voedselautonomie en deel het gezamenlijke enthousiasme voor een autonome toekomst!

Lees verder op: https://aseed.net/faf


EVS-positie: we zoeken nieuwe zaailingen

Jaarlijks ontvangt ASEED 1 of 2 buitenlandse vrijwilligers in het kader van het European Volunteer Service programma van de EU. EVS-projecten bij ASEED duren 1 jaar. Op het moment zijn we op zoek naar jongeren voor een project dat op 1 september 2017 begint.

Lees verder op: https://aseed.net/evs-positie-we-zoeken-nieuwe-zaailingen/


Fossielvrij / Klimaat-gerelateerde acties in 2017

ASEED richt zich vooral op de relatie tussen klimaatverandering en landbouw, maar dit betekent niet dat we de acties tegen het gebruik van fossiele brandstoffen niet steunen. En er staan de komende maanden heel wat activiteiten op stapel in en rond Nederland:

 • 18 april – Infoavond over Code-Rood-acties in OT301 in Amsterdam;
 • 23 april – Code Rood Actieconference nr. 4 – locatie: Nautilus, Zeeburgereiland Amsterdam;
 • 29 april – Peoples’ Climate March Amsterdam 14.00-17.00. Start op het Museumplein;
 • 8-13 mei – Global Divestment Mobilizatie. Tot nu toe zijn er vier verschillende activiteiten aangekondigd;
 • 20 mei – Code Rood Actieconference nr. 5;
 • 21 mei – Training Code Rood – locatie wordt later bekend gemaakt;
 • 25 mei – Training Code Rood, Den Haag (hemelvaartsdag);
 • 10 juni – Training Code Rood – locatie wordt later bekend gemaakt;
 • 11 juni – Training Code Rood in Amsterdam (locatie tba);
 • 23-25 juni – Code Rood Klimaat-actiekamp in de Amsterdamse haven;
 • 24 juni Code Rood Actiedag;
 • 7 juli – Antikapitalistische klimaatactie in de Hamburgse haven tijdens de G20-top;
 • 24-29 augustus – Ende Gelande – Rijnland, Duitsland.


— Overige wetenswaardigheden —

Nieuwe publicatie: “The climate crisis is a food system crisis”

Deze nieuwe brochure van ASEED benadrukt de impact die het industriële voedselsysteem heeft op het klimaat en hoe een klein aantal multinationale ondernemingen hun dominante positie in de landbouw en voedingsmarkt verdedigen. De brochure presenteert voedselsoevereiniteit en agroecologie als noodzakelijke alternatieven die er voor kunnen zorgen dat we op sociaal, politiek en economisch gebied minder afhankelijk worden van de bedrijven en de ‘markt’, en in plaats hiervan onze focus verleggen naar op een productie van onze behoeften in harmonie met de omgeving.

Lees verder op: https://aseed.net/the-climate-crisis-is-a-food-system-crisis/


Worden Europese patenten op planten en dieren nu eindelijk verboden?

Goed nieuws uit Brussel: In navolging van het standpunt van de Europese Commissie besloten de Europese Lidstaten op 20 februari 2017 unaniem dat producten van klassieke veredeling niet mogen worden gepatenteerd. Afgelopen
november concludeerde de Europese Commissie al dat de geldende Europese Biotechrichtlijn van (1998) verkeerd
wordt geïnterpreteerd door het Europees Octrooibureau (EPO), dat in de afgelopen jaren circa 180 patenten op producten van klassieke veredeling verleende.

De beslissing in Brussel is het resultaat van breed maatschappelijk verzet. Maar het is belangrijk de druk nog even op de ketel te houden want het is niet de EU maar het Europees Octrooibureau dat hierover gaat. In juni besluit de instantie of ze het standpunt van de EU overneemt.

Lees verder op: https://aseed.net/worden-europese-patenten-op-planten-en-dieren-nu-eindelijk-verboden/


Hoe ‘open source’ veredelaars de wereldwijde voedselproductie kunnen veranderen

Het verlenen van octrooien (patenten) op gewassen en plantaardig uitgangsmateriaal neemt sinds 2000 een steedshogere vlucht. Op het moment zijn vele gewassen die in de landbouw worden gebruikt gepatenteerd, vooral in de VS.
Dit baart veredelaars, milieuactivisten en voedseldeskundigen ernstige zorgen. De voedselvoorziening en agrarische biodiversiteit komen er door in gevaar. Op verschillende continenten wordt op het moment geëxperimenteerd met open source zaden om zo iets te doen tegen het patentgevaar.

Lees verder op: https://aseed.net/hoe-open-source-veredelaars-de-wereldwijde-voedselproductie-kunnen-veranderen/