Home » ASEED algemene informatie » Nieuwsbrief » SEEDmail #41 – Met Code Rood de zomer door, maar wel blijven smeren

SEEDmail #41 – Met Code Rood de zomer door, maar wel blijven smeren

Code Rood in Amsterdamse haven. Deze keer niet vanwege het hete weer maar vanwege de aanwezige grote kolenoverslag. Hiermee draagt Amsterdam nog steeds buitensporig veel bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Om hier iets tegen te doen begaven zo’n 350 activisten het terrein en bezetten het rangeerterrein en 4 grote kranen. Ook mensen van ASEED deden mee en hieronder vind je een kort verslag. Omdat klimaatverandering voorlopig nog niet is gestopt hebben we wat meer actiekampen, fietstochten en andere activiteiten voor je op een rijtje gezet om op een zinnige manier de zomer door te komen. Veel actieplezier toegewenst!

In september zullen er weer nieuwe EVS-ers (Europese uitwisselingsvrijwilligers) aan de slag gaan bij ASEED. Dan komt er weer wat meer leven in de brouwerij en zullen jullie waarschijnlijk ook weer wat vaker iets van ASEED gaan horen. De komende twee maanden worden vooral besteed aan achterstallig papierwerk, het plannen van een nieuw Reclaim the Seeds en een voortzetting van het Monsanto Tribunaal. U hoort nog van ons!


— Verslagen —

Een bericht van het Food Autonomy Festival

Op 6 mei organiseerde ASEED het Food Autonomy Festival (FAF) in Bajesdorp in Amsterdam. Met dit festival wilden we aandacht geven aan de vele sociale en duurzame manieren waarop je de huidige grootschalige en vervuilende voedselvoorziening kunt verbeteren. De aanleiding van het festival was het verschijnen van een brochure over de relatie tussen landbouw en klimaatverandering. Vooral de industriële vlees- en zuivelproductie blijkt een grote boosdoener en het festival liet dan ook zien dat je heel goed zonder kunt. Maar er was ook aandacht voor protesten tegen grote infrastructuurprojecten, het ruilen van zaden, voedselverspilling en off-grid stadslandbouw. En voor nog veel meer. Met wat hapjes en muziekjes erbij werd het een erg geslaagde dag.

Een uitgebreider verslag van het programma vind je hier: https://aseed.net/a-note-from-the-food-autonomy-festival-faf/

Monsanto’s impact op mensenrechten

Na het horen van de getuigen tijdens het Monsanto Tribunaal is er door de vijf rechters enkele maanden hard gewerkt. Uiteindelijk hebben ze in april hun conclusies gepresenteerd. In het notendop; ze concludeerden dat Monsanto’s activiteiten een negatieve impact hebben op de mensenrechten. Daarnaast is er een betere regelgeving nodig om slachtoffers van multinationale ondernemingen te beschermen. Ten slotte zou het internationaal recht moeten worden verbeterd om een betere bescherming van het milieu te kunnen garanderen, waarbij ook ‘ecocide’ als misdaad moet worden erkend. In tegenstelling tot andere initiatieven vanuit de samenleving zijn de resultaten van het Monsanto Tribunaal gebaseerd op wettelijke afwegingen die worden onderbouwd door internationale wetgeving.

Lees verder op https://aseed.net/en-monsantos-impact-on-basic-human-rights/

Code Rood

Het Overslagbedrijf Amsterdam (OBA), het havenbedrijf en het bestuur van de gemeente Amsterdam staan nog steeds toe dat ruim 15% van de Nederlands CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door Amsterdamse kolen en dat ze dus medeverantwoordelijk zijn voor veel klimaatdoden en andere ellende veroorzaakt door de klimaatverandering. Het is duidelijk dat hier snel iets aan moet gebeuren. Om die reden bezette Code Rood op 24 juni met zo’n 350 mensen de kolenhaven van Amsterdam. Vier grote kranen werden beklommen en het rangeerterrein geblokkeerd waardoor alle werkzaamheden de hele dag stil werden gelegd. Aan het eind van de dag is het grootste deel van de deelnemers zonder problemen weer van het terrein gelopen. Deze massale burgerlijke ongehoorzaamheidsactie tegen fossiele energie was een groot succes!

Bekijk een fotoserie op https://aseed.net/portfolio/code-rood-bij-de-amsterdamse-kolenoverslag/


— Aankondigingen —

Cycle Ende Gelände 2017

Van 16 tot en met 22 augustus is er een fietstocht vanuit Londen via Hoek van Holland naar het klimaatkamp in het Rijnland en de internationale Ende Gelände acties tegen de afgraving en het gebruik van bruinkool.

In augustus zullen vanuit alle hoeken van Europa mensen samenkomen in het klimaatkamp om mee te doen aan de massale acties van burgerlijke ongehoorzaamheid om de grootste bruinkoolmijnen van Europa stil te leggen. We nodigen iedereen uit om mee te fietsen, om ervaringen uit te wisselen, inspirerende projecten te bezoeken en mee te bouwen aan een internationale klimaatbeweging.

Meer info op https://aseed.net/cycle-ende-gelande-2017

Klimaatactiekampen, fietstochten en andere sociale, milieuvriendelijke zomeractiviteiten

Klimaatkampen vormen de kern van de klimaatactiebeweging in Europa. Het zijn plekken waar mensen samenkomen om elkaar te onderwijzen, nieuwe mensen te leren kennen en hun netwerk uit te breiden, acties en campagnes voor te bereiden en alternatieven uit te proberen. Tijdens de kampen zijn er trainingen, discussies, workshops, muziek en ander vermaak. In een actiekamp nemen we alles in eigen hand, van de afwas tot de omverwerping van het huidige systeem. Veel acties vanuit de kampen hebben de rode lijn als thema; de boodschap is tot hier en niet verder! Het is aan ons om een einde maken aan de uitstoot van broeikasgassen en de vernietiging van het milieu.

Het overzicht vind je hier: https://aseed.net/klimaatkampen-zomer-2017


— Wetenswaardigheden —

Het Europees Octrooibureau verbiedt patenten op gewassen (maar toch niet)

Het Europees Octrooibureau (in het Engels European Patent Office/EPO) kwam op 29 juni 2017 bijeen voor een vergadering over het patenteren van gewassen en dieren. Dit is onderdeel van een langdurig proces om de regels ten aanzien van deze patenten te herzien. ASEED heeft hier al vaker updates over gegeven en laten weten waarom we patenten op planten en plantaardig uitgangsmateriaal moeten stoppen. Wat de uitkomst van deze bijeenkomst was hangt ervan af aan wie je dit vraagt. De koppen van het persbericht van het netwerk No Patents on Seeds zijn erg kritisch: “Nog altijd geen oplossing voor patenten op gewassen en dieren – Ondanks het versterken van verbodsbepalingen zijn patenten op conventionele veredeling in Europa nog steeds geen verleden tijd”.

Lees verder: https://aseed.net/het-europees-octrooiburea-verbiedt-patenten-op-gewassen-maar-toch-niet

Update 15th Garden
Sinds Reclaim the Seeds afgelopen maart (2017) in Nijmegen heeft ASEED goed contact met The 15th Garden, een netwerk voor voedselsoevereiniteit in Syrië dat stadstuinen in belegerde gebieden en vluchtelingenkampen ondersteunt. In Europa proberen diverse groepen dit netwerk te steunen en ook in Nederland proberen we concrete hulp van de grond te krijgen. Tijd voor een update over brood, zaden en bommen.

Lees verder: https://aseed.net/update-15th-garden-en-syrie


— Leesvoer —

Een goede manier om van de zomer te genieten is, in het gras liggend en tomaatjes etend (idealiter zelf verbouwd met zaden van Reclaim the Seeds), te lezen. ASEED heeft hiervoor wat in de aanbieding: twee leden van ons team hebben wat onderzoek gedaan en daarover een artikel geschreven. De eerste beantwoordt de vragen hoe de industriële veeteelt bijdraagt aan klimaatverandering en hoe we ons kunnen organiseren om daar iets aan te doen: ‘How Industrial Livestock Production is Causing Climate Change and how to Organise Against it’?. Het tweede artikel kijkt kritisch naar het beprijzen van de natuur om het regenwoud te beschermen: ‘Rainforest Conservation and Natural Capital: Putting a Price on Life with the Complicity of “Progressives”‘.


— Steun ASEED —

Om onze activiteiten voort te zetten zijn we afhankelijk van steun vanuit ons netwerk. Hier kun je uitvinden hoe je iets kunt doneren: https://aseed.net/en/doneer/. Maar ook een paar niet te oude computers kunnen ons sneller en betrouwbaarder laten werken.


— Afmelden / aanmelden —

Als je wilt afmelden voor de SEEDmail kun je een email sturen naar newsletter@aseed.net met ‘afmelden’ of ‘unsubscribe’ in het titel.

Aanmelden kan uiteraard ook! Schrijf dan een email aan newsletter@aseed.net met ‘aanmelden SEEDmail’ in de titel.