Home » Food Autonomy Festival » Solidariteit en verbinding opbouwen tussen sociale bewegingen

Solidariteit en verbinding opbouwen tussen sociale bewegingen

We willen het thema “verbind bewegingen” tijdens het hele Food Autonomy Festival benadrukken. Om dit te bereiken, denken we dat het nuttig zou zijn om een raamwerk op te zetten dat dergelijke verbindingen bevordert. Het idee is om plek te maken buiten de workshops en presentaties om connecties tussen individuen van verschillende bewegingen te vergemakkelijken. Dit doen we door het gebruik van verschillende middelen om gesprekken aan te moedigen tijdens pauzes tussen workshops, panels en presentaties. Het uiteindelijke doel is om vertrouwen tussen mensen en bewegingen te cultiveren, waardoor een vruchtbare voedingsbodem ontstaat voor toekomstige samenwerkingen.

Wat is de ‘verdeel en heers’-strategie en hoe gaan we die tegen?

Verdeel en heers is een veelgebruikte tactiek om conflicten onder de algemene bevolking te bevorderen en de opbouw van eenheid tegen onderdrukkende systemen te voorkomen.

De verdeel en heers-strategie is ontstaan in de slavernij, waar slaveneigenaren verdeeldheid creëerden door witte overheersing en een sociale hiërarchie te bevorderen die witte mensen bovenaan plaatsten en Zwarte mensen onderaan. Door verdeeldheid te creëren tussen raciale groepen, verhinderden ze een verenigd verzet tegen slavernij.

Tegenwoordig gebruiken politici en mediakanalen vaak verdeeldheid zaaiende taal en promoten ze extreme standpunten om een gevoel van ‘wij tegen zij’ te creëren. Dit kan het moeilijker maken voor mensen die lijden onder hetzelfde onderdrukkende systeem om een gemeenschappelijke basis te vinden en samen te werken aan gedeelde doelen.

Helaas slaagt deze strategie van het verbreken van connectie

en de resulterende versnippering van sociale bewegingen erin echte vooruitgang naar sociale en ecologische rechtvaardigheid te belemmeren.

Hoe komen we weer bij elkaar?

Er zijn verschillende strategieën om de verdeel-en-heers-tactiek tegen te gaan.

Het cultiveren van solidariteit en het focussen op onze gedeelde waarden zijn cruciaal om de basis te voeden voor het opbouwen van collectieve macht.

Om dit te bereiken, moeten we ruimtes en omgevingen koesteren die mensen uitnodigen om samen te komen.

Deze ruimtes moeten dienen als vruchtbare bodem, een kans bieden om nieuwe ideeën te zaaien, kennis uit te wisselen en relaties op te bouwen.

Ben je zulke ruimtes tegengekomen? Wat is jouw ervaring met het organiseren van of verbinden met andere bewegingen?

ASEED wil op het Food Autonomy Festival van dit jaar zo’n ruimte faciliteren die verbinding en bruggenbouw tussen bewegingen bevordert, net als een myceliumnetwerk dat het transformatieve potentieel heeft om het huidige systeem te ontwortelen en tegen te gaan.

Onze visie is om een sterke maatschappelijke beweging te cultiveren die geworteld is in de bewegingen voor klimaatrechtvaardigheid, gasbestrijding en agro-ecologie. Deze beweging erkent de gedeelde dreiging die de fossiele brandstofindustrie en de agro-industrie vormen. Het heeft tot doel geïntegreerde strategieën en verhalen te ontwikkelen om deze verbanden te benutten in de strijd tegen klimaatverandering en toxische agrochemische effecten. We benadrukken de noodzaak om de neokoloniale afhankelijkheid van deze industrieën aan te pakken om een transitie naar een duurzaam, autonoom en rechtvaardig voedselsysteem te ondersteunen.

Daarom nodigen we je uit om deel te nemen aan het Food Autonomy Festival van dit jaar, deel te nemen aan dit bewegingsverbindingsproces en deel uit te maken van een groeiend myceliumnetwerk dat actief de “verdeel en heers”-strategie uitdaagt door collectieve kracht op te bouwen voor een duurzaam, rechtvaardig en autonoom voedsel systeem.

Composteer industriele landbouw! Composteer de fossiele industrie! Fossielvrije landbouw nu!