Home » Gentech » Gentech - Activiteiten » Solidariteitsacties rond 17 april, de internationale dag voor boerenstrijd

Solidariteitsacties rond 17 april, de internationale dag voor boerenstrijd

– meer geld voor tomatenplukkers van Ahold en
– aandacht voor de negatieve gevolgen van gentech in de landbouw.

2014-CIW-bij-ahold-3myths-25017 april is de dag die door La Vía Campesina, de internationale organisatie van kleine boeren en landarbeiders, is uitgeroepen als actiedag voor de boerenstrijd. Hiermee wordt herdacht dat op 17 april 1996 in Brazilië, 19 landloze boeren bij een protest werden doodgeschoten. In solidariteit met Vía Campesina en met de slachtoffers van grote landbouwbedrijven, was ASEED in de twee dagen voorafgaand aan 17 april betrokken bij twee kleine acties.

Op dinsdag 15 april hebben we flyers uitgedeeld bij het symposium “Genetic Modification, Friend or Foe” in Amsterdam. Deze bijeenkomst was georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Professor Rudy Rabbinge, maar de lijst met uitgenodigde sprekers voorspelde weinig goeds wat betreft de objectiviteit van het debat. De mogelijke gevaren voor de volksgezondheid worden bediscussieerd, maar de achteruitgang van de biodiversiteit door toenemende monocultuur, de groeiende machtspositie van multinationals door patenten en de andere sociale aspecten in de agrarische realiteit stonden niet op de agenda. En dit zijn nu juist de aspecten waar boeren wereldwijd mee te maken krijgen op het moment dat er genetisch gemodificeerde gewassen worden geïntroduceerd.
ASEED vindt, net als boerenorganisaties wereldwijd, dat gekeken moet worden naar de werkelijke problemen: honger en armoede. Deze kunnen worden opgelost door een betere verdeling en distributie en door uit te gaan van agro-ecologie. Gentech zorgt in de praktijk voor een grotere dominantie door grote bedrijven, meer uitputting van de grond en een hoger gebruik van pesticide. In tegenstelling tot de PR van de gentechlobby zijn de op langere termijn de oogsten niet omhoog gegaan na de introductie van gentechgewassen.

2014-CIW-bij-ahold-CIWgroup-350Woensdag 16 april hield de Coalition of Immokalee Workers (CIW) een picketline bij de jaarvergadering van Ahold, het moederbedrijf van Albert Heijn dat ook supermarktketens bezit in de Verenigde Staten. CIW voert in de VS al ruim 20 jaar strijd voor hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden van tomatenplukkers, en het vecht tegen sexueel misbruik en slavernij op de velden. Bedrijven als Walmart, McDonalds en Burger King, die toch niet bekend staan als sociaal en betrokken met werknemers, zijn al overstag en hebben een bindende Fair Food gedragscode ondertekend. Het is vooral Ahold dat nog weigert hieraan mee te doen. Het bedrijf weigert om te zorgen voor hogere lonen van de landarbeiders en wil niet accepteren dat het werk op de velden goed wordt gemonitored. De CIW probeert daarom in Nederland Ahold te wijzen op haar onverantwoorde gedrag.
2014-CIW-bij-ahold-groep-voor-parkeergarage640ASEED hielp mee en in totaal hebben ongeveer 20 mensen met protestborden bij de ingangen gestaan en flyers uitgedeeld aan aandeelhouders en voorbijgangers. De campagne van de CIW lijkt enige succes te boeken; in een artikel over de zaak in Het Financiele Dagblad van 16 april lijkt Ahold de deur op een kier te zetten te overwegen uiteindelijk toch te gaan tekenen. Hopelijk gaf deze actie ze het laatste zetje.

Meer over de Coalition of Immokalee Workers is te vinden op: http://ciw-online en op de website Supermacht.nl.


De tekst van de uitgedeelde flyer bij het debat “Genetic Modifications, Friend or Foe?”:

Genetic modification: interesting science, but will it solve real world problems?

We are here together because Professor R. Rabbinge is departing as Chair of the Academy’s Council for Earth and Life Sciences.

For this reason a debate about genetic modification is organised. Although the title of the debate is “Genetic Modification, Friend or Foe”, we do not think that an unbiased group of experts has been invited.

The question should not be if a GMO is friend or foe, but if they are able to solve the hunger issue. Many reports, including some from the UN, are saying that agriculture based on agro-ecological principles will be much better and more efficient for solving the problem of hunger.

At this moment GMOs are not suitable for this kind of agriculture, they are tailor-made for large-scale monoculture, therefore input-rich agriculture which is mostly controlled by large corporations. Monocultures decrease agro-biodiversity which is crucial for a resilient agriculture and erode soils.

On the long term, GMO yields are not higher than other crops. (1)

In addition, GMOs mean that corporations get more control on crops because of the possibility to patent them. Corporate take-over of smaller seed companies has decreased the choice of crops for farmers on the one hand and on the other hand had made the exchange of seeds between farmers harder because of intellectual property rights.

In theory, GMOs might be an interesting subject to learn more about how plants work, they are fit for being used in greenhouses. Their release into the environment should be delayed until real long-term safety tests are conducted.

In theory, new GMOs might be able to withstand dry and salty environments, and can increase yields. This is not what is happening in practice. The crops on the market are mainly herbicide-resistant (glyphosate) or pesticide producing (Bt) with all the problems of resistant weeds, water and soil contamination and pests accompanying it.

So let’s look at real solutions for hunger: better distribution,research into agro-ecology, for healthier people, soils and biodiverse fields.

For references and more information, please visit:
www.aseed.net /// www.gentech.nl /// www.srfood.org/en/agroecology

1) Zie bijvoorbeeld:
GMO Soybean Nations’ Yields Actually Lower Than Non-GMO Countries’ Soybean Yields According to United Nations en
Do GM crops really have higher yields? The answer is “No”.