Home » Zaden » Zaden - Materialen » Tuinbordje: “gentechvrij, patentvrij en gifvrij!” onthuld in Voedseltuin IJplein

Tuinbordje: “gentechvrij, patentvrij en gifvrij!” onthuld in Voedseltuin IJplein

2015-onthullingtuinbordje-ophangen1-1000Zaterdagmiddag 12 september zijn naast beide ingangen van Voedseltuin IJplein in Amsterdam Noord bordjes opgehangen met de boodschap “Deze tuin is gentechvrij, patentvrij en gifvrij”. Met de actie lanceerde ASEED deze nieuwe tool.

Milieuorganisatie ASEED heeft mooie bordjes gezeefdrukt om bij milieuvriendelijke tuinen op te hangen. Met de bordjes kunnen milieubewuste tuiniers laten zien dat ze bewust zonder genetische gemanipuleerde gewassen, zonder gepatenteerde zaden en zonder pesticiden werken, en zo stelling nemen tegen de grote landbouwbedrijven dit die juist wel promoten. Zowel hobbytuinders als professionele telers kunnen het bordje plaatsen.
Bij Voedseltuin IJplein langs het IJ in Amsterdam Noord, telen vrijwilligers groente voor (o.a.) de voedselbank. De werk van deze buurtmoestuin sluit precies aan bij het statement op het bordje en ze wilden daarom graag een exemplaar bij beide ingangen van de tuin. Naast vrijwilligers van de voedseltuin waren er vooral mensen van andere Amsterdamse tuinprojecten aanwezig.

2015-onthullingtuinbordje-praatje-herman-1000

Voor wat extra achtergrondinformatie werd gezorgd door drie sprekers. Herman van Bekkem van Greenpeace ging in op de problemen met landbouwgif. Voor hem was het verbijsterend te ontdekken dat veel van de planten bij tuincentra vol zaten met diverse giftige stoffen. Greenpeace voert hier nu campagne op, maar stelt ondertussen ook het gifgebruik bij boeren aan de kaak. Flip Vonk van ASEED legde uit dat in de EU steeds meer patenten worden afgegeven op gewassen, ondanks dat er duidelijk in de regelgeving staat dat een levend organisme niet gepatenteerd mag worden. De grote zadenbedrijven als Syngenta en Monsanto vergroten met patenten hun greep op de landbouw en op de toekomstige veredeling van gewassen.2015-onthullingtuinbordje-praatje-linda-1000 Het derde thema van het bordje, gentech, werd besproken door Linda Coenen, ook van ASEED. Gentech gaat ook gepaard met patenten en machtsconcentraties bij een beperkt aantal grote bedrijven. Daarnaast wijst de praktijk uit de de introductie van GG-gewassen leidt tot een hoger pesticidegebruik. De resultaten van de gewassen vielen tot nu toe vaak tegen; oogsten minder hoog dan verwacht en onkruid wordt resistent. Een bijkomend gevaar is dat je mogelijke schadelijke effecten niet in eigen hand hebt omdat de planten, pollen en zaden zichzelf verspreiden en de genen doorgeven aan andere gecultiveerde en wilde variëteiten.

Na de praatjes gingen we over op de installatieceremonie: bij de beide ingangen werd door een jonge medewerker van Voedseltuin IJplein een bordje op een paal geschroefd. De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door de tuin en met wat hapjes en drankjes.

Wil je ook een tuinbordje? Het is te bestellen voor 10,40 incl mini-reader en porto via info@aseed.net. Het is de bedoeling dat het bordje op een publiekelijk zichtbare plek komt te hangen. Graag zouden we daar dan een foto van ontvangen voor op onze website. Met deze foto’s hopen we de reikwijdte en daarmee de impact van de boodschap vergroten.

Website Voedseltuin IJplein: voedseltuinijplein.nl

2015-onthullingtuinbordje-ophangen2-10002015-onthullingtuinbordje-tuinmetuitzicht-1000

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

bordje-gentech-patent-en-gifvrijMeer achtergrondinformatie bij het tuinbordje en het doel van dit project.

Er zijn steeds meer mensen die zelf, of in een groep, op een bewuste, gezonde manier een deel van hun eten willen verbouwen. Dit is een goede ontwikkeling! Maar er moet meer gebeuren om de groeiende macht van landbouwmultinationals en de vervuiling, gezondheidsproblemen en teruglopende biodiversiteit die zij veroorzaken, terug te dringen.
Gezamenlijk bewust en gezond voedsel verbouwen en bovendien een statement maken tegen bedrijven die in de weer blijven met GMOs, patenten en gif, daar wil ASEED door het aanbieden van deze tuinbordjes een steentje aan bijdragen. De vervuilende, uitputtende landbouw gaat niet samen met een duurzame voedselproductie die rekening houdt met klimaat, water, bodem en de mensen die het land bewerken. Als samenleving zullen we moeten kiezen. Bij ASEED en Het Groene Leven Lab hebben we die keuze al gemaakt!
We vragen iedereen die zo’n bordje ophangt bij een eigen moestuin, buurttuin of boerderij om hiervan een foto te nemen en in te sturen. Deze foto’s zullen we op onze website verzamelen en zo laten zien dat de het verzet tegen deze vieze praktijken en grote bedrijven breed wordt gedragen.

Gentechvrij, patentvrij en gifvrij
Door aandacht te vragen voor zowel gentech, patenten als gif willen we duidelijke maken dat het bij een duurzame landbouw meer gaat dan om biologisch alleen. Er is bovendien een verband tussen deze drie aspecten van industriële landbouw. Een groot probleem is de greep die een klein aantal bedrijven heeft op de mondiale voedselproductie. Zij gebruiken onder andere deze middelen om die macht te vergroten. Genetische manipulatie heeft tot nu toe niet geleid tot duurzame oplossingen. Het gebruik van landbouwgif is er door toegenomen en onkruid wordt resistent. Vaak zijn er goedkopere oplossingen mogelijk dan de genetische manipulatie die alleen haalbaar is voor bedrijven met grote onderzoeksbudgetten. Juist doordat gentechgewassen zo duur zijn om te ontwikkelen, brengen deze bedrijven zoveel mogelijk van hetzelfde ras van een gewas op de markt. Dit vermindert de agrobiodiversiteit.

Waar voorheen alleen gentechgewassen werden gepatenteerd, willen bedrijven steeds vaker een patent op conventionele gewassen. Het gaat hierbij om variëteiten groente en fruit waar duizenden jaren veredeling door boeren aan vooraf is gegaan. Recentelijk heeft de grote pesticideproducent Syngenta nog een patent gekregen op tomaten met een hoger gehalte aan flavonolen, een van nature bij tomaten voorkomende stof die de tomaat gezonder zou maken. Het is absurd om de eigenschappen van levende organismen, die zichzelf kunnen vermeerderen en verspreiden, te willen bezitten. Deze patenten maken het huidige werk van vele boeren en kleine zaadveredelaars onmogelijk. Ook hierdoor wordt de biodiversiteit bedreigd.

Dat het gebruik van landbouwgif tot problemen leidt is inmiddels alom bekend. Het gif blijft niet alleen achter in de geoogste gewassen, het komt ook in grote hoeveelheden terecht in de bodem en het water. Dit belemmert een gezond bodemleven – wormen gaan dood –, het vermindert de biodiversiteit – een bedreiging voor onze voedselzekerheid – , nuttige insecten lijden eronder – bijen sterven massaal – , en onkruidverdelgers bedreigen ook de menselijke gezondheid – Roundup van Monsanto wordt alom gebruikt maar is mogelijk kankerverwekkend. Drinkwaterbedrijven besteden steeds meer geld aan het verwijderen van al dat gif.

Kortom, genoeg redenen om die vervuilende, industriële landbouw af te wijzen en het anders te willen en te doen. De vele professionele en hobbytuinders die al ecologisch werken, kunnen nu door het bestellen en plaatsen van ASEEDs tuinbordje ook aan hun omgeving laten weten “Deze tuin is gifvrij, patentvrij en gentechvrij.” De bijgeleverde brochure geeft wat handige achtergronden die je kunt gebruiken om je statement toe te lichten. Een pakket van tuinbord met brochure is voor 10,25 euro (incl. porto) bij ASEED te bestellen.