Home » Zaden » Zaden - Nieuws » Uitspraak van het Europese Hof over nieuwe genetech: overwinning voor consument, boer en milieu

Uitspraak van het Europese Hof over nieuwe genetech: overwinning voor consument, boer en milieu

Het Europese Hof van Justitie (HvJ) heeft op 25 juli 2018 uitspraak gedaan over de wettelijke status van voedsel- en voedergewassen verkregen met bepaalde nieuwe gentechnieken. Het HvJ gaf een duidelijke bevestiging dat organismen geproduceerd met nieuwe gentechnieken onder de bestaande EU-verordening inzake GGO’s vallen.

Nina Holland, agribusiness campaigner bij Corporate Europe Observatory, reageert als volgt op deze beslissing:

“Dit is een grote overwinning voor het milieu, boeren en consumenten. Het verduidelijkt dat EU-beleidsmakers ervoor moeten zorgen dat producten verkregen met deze nieuwe gentechnieken beoordeeld worden op potentiële voedselveiligheids- en milieurisico’s en dat ze op de juiste wijze als GGO’s worden geëtiketteerd.”

“Grote agribusiness-bedrijven zullen hun lobbywerk in Brussel voortzetten om aan de EU-veiligheidsregels voor nieuwe GGO’s te ontsnappen, maar deze uitspraak laat er geen twijfel over bestaan: producten verkregen met nieuwe gentechnieken vallen onder de bestaande EU GGO-regels.”

“Deze uitspraak betekent ook dat de geheime, niet gereguleerde veldproef die momenteel in België wordt uitgevoerd illegaal is. De CRISPR-techniek heeft geenszins een “geschiedenis van veilig gebruik” en de planten die in deze proef worden gebruikt zijn ongetwijfeld GGO’s. De Belgische autoriteiten moeten optreden in deze zaak en de veldproef onmiddellijk moeten stoppen.”

Meer informatie:
  • De uitspraak van het EHvJ:

Het EHvJ heeft geconcludeerd dat producten verkregen met nieuwe gentechnieken moeten worden beschouwd als genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) en als zodanig onder de bestaande EU-verordening inzake GGO’s vallen. Belangrijk is dat de rechtbank verduidelijkt dat alleen de oude mutagenesetechnieken die al waren vrijgesteld, van de reikwijdte van de wet moeten worden uitgesloten.

De zaak werd door de Franse Conseil d’État naar het EU-gerechtshof verwezen nadat Franse organisaties op nationaal niveau een rechtszaak hadden aangespannen.

  • Brief van Europese organisaties:

Een aantal Europese organisaties schreef een brief aan de Europese Commissie als reactie op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie inzake nieuwe GMO’s.

  • Lobby van biotech-industrie:

De biotech-industrie heeft een gedurfde poging gewaagd om deze nieuwe generatie gentech producten vrij te stellen van bestaande EU-regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s). Met tientallen octrooien voor nieuwe gentechnieken die al zijn ingediend, hebben de patenthouders, waaronder grote agrochemische bedrijven zoals Bayer / Monsanto, BASF en Dow Agrosciences, grote financiële belangen om de regelgeving voor hun technieken zo minimaal mogelijk te houden. Zoals Testbiotech meldt, heeft DowDuPont ongeveer 50 internationale octrooiaanvragen ingediend voor genbewerking en planten, gevolgd door Bayer-Monsanto met ongeveer 30 aanvragen.

  • EU lidmaatschap van het VN-protocol van Cartagena inzake bioveiligheid:

De EU is partij bij het VN-protocol inzake bioveiligheid van Cartagena. Dit verdrag verplicht de EU de rechten te respecteren van andere landen om bepaalde GGO’s te weigeren. Als een partij bij het verdrag, in dit geval de EU, is in gebreke als het bepaalde GGO’s exporteert, maar niet controleert en etiketteert. Deze partij voldoet dan niet aan de verplichtingen van het Cartagena-protocol.

  • Nieuwe gentechnieken:

De nieuwe generatie van genetische manipulatietechnieken zijn verschillende soorten technieken voor het bewerken van genen. Enkele daarvan zijn oligonucleotide-gestuurde mutagenese, agro-infiltratie en zinkvinger-nuclease. Deze genoomveranderende gereeedschappen bestaan uit het knippen van DNA-strengen op specifieke locaties om op maat gemaakte genetische veranderingen te creëren. Deze wijzigingen verschillen van de veranderingspatronen die voortkomen uit eerdere gentechnieken.

  • Standpunten van burgers, wetenschappers en NGO’s:

Wetenschappers, consumentengroepen, boeren en NGO’s hebben opgeroepen om producten gemanipuleerd met nieuwe gentechnieken te reguleren volgens de bestaande GGO-regels. Elke nieuwe techniek voor het produceren van voedsel- en voedergewassen moet volledig worden getest. De verkregen producten moeten geëtiketteerd worden om hun veiligheid voor de consumenten en het milieu te waarborgen.

  • Belgische CRISPR veldproef illegaal?

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) voerde in 2017 en 2018 een veldproef met CRISPR-maïs uit, in het geheim en zonder enig wettelijk toezicht. Het veldonderzoek bestond uit maïsplanten die gemanipuleerd waren met de CRISPR/Cas9 techniek. In dit geval had de Europese GGO-wetgeving toegepast moeten worden. Het veld had geregistreerd moeten worden als een GGO-proefveld en alle bioveiligheidsmaatregelen hadden getroffen moeten worden.