Home » Gentech » Gentech - Nieuws » Urgente actieoproep: blokkeer de import van giftige gentech-maïs

Urgente actieoproep: blokkeer de import van giftige gentech-maïs

no smartstax_button2Stuur vandaag nog een brief naar eurocommissaris Borg!

Morgen, 11 juli zullen vertegenwoordigers van de EU-lidstaten besluiten of het meest complexe gentechgewas, de zogenoemde smartstax, in de EU geïmporteerd mag worden of niet. Deze gentechmaïs van Monsanto heeft 6 genen die gif produceren in de plantcellen en is bestand gemaakt tegen 2 onkruidgiffen, glyfosaat (Roundup) en glufosinaat!

De think-tank Testbiotech heeft een conceptbrief aan de verantwoordelijke Eurocommisaris Borg opgesteld. De lidstaten stemmen maar de Europese Commissie bepaalt de agenda en heeft de macht deze maïs terug te verwijzen naar de voedselveiligheidsauthoriteit EFSA voor een nieuwe risico-analyse. Wetenschappers in Australië voerden een mengsel van gentechmais aan varkens en vonden negatieve effecten op hun gezondheid. Testbiotech is van mening dat deze nieuwe studie het noodzakelijk maken dat de toelatingsprocedure wordt stilgezet.

Via de website van Testbiotech kun je Eurocommissaris Borg per brief oproepen de maïs nu tegen te houden. http://www.testbiotech.de/en/smartstax

Deel op Facebook: https://www.facebook.com/StopTheCrop